President Xi Jinping tijdens de openingstoespraak van het forum (gegugu.com)
Analyse, Nieuws, Wereld, Economie, Politiek, België - Jan Jonckheere, chinasquare.be

China stelt zijn zijderoute voor aan de wereld

Meer dan 1.000 genodigden waarbij 29 staats- of regeringsleiders namen op 14-15 mei in de Chinese hoofdstad Beijing deel aan het Belt & Road-Forum. Ook federaal vice-premier Kris Peeters (CD&V) was aanwezig. Tijdens het Forum stelde president Xi Jinping zijn concept voor van internationale samenwerking dat infrastructuur, handel en ontwikkeling langs de voormalige zijderoutes een nieuwe vlucht wil geven.

dinsdag 16 mei 2017 14:04
Spread the love

Chinees president Xi Jinping lichtte tijdens de openingstoespraak van het Forum zijn plan voor de nieuwe zijderoutes, officieel ‘Belt & Road’ toe. De oude zijderoutes die duizenden jaren overbrugden, incarneerden al de geest van vrede en samenwerking, openheid en exclusiviteit, wederzijds leren en wederzijds voordeel zo herinnerde hij.

De afgelopen jaren heeft China zijn connectiviteit op politiek, infrastructureel, handel en financieel vlak verbeterd. China tekende samenwerkingsakkoorden met meer dan 40 landen en internationale organisaties. De Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) verschafte 1,7 miljard dollar leningen voor 9 projecten en het Zijderoutefonds droeg voor 4 miljard dollar investeringen bij, zo preciseerde de president nog.Ook Aung San Suu Kyi nam deel aan het forum

Meer dan 100 landen en internationale organisaties steunen het Belt & Road initiatief. De handel tussen China en de landen langs de zijderoutes overtrof 300 miljard dollar (271 miljard euro) tussen 2014 en 2016 terwijl de Chinese investeringen in die landen 50 miljard dollar bedroegen. Xi onthulde nog dat China zijn financiële steun voor het Belt & Road initiatief zal optrekken door 100 miljard yuan (13 miljard euro) extra bij te dragen tot het Zijderoutefonds.

 De China Development Bank zet speciale leningsschema’s op ter waarde van 250 miljard yuan (32,8 miljard euro) en de Export-Import Bank of China voor 130 miljard yuan (17 miljard euro). China zal eveneens voor 60 miljard yuan (78,8 miljard euro) hulp verstrekken aan ontwikkelingslanden en internationale organisaties die meedoen met het initiatief. Twee miljard yuan (263 miljoen euro) gaat naar noodhulp.

Win-win

De president merkte tijdens zijn toepsraak op dat China zich niet mengt in de interne zaken van andere landen, noch zijn toevlucht neemt tot ouderwetse geopolitieke manoeuvres. China streeft integendeel naar een nieuw model van win-win samenwerking. Het initiatief wil de ontwikkelingsstrategieën van de betrokken landen verder ontwikkelen door gebruik te maken van hun sterke punten.

Xi noemde ontwikkeling de sleutel tot de oplossing van alle problemen. Bijgevolg moeten de landen hun economische ontwikkeling open, inclusief, evenwichtig en gunstig voor allen maken. De Chinese president riep op een nieuw type van internationale relaties na te streven dat gebaseerd is op win-win samenwerking. Zo zouden partnerschappen van dialoog opgezet worden van vriendschap zonder confrontatie, eerder dan allianties. Daarvoor moeten alle landen elkaar en elkaars soevereiniteit, ontwikkelingspad en sociaal systeem respecteren.

Reacties

Na de toespraak van de Chinese president loofde VN-secretaris generaal Antonio Guterres het initiatief. 29 staats- of regeringsleiders namen deel aan het forum. Russisch president Poetin hoopt op complementariteit met de Eurasian Economic Union, het economisch samenwerkingsverband dat hij promoot. Voorts waren meer dan 1.000 personen uit 130 landen en vertegenwoordigers van internationale organisaties aanwezig.

