De 59-jarige Palestijn Nael Barghouthi is met 37 jaar de langst gevangen zittende politieke gevangene in Israel (Addameer)
Herman De Ley

Infoavond over mishandeling Palestijnse gevangenen toch niet gecensureerd

Een Joodse studentenvereniging heeft gepoogd een info-avond te censureren in de Universiteit Antwerpen, over de mishandeling van Palestijnen in Israëlische gevangenschap. In een open brief veroordelen academici de tactiek om elke vorm van protest tegen de praktijken van de staat Israël als anti-semitisme te stigmatiseren.

woensdag 8 maart 2017 16:01
Spread the love

Dinsdag 7 maart werd door studenten van de Universiteit Antwerpen een informatieavond georganiseerd over de barre levensomstandigheden van Palestijnse gedetineerden in Israëlische gevangenissen. Eén van de sprekers is advocaat van de gerespecteerde mensenrechtenorganisatie Addameer die zich bekommert om het lot van Palestijnse gevangenen en reeds tal van gedegen rapporten heeft gepubliceerd. Wij ondergetekenden spreken onze grote waardering uit voor het besluit van het bestuur van de Universiteit Antwerpen om dit vreedzame initiatief inderdaad te laten doorgaan.

Wij veroordelen de verdachtmakingen en kwalijke laster waarmee door de Vereniging der Joodse studenten van Vlaanderen gepoogd werd deze avond te doen censureren. Bij de organisatie van de infoavond waren geen enkele racistische motieven in het spel. De organisatoren bestrijden juist elke vorm van racisme, waaronder ook de stelselmatige ontmenselijking van het Palestijnse volk. Door gefundeerde kritiek op het beleid van de Israëlische overheid weg te zetten als antisemitisme verdedigen de initiatiefnemers van deze hetze, gewild of ongewild, de racistische kolonisatiepolitiek van Israël.

Zowel door de EU als door de VN-Veiligheidsraad, zoals onlangs nog met Resolutie 2334, werd het Israëlische beleid van kolonisering van de bezette gebieden keer op keer veroordeeld als strijdig met het internationaal recht. Precies omwille van de nauwe banden tussen de EU en Israël – historisch zowel als actueel – beschouwen wij het als onze morele plicht als Europeanen om Israël ertoe te brengen de fundamentele mensenrechten van de Palestijnse mannen, vrouwen en kinderen – zoals het recht op een waardig leven, op vrijheid, rechtvaardigheid en zelfbeschikking, op onderwijs en onderzoek, e.a. – eindelijk te eerbiedigen.

Kritiek, informatieverspreiding en vreedzame actie zijn daartoe een vereiste. Zij vallen trouwens onder de vrijheid van meningsuiting zoals erkend werd door mevrouw Federica Mogherini, ondervoorzitter van de Europese Commissie belast met het buitenlandbeleid van de EU.

De hetze die erd ontketend door één bepaalde studentenvereniging is in onze ogen niet alleen een aanval op de strijd voor mensenrechten in Palestina, zij is ook een aanval op de universiteit als plaats van kritische reflectie.

Ondertekenaars

Leden van de Antwerpse universitaire gemeenschap: professoren en onderzoekers

Karim Zahidi, Stien Mercelis, Karel Dobbelaere, Kristin Hendrickx, Jan Buelens, Vincent Scheltiens, Marlies De Munck, Henk de Smaele, Guy Vanheeswyck, Jan Potters, Kristien Hens, Dominique Kiekens, Aviel Verbruggen, Marc David.

Stuurgroep Belgian campaign for an Academic and Cultural Boycott of Israel (BACBI

Prof. Marie-Christine Closon (UCLouvain), Prof. Patrick Deboosere (VUBrussel), Dr. Pascal Debruyne (UGent), Prof. Lieven De Cauter (KULeuven), Em.Prof. Herman De Ley (UGent), Lieve Franssen (dirigent Brussels Brecht-Eislerkoor), Carl Gydé (director CAMPO), Prof. Perrine Humblet (ULBruxelles), Prof. Marc Jacquemain (ULiège), Raven Ruëll (metteur en scène)

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!