COP22: Verklaring van Casablanca

COP22: Verklaring van Casablanca

Beste allemaal, de burgerlijke pers zweeg er in alle talen over. Maar toch is er mobilisatie in Afrika voor de COP22 in Marrakech. De Marokkaanse Coalitie voor Klimaatrechtvaardigheid verzamelde vertegenwoordigers uit 39 Afrikaanse landen, versterkt met gasten uit de andere continenten, op 23 en 24 september jongstleden. We mogen er meer ruchtbaarheid aan geven. Lees hier de vertaling van hun verklaring.

vrijdag 7 oktober 2016 20:45
Spread the love

 

VERKLARING VAN CASABLANCA

Het doorbreken van alle hitte records in de loop van 2016, en de opeenvolging van cyclonen, orkanen, overstromingen, bosbranden, droogtes, herinneren er ons aan dat de klimaatverandering een werkelijkheid is, die nu al honderden miljoenen van ons treft.

Wij, sociale bewegingen en organisaties uit de civiele samenleving, hier in Casablanca in al onze verscheidenheid willen de mobilisatie lanceren voor de COP22 die zal gehouden worden in Marrakech, van 7 tot 18 november. We herbevestigen onze vastberadenheid zo te handelen opdat de klimaatopwarming onder de drempel van 1,5°C blijft, in navolging van de verbintenis in Parijs aangegaan door de staatshoofden en regeringsleiders

Na afloop van de COP21, hebben we beloofd te mobiliseren, overal waar nodig, opdat de rode lijnen van een rechtvaardige en leefbare toekomst niet zouden overschreden worden. Wij hebben deze belofte gehouden en zullen hem blijven behouden.

Afrika, als gastheer voor de COP22, ondergaat de meest brutale en dramatische gevolgen van de opwarming: milieuontaarding en vermindering aan natuurlijke rijkdommen, voedselonzekerheid, waterstress, armoede verhoging, gezondheidsrisico’s, massale verplaatsing van bevolking. Nochtans dragen de Afrikaanse vrouwen en mannen geenszins verantwoordelijkheid voor de opwarming. Bijgevolg engageren wij ons in naam van klimaatrechtvaardigheid evenals sociale rechtvaardigheid.

Wij willen dus onze mobilisatie verder zetten om:

  • Uit het tijdperk van de fossiele brandstoffen te treden en een rechtvaardige transitie naar 100% hernieuwbare energie te versnellen
  • De mensenrechten en de werkelijke gelijkheid te verdedigen, tegen alle vormen van dominantie en verdrukking, of ze nu gesteund zijn op geslacht of afkomst, …
  • De boerenlandbouw en de voedselsoevereiniteit te verdedigen, en te strijden tegen de valse oplossingen die de vrouwen en mannen onteigenen van hun gronden
  • De ecologische schuld te laten erkennen en herstellen, die de meest geïndustrialiseerde landen hebben opgebouwd tegenover de armste landen, en te breken met het ontwikkelingsmodel dat steunt op plundering van natuurlijke rijkdommen
  • De landen van het Noorden hun verantwoordelijkheid te laten opnemen, opdat onze gemeenschappen zich zouden kunnen aanpassen en het hoofd kunnen bieden aan de gevolgen van de opwarming.

De tijd dringt: we hebben nog maar enkele jaren om ons te verzekeren van een mogelijke toekomst vrij van klimaatchaos. Tesamen dienen wij van de COP22 een bepalende etappe te maken voor de versterking van deze beweging voor klimaatrechtvaardigheid.

Gedaan te Casablanca, 24 september 2016, in naam van internationale bijeenkomst over de COP22 samengeroepen door de Marokkaanse coalitie voor Klimaatrechtvaardigheid.

Vertaling uit het Frans door Wiebe Eekman

Meer info: http://www.e-joussour.net/fr/declaration-de-casablanca/

take down
the paywall
steun ons nu!