Opinie -

Vermogensbelasting nu!

Enkele argumenten op een een rij tegen de hardnekkigste vooroordelen van een vermogensbelasting. Een vermogensbelasting zou volgens critici kapitaalvlucht in de hand werken, een vermogensbelasting zal de economie in elkaar doen storten door een verlies aan kapitaal, zonder vermogenskadaster is een vermogensbelasting in België onmogelijk, de vermogens worden in België al zwaar genoeg belast,...

maandag 3 oktober 2016 12:06
Spread the love

Het zou naar het schijnt voor premier Michel onbegonnen werk zijn om 4,2 miljard euro te vinden om de begroting in evenwicht te krijgen. Nochtans kreeg hij de antwoorden op 29 september 2016. Die dag trokken duizenden manifestanten de straat op met de boodschap dat zijn regering een beleid voert dat de rijke elite beschermt. Op de manifestatie klonk de roep naar een vermogensbelasting nog nooit zo luid! Toch wil deze regering hier niet van weten en duiken er opnieuw voorstellen op om de btw te verhogen, een nieuwe indexsprong en loonblokkering.

Als het van de N-VA afhangt moet volgens Edwin De Boeck, die de leiding heeft over de N-VA-studiedienst, het geld vooral gezocht worden in de sociale zekerheid. Uit een vergelijking met andere landen blijkt dat het mogelijk moet zijn dat dit land 3 procent van zijn bbp bespaart op sociale uitkeringen en toch dezelfde armoedecijfers kan tonen. Die 3 procent bbp betekent 12 miljard euro’ aldus De Boeck.

Dat de regering Michel geen schaamte meer heeft, is nu meer dan duidelijk. Als je het mij vraagt, is de grens bereikt! Meer dan ooit is de tijd rijp om de eis van een vermogensbelasting hard te maken. Is dit een utopie? Neen! Wat volgt zijn de argumenten tegen de hardnekkigste vooroordelen tegen een vermogensbelasting.

Een vermogensbelasting werkt kapitaalvlucht in de hand

In Frankrijk bestaat er al lang een vermogensbelasting op het totale bezit en brengt dit jaarlijks 4 à 5 miljard euro op. Volgens Thomas Piketty zou de opbrengst meer dan 30 miljard euro bedragen als in de Franse vermogensbelasting alle aftrekposten en vrijstellingen zouden verdwijnen. En heeft Frankrijk te maken met een grote uittocht van het kapitaal? De cijfers zijn verwaarloosbaar! Sinds het jaar 2000 hebben drieduizend kapitaalkrachtigen het land verlaten. Dat is 0,53 procent van al wie onderworpen is aan de Franse vermogensbelasting.

Een vermogensbelasting zal de economie in elkaar doen storten door een verlies aan kapitaal

Door de angst te voeden dat bedrijven zouden sluiten als er een vermogensbelasting wordt ingevoerd, en waardoor het zijn kapitaal elders gaat investeren, klopt niet met de werkelijkheid. Nemen we als voorbeeld AB InBev van de families de Spoelberch, de Mevius & Vandamme. Ondanks dat hun namen genoemd worden in meerdere onderzoeken naar kapitaalvlucht, zoals in het dossier van de PanamaPapers, staat hun bedrijf nog steeds in België.

 Dat geldt ook voor havenondernemer Fernand Huts die verhuisd is naar het Verenigd Koninkrijk. Zijn naam duikt op in het onderzoek dat de naam draagt ‘Bahama Leaks’. Zo blijkt uit het onderzoek dat Huts directeur was van Zonamerica Ltd, een offshore op de Bahama’s. Bovendien had hij de volmacht over twee offshores in Panama: Siena Enterprise SA en Port Island International Corporation. Die waren eigendom van een trust beheerd vanuit Guernsey, nog een belastingparadijs. Of Huts’ verhuizing naar het Verenigd Koninkrijk te maken heeft met zijn internationale financiële constructies is niet duidelijk. In elk geval behoudt Huts zijn bedrijf ‘Katoen Natie’ ook in Antwerpen.

Hetzelfde voor de diamantsector waar fraudeonderzoek heeft aangetoond dat een groot aantal diamantairs er voor zorgden dat hun winsten in het buitenland werden geparkeerd. Toch stelt deze sector volgens minister van financiën Johan Van Overtveldt 30.000 mensen tewerk.

Je ziet dus, het één heeft niet noodzakelijk met het andere te maken. Kortom, een vermogensbelasting invoeren heeft geen negatieve impact op de economie. Wel integendeel, die belasting heeft positieve gevolgen, omdat de rijkdom beter kan worden verdeeld en bijgevolg de overheids- en private consumptie worden aangezwengeld.

Zonder vermogenskadaster is een vermogensbelasting in België onmogelijk

De tegenstanders van een vermogensbelasting werpen op dat er in België geen vermogensbelasting kan worden ingevoerd, omdat België geen vermogenskadaster heeft en omdat het te ingewikkeld is om het vermogen samen te stellen. Dit wordt dan wel tegengesproken door de voormalig gouverneur van de Nationale Bank van België Luc Coene. Hij wees erop dat de meeste onroerende en financiële activa al gekend zijn en hij concludeert dat het met de huidige informaticatoepassingen niet moeilijk is die gegevens te verzamelen.

Maar op zich hoeft een kadaster geen struikelblok te zijn om een vermogensbelasting in te voeren, omdat de vermogensbelasting moet ‘aangegeven’ worden. Dat wil zeggen dat de belastingbetaler zelf het bedrag van zijn fortuin moet invullen op zijn belastingaangifte. Maar om de fraude te bestrijden is een vermogenskadaster onmisbaar. 

Om tot de samenstelling van een vermogenskadaster te komen, moet er in België een verplichte jaarlijkse mededeling komen van de gegevens over vermogens en inkomsten. Dat moet gebeