Commissaris Vandersmissen probeert blogger DeWereldMorgen.be mond te snoeren

Een blogger op DeWereldMorgen.be schreef na de vakbondsbetoging van 24 mei een kritische en polemische blog over de rellen die zich op het einde van de betoging voordeden. De blog in kwestie leidde tot een klacht van commissaris Vandersmissen. Op 24 oktober 2016 werd de blogger verhoord door de politie.

dinsdag 25 oktober 2016 16:14
Spread the love

Even recapituleren. Op het einde van de betoging van 24 mei ontstaan er kleine schermutselingen met een tiental manifestaten. Het was een vreemd tafereel dat zich voordeed ter hoogte van het Brusselse Zuidstation. Hooguit een handvol gemaskerde betogers probeert de confrontatie aan te gaan met de politie. Commissaris Vandersmissen die later een klap op het hoofd zou krijgen, liet aanvankelijk betijen. Redactieleden van DeWereldMorgen.be waren hiervan getuige.

Ook een blogger die actief is op deze website zag het allemaal met lede ogen aan en trok foto’s. Hij verwerkte die foto’s en zijn persoonlijke impressie van de rellen in een blog die verscheen op deze website. In de blog gaf de auteur ook duidelijk zijn mening over het volgens hem bedenkelijke optreden van Vandersmissen.

De blogger in kwestie kreeg maanden later een brief van de politie in de bus. Daarin stond te lezen dat hij zich moest aanbieden voor verhoor. Het verhoor, dat op 24 oktober plaatsvond, ging over de bewuste blog. DeWereldMorgen.be kon dat verhoor inkijken.

Volgens de agenten die het verhoor voerden heeft Vandersmissen een klacht ingediend voor belediging en wanbedrijf tegenover de blogger. Steen des aanstoots was ondermeer de manier waarop de blogger de naam van Vandersmissen schreef, namelijk met dubbele hoofdletter ‘S’ in het midden (VandersmiSSen). Dat is een woordspeling die onder activisten al jaren de ronde doet op sociale media.

Daarnaast tilt Vandersmissen ook zwaar aan deze passage “Er zijn immers aan het einde van de betoging weer een handvol neo-nazi’s herkend. U weet wel; de soort manifestanten die VandersmiSSen niét arresteert of belaagt, maar escorteert.” Die zin verwijst naar de manier waarop de Brusselse politie omging met de hooligans die in de nasleep van 22 maart 2016 naar de Brusselse beurs opstapten.

De politie maande tijdens het verhoor aan om de blog offline te halen, indien dat gebeurde kon Vandersmissen eventueel zijn klacht laten vallen. Daar is de blogger niet op ingegaan.

Reactie DeWereldMorgen.be:

Hoewel de blogs op deze website in wezen gastbijdrages zijn, geschreven door derden en zonder bemiddeling van de redactie, staat de redactie onverkort achter de auteur van deze specifieke blog. Het valt onder de vrijheid van meningsuiting en de persvrijheid om kritische, schertsende en polemische zaken te schrijven over personen die een publieke functie uitoefenen.

We citeren even uit de code voor de Raad van Journalistiek:

“Als auteur van een opiniebijdrage, een column of cartoon geniet de journalist een grotere mate van vrijheid om zijn mening te geven en om conclusies te trekken uit de feiten dan in zijn feitelijke berichtgeving”.

En nog volgens de Raad van Journalistiek:

“De botsing van meningen, hoe scherp ook, is een wezenskenmerk van de persvrijheid, de vrijheid van meningsuiting en de democratie. En dat geldt ook – en niet in het minst – voor meningen die ‘kwetsen, shockeren of verontrusten’, zoals het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in verschillende arresten bepaalt. Elders spreekt het Hof van het recht op ‘overdrijving en provocatie’”.

Een blog van een burgerjournalist is per definitie opiniërend, en de auteur van de blog over Vandersmissen is dat op expliciete wijze. Je kan het eens of oneens zijn met de inderdaad provocerende manier waarop zaken worden aangekaart, maar er worden belangrijke vragen op een polemische wijze opgeworpen in het stuk. En dit valt rechtstreeks onder de persvrijheid. Redactionele verantwoording afleggen tegenover agenten in de context van een verhoor is een regelrechte aanfluiting van die vrijheid en een vorm van intimidatie. Dat vinden wij als redactie zonder meer zorgwekkend en onaanvaardbaar.

take down
the paywall
steun ons nu!