Gingelom, even het centrum van de wereld

Gingelom, even het centrum van de wereld

vrijdag 20 januari 2017 20:18
Spread the love

‘België’, een geo-, socio- en demografische situering ten behoeve van asielvragers en -erkenden in Gingelom en elders, aan de hand van 43 interactieve gemeentekaarten op het internet

Een evenement van een uurtje in het LOI Gingelom op 19/01/2017. Gingelom, even het centrum van de wereld, maar is niet elke plaats op de wereld, waar men ook is, het centrum van de wereld? zie Gingelom

         Cijferreeksen België en Vlaams gewest.
Kaartje sluiten om terug te keren naar deze pagina
Op de gemeente klikken voor info over aantal en %
 
Met een lijst van leegstaande woningen in het Vlaams gewest.
  

Voor het volledige bericht met tabel top 25 leegstand in het vlaams gewest, zie BuG 350 on-line 

De cijfers over geregistreerde leegstand van woningen in het Vlaams gewest lagen al een tijdje stilletjes te protesteren. Een inleiding in ‘de oude Rijkswacht’ in Gingelom om een beeld van België te geven voor de 21 aldaar verblijvende asielaanvragers van de werkloosheid, werkgelegenheidsgraad, wachtregister asiel, erkenningen asiel, enz was mede een gelegenheid om de ‘leegstand van woningen’ in alle gemeenten van het Vlaams gewest te schetsen. Ook het aantal 80-plussers, het aantal overlijdens in 2015, het aantal verhuizen uit een gemeente zijn indicaties van waar woningen vrij staan of zullen komen. En de generatiewisseling op 5, 15 en 25 jaar per gemeente geeft een aanduiding van waar werkgelegenheid zal vrijkomen voor de betrokken asielvragers en hun kinderen binnen 15 en 25 jaar. Ook wordt aangegeven waar reguliere inwoners van Irakese, Iranese, Afghaanse of Syrische afkomst in België wonen.

Zo zijn er in Gingelom 104 woningen als leegstaand geregistreerd bij de Vlaamse overheid of 12 per 1.000 inwoners, waarmee ze in de top 20 voor het Vlaams gewest staan. Maar ook Geraardsbergen, Zelzate, Balen, Borgloon enz kunnen nog heel wat erkende asielvragers, op zoek naar een woning, herbergen. Voor de volledige lijst van de 23.112  leegstaande woningen in 2016 per gemeente, zie tabel Vlaams gewest.

Sinds 2010 moet elke gemeente een leegstandsregister bijhouden van alle leegstaande gebouwen en woningen in de gemeente. Dit register is digitaal en moet minstens 1x/jaar worden geactualiseerd. Het leegstandsregister valt onder de openbaarheid van bestuur en moet daarom publiek toegankelijk worden gesteld (art. 10 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2009). Iedere gemeente dient haar leegstandsregister over te maken aan het intern verzelfstandigd agentschap Wonen-Vlaanderen.” zo werd ons toegelicht. Volgens de richtlijnen van de Vlaamse regering kunnen deze woningen vrijgegeven worden voor ‘openbaar nut’ of zelfs opgeëist door de gemeentelijke overheid, zie Regelgeving leegstand Vlaams gewest.

De aanleiding om deze gegevens op te vragen bij de Vlaamse overheid was de situatie in Erpe-Mere. 112 woningen werden als leegstand opgegeven of 6 per 1.000 inwoners.

Ook al zijn al verschillende opvangcentra gesloten, toch zijn de asielvragers en vooral ook hun kinderen hongerig om te weten en te zien waar zij reeds verbleven in België. Doordat alle centra half 2016 nog in kaart gebracht zijn, evenals de LOI’s trouwens, met het aantal opvangplaatsen, blijft deze documentatie voor hen van waarde.

In de gemeentekaarten worden aantallen en %ges ook omgezet in het aantal per 1.000, zodat ook voor kleinere eenheden of waarden een vergelijkbaar beeld tussen de gemeenten duidelijk wordt.

Afgewisseld met het mythische filmpje De Sneeuwman voor de aanwezige kinderen en voor de volwassen die er hun Nederlandse lessen mee konden toetsen werden enkele gemeentekaarten getoond, becommentarieerd en bediscussieerd. Langs een beamer werden die voor het oog van iedereen vanaf het internet op een muur geprojecteerd. Zo kan elkeen ze ‘s avonds nog eens bekijken op pc, laptop of smartphone.