Uit India waren enkel diplomaten van lagere rang en academici aanwezig. India is weinig in zijn schik met de corridor uit China die door Pakistan loopt, meer bepaald door het Pakistaanse deel van Kasjmir waar India nog steeds aanspraak op maakt. Amerikaans delegatieleider Matt Pöttinger liet weten dat de VS-ambassade samen met Amerikaanse ondernemingen een ‘B&R’-werkgroep heeft gevormd die zal meedingen naar de contracten voor infrastructuurwerken.

De Engelstalige krant China Daily geeft een reeks reacties weer op de speech van president Xi Jinping. Directeur-generaal Margaret Chan Fung Fu-chun van de VN-Wereldgezondheidsorganisatie verklaart blij te zijn te kunnen meewerken aan het project. Luigi Gambardella van de commerciële lobbyorganisatie ChinaEU zet alles op de digitale zijderoute.Kris Peeters tijdens de inhuldiging van de spoorverbinding Daqing-Zeebrugge op 13 mei 2017 in Daqing (flanderstoday.ey)

Uit België was naast federaal vice-premier Kris Peeters ook Vincent De Saedeleer, ondervoorzitter van de raad van bestuur van de Zeebrugse haven. De Chinese ambassadeur in België kondigde onlangs aan dat in Zeebrugge een Silk Road Maritime Operation Center geopend wordt en dat een vrachttrein vier maal per week zal rijden tussen Zeebrugge en de noordoostelijke stad Daqing. De trein zal Volvo’s aanvoeren die in Daqing worden geassembleerd. Uit Nederland was een delegatie aanwezig van de douane. (De eerste trein vertrok in aanwezigheid van vice-premier Kris Peeters).  

Aparte top staatsleiders

De Chinese president legde op 15 mei aan een aparte vergadering van staats- en regeringsleiders uit dat China niemand uitsluit en ook niemand aanvalt. China wil van de nieuwe zijderoutes een open en inclusief systeem maken. Hij verduidelijkte nog dat de nieuwe Chinese strategie voor globalisering als eerste en hoogste doel heeft om elk lid toe te laten de gemeenschappelijke economische uitdagingen aan te gaan, nieuwe groeimogelijkheden te vinden, een win-win situatie te bereiken en vooruit te gaan, op weg naar een wereld met een gemeenschappelijke bestemming.

Xi zei nog een mechanisme te zullen opzetten dat de binnenlandse plannen van de deelnemende landen zal coördineren. Verwacht wordt dat in de dagen na het forum nog ettelijke handelsakkoorden zullen gesloten worden en onderhandelingen met landen gestart over vrijhandel.

De 30 staats- en regeringsleiders en de afgevaardigden van 100 landen verbinden er zich in de slotverklaring van het forum toe de samenwerking te verbeteren om groei, handel en investering te stimuleren. Bij die 100 landen zijn ook Noord-Korea en de VS. De ontwerptekst stelt nog dat de deelnemende landen akkoord gaan om praktisch samen te werken aan wegen, spoorwegen, havens, watertransport, luchtvaart, pijplijnen, elektriciteit en telecom. Ze willen ook samen een duurzaam financieel systeem op poten zetten. Een zin bevat ook een oproep om het klimaatakkoord COP21 van december 2015 in Parijs uit te voeren.

Een aantal Europese landen, waaronder Duitsland, Frankrijk, Portugal, Groot-Brittannië, Griekenland en Estland, heeft de slotverklaring niet onderschreven omdat ze menen dat Europese bedrijven bij Chinese openbare aanbestedingen niet op gelijke voet behandeld worden als de Chinese. Een vervolg op deze eerste conferentie is gepland voor 2019.

Meer reacties van wereldleiders vindt u hier.

Dit is een geactualiseerde versie van het artikel Wereld neemt kennis van Chinees zijderouteconcept dat verscheen op chinasquare.be

take down
the paywall
steun ons nu!