Opinie -

Minister Reynders u bent toch niet tegen een kernwapenverbod?

Eind oktober stemt de VN tijdens de Algemene Vergadering over onderhandelingen voor een internationaal kernwapenverbod. Dit is hét moment voor minister Reynders om de juiste keuze te maken.

woensdag 19 oktober 2016 16:51
Spread the love

Een meerderheid van de landen in de wereld heeft aangegeven dat het een kernwapenverbod wil, maar België lijkt geneigd om tegen de resolutie te stemmen die vraagt om de opstart van multilaterale onderhandelingen te starten in 2017, die moeten leiden tot een kernwapenverbod. België zal dus deel uitmaken van een
bijzonder kleine minderheid die de meerderheid blijft gijzelen met de meest
vernietigende wapens ooit.

Dit is een vreemde situatie.

België streeft officieel immers een kernwapenvrije wereld na, in het regeerakkoord staat ook zwart op wit te lezen dat onze regering ‘blijft ijveren voor internationale initiatieven met het oog op een verbod of minstens een betere controle op wapensystemen met een willekeurig bereik en/of een buitensporig effect op burgers’.

België is lid van het Non-Proliferatieverdrag (NPT), de hoeksteen van het internationale veiligheidsbeleid op vlak van kernwapens. Verdragsrechtelijk is België dus verplicht (!) om ter goeder trouw kernontwapening na te streven, dat staat met zoveel woorden in artikel VI van het NPT.

En dan zwijgen we nog over het verbod voor niet-kernwapenstaten zoals België (ja, dat is onze officiële status volgens het NPT) om kernwapens te ontvangen van kernwapenstaten, daar is artikel II toch heel helder over. Helaas blijft het een publiek geheim dat er tot 20 Amerikaanse kernbommen liggen op Belgisch grondgebied, onze regeringsleiders kunnen immers ‘niet bevestigen noch ontkennen dat er hier zo’n wapens liggen’.

Voor het gemak piepen we dan ook nog even niet over de Belgische banken die miljoenen investeren in kernwapenfabrieken in het buitenland, zoals BNP Paribas Fortis en KBC. Daar is artikel II nochtans ook zeer helder over: geen steun voor de productie van kernwapens.

Maar aan een draagvlak voor een kernwapenverbod mankeert het alleszins niet
in ons land.

Zowel het Vlaamse en federale parlement nam in april 2015 nog een resolutie aan met de steun van alle (ja ook de NVA en MR die respectievelijk de minister van defensie en buitenlandse zaken leveren) democratische meerderheids- en oppositiepartijen waarbij aangedrongen werd bij de federale regering om zich in te zetten voor een kernwapenvrije wereld en de terugtrekking van de kernwapens uit België.
http://docs.vlaamsparlement.be/docs/stukken/2014-2015/g326-1.pdf en
http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/0901/54K0901013.pdf

Een meerderheid van de Belgische bevolking (61%) is gewonnen voor de terugtrekking van de kernwapens uit België volgens een rapport van het Vlaams Vredesinstituut (2014).

Blijkbaar heeft minister Reynders nood aan enig stemadvies.

Ondanks de internationale verplichtingen, de wens van de wereldbevolking, de eigen bevolking en zowat alle parlementsleden zal België wellicht tegen het onderhandelen van een kernwapenverbod stemmen. Minister Reynders heeft dus een vriendelijk duwtje in de rug nodig. Vraag hem de resolutie te steunen, net zoals Zweden! Belgie moet dit hoopvolle wereldwijde ontwapeningsproces steunen.

Overtuigd van het nut van uw stem?

Teken dan de tweetalige petitie van de Belgische Coalitie tegen Kernwapens
en deel deze alstublieft verder onder uw vrienden en kennissen en vraag hen
om die ook te tekenen. Blijf niet bij de pakken zitten, teken de petitie nu!

http://nonukes.be/action-alert-mail-reynders-envoyer-un-e-mail-a-reynders/

take down
the paywall
steun ons nu!