Het is een eerste stap in een dynamiek die ons allicht nog enkele malen in het Locaal OpvangInitiatief in Gingelom zal brengen. “Mijn naam is Nena” een BRT-productie van 1985 met een rits toen nog niet zo bekende Vlamingen, staat eerstvolgend op het programma. Langs de linken hieronder kunnen deze ook op youtube bekeken worden.

Omdat deze gemeentekaarten ook de georganiseerde opvang, zowel de collectieve, de LOI’s als de Niet-Begeleide Minderjarigen in beeld brengt en alle gegevens voor alle gemeenten worden uitgetekend, staan we graag ter beschikking om deze info ook in andere centra voor te stellen. Het beginpunt wordt dan de gemeente waarin het centrum gelegen is, dat wordt dan toegevoegd aan de hier na volgende set.
 
  1. Gingelom en België
  2. Gingelom en Limburg
  3. Gingelom en het Vlaams gewest
  4. Gingelom en de drie gewesten in België
  5. Gingelom en de provincies in België

  6. Inwoners met Irakese migratieachtergrond in België (13.616)
  7. Inwoners met Iranese migratieachtergrond in België (17.202)
  8. Inwoners met Afghaanse migratieachtergrond in België (15.141)
  9. Inwoners met Syrische  migratieachtergrond in België (18.896)
10. Inwoners met migratieachtergrond van deze 4 landen in België (64.855)
 
11. Inwoners met Irakese migratieachtergrond per 1.000 inwoners
12. Inwoners met Iraanse migratieachtergrond per 1.000 inwoners
13. Inwoners met Afghaanse migratieachtergrond per 1.000 inwoners
14. Inwoners met Syrische migratieachtergrond per 1.000 inwoners
15. Inwoners met migratieachtergrond van deze 4 landen per 1.000 inwoners
 
16. % Migratieachtergrond in België op 01/01/2016 (3.205.228)
 
17. Wachtregister asiel op 01/01/2016 (55.552)
18. Wachtregister asiel op 01/01/2016 per1.000 inwoners
19. Erkenningen asiel in 2015 (12.960)
20. Erkenningen asiel in 2015 per 1.000 inwoners
 
21. Bevolking in België (11.267.910)
22. Gemiddeld inkomen per inwoner
23. % tewerkstelling 15-64 jarigen
24. % werkloosheid 15-64 jarigen
25. Tekort op de generatiewisseling 60-64 door 20-24 jarigen
26. Tekort op de generatiewisseling 50-64 door 10-24 jarigen
27. Tekort op de generatiewisseling 40-64 door 0-24 jarigen
 
28. Vlaams gewest: Georganiseerde opvang asiel
29. Vlaams gewest: Collectieve opvang asiel
30. Vlaams gewest: LOI-opvang asiel
31. Vlaams gewest:Niet Begeleide Minderjarigen
32. Vlaams gewest: Indicatie zelf-georganiseerde opvang
 
33. Vlaams gewest: Georganiseerde opvang asiel per 1.000 inwoners
34. Vlaams gewest: Collectieve opvang asiel per 1.000 inwoners
35. Vlaams gewest: LOI-opvang asiel per 1.000 inwoners
36. Vlaams gewest: Niet Begeleide Minderjarigen per 1.000 inwoners
37. Vlaams gewest: Indicatie zelf-georganiseerde opvang per 1.000 inwoners

38. Vlaams gewest: Leegstaande woningen volgens Vlaams register
39. Vlaams gewest: Aantal 80+ (aanduiding voor vrijkomende woningen)
40. Vlaams gewest: Aantal inwoners die uit de gemeente verhuisd zijn

41. Vlaams gewest: Leegstaande woningen volgens Vlaams register per 1.000 inwoners
42. Vlaams gewest: Aantal 80+ (aanduiding voor vrijkomende woningen) per 1.000 inwoners
43. Vlaams gewest: Aantal inwoners die uit de gemeente verhuisd zijn per 1.000 inwoners

Ter afwisseling: linken naar volgende films op youtube:

De Sneeuwman: https://www.youtube.com/watch?v=vGDTAB4Ubqo
Mijn naam is Nena https://www.youtube.com/watch?v=8CEbxXBxsNE

Voor het volledige bericht met tabel, zie BuG 350 on-line 

Jan Hertogen, socioloog

take down
the paywall
steun ons nu!