Belgische regering wil geen kernwapenvrije wereld

Belgische regering wil geen kernwapenvrije wereld

Op 27 maart 2017 starten in New York VN-onderhandelingen voor het afkondigen van een wereldwijd verbod op productie, bezit en gebruik van kernwapens. 123 VN-lidstaten scharen zich achter dit verbod. België is daar niet bij, de regering wil immers het omgekeerde: blijvend gebruik van kernwapens

maandag 27 maart 2017 16:16
Spread the love

De organisatie Vrede stelt dat een volledig verbod op de productie , het bezit en het gebruik van kernwapens de enige mogelijkheid is om de dreiging van een vernietigende kernoorlog te voorkomen. De organisatie wijst er ook op dat de Belgische regering de komende poging om tot een dergelijk verbod te komen bij voorbaat reeds boycot door te weigeren er aan deel te nemen.

Met deze weigering schaart de regering zich volledig achter het standpunt van Amerikaans president Donald Trump. De Amerikaanse VN-ambassadrice Nikki Haley,heeft immers aangekondigd dat de VS samen met een aantal andere landen niet zal deelnemen aan de onderhandelingen in New York. Daarmee breekt de Belgische regering met een lange traditie van verzet tegen massavernietingswapens.

België was zelfs een voortrekker in de strijd voor een totaalverbod op antipersoonsmijnen en op clusterbommen. Kernwapens zijn het enige massavernietigingswapen dat nog niet internationaal verboden is, anders dan biologische (1972) en chemische wapens (1993). Ook antipersoonsmijnen (2003) en clusterbommen (2008) zijn internationaal verboden.

Regeerakkoord en NPT-verdrag

België gaat met deze houding in tegen het eigen regeerakkoord dat werd afgesloten tussen coalitiepartners CD&V, Open VLD, N-VA en MR bij het vormen van de huidige federale regering van Charles Michel. Daarin staat dat de regering zal “ijveren voor internationale initiatieven met het oog op een verbod op wapensystemen met een willekeurig bereik en/of een buitensporig effect op burgers”.

België is bovendien lid van het Non-Proliferatieverdrag (NPT) dat de verdere verspreiding van kernwapens verbiedt. Artikel 6 van dat verdrag verplicht de lidstaten de plicht “om te goeder trouw te onderhandelen over totale kernontwapening”. De Belgische regering gaat in tegenstelling tot deze verplichting het mogelijke gebruik van kernwapens verderzetten.

Dat doet ze door de huidige F-16-gevechtsvliegtuigen te vervangen door nieuwe toestellen. Die zullen net als de F-A6 technisch worden uitgerust met de apparatuur om kernbommen te vervoeren en af te werpen. Het Belgisch leger gebruikt deze toestellen voor de eventuele inzet van Amerikaanse B-61-kernbommen die op de basis van Kleine Brogel staan opgesteld. Daarnaast heeft de regering ook ingestemd met de technologsiche modernisering van deze kernbommen.

Kernwapens bedreigen de vrede

Vrede wijst er op dat deze modernisering de internationale spanningen tussen kernwapenstaten opdrijft en het gevaar vergroot voor een bewuste of accidentele kernexplosie met desastreuze humanitaire gevolgen. Dit brengt schurkenstaten als Noord-Korea er toe zelf ook kernwapens te ontwikkelen. China en Rusland investeren als gevolg van deze aanpak ook opnieuw in hun kernarsenaal. Kernwapens maken de wereld op deze manier steeds onveiliger.(vrede.be)

Om deze aanpak van de Belgische federale regering te veroordelen hebben de vredesorganisaties Vrede vzw, Pax Christi Vlaanderen, Links Ecologisch Forum, de Coordination National d’Action pour la Paix et la Démocratie (CNAPD) en Agir pour la Paix zich verenigd in de Belgische Coalitie tegen Kernwapens. Op 27 maart 2017 voerden zij symbolisch actie aan de hoofdkwartieren van de meerderheidspartijen MR, Open VLD, NVA en CD&V. Onder het geluid van tikkende klokken werden wekkers uitgedeeld, ‘Kernwapens Time to go!’

 

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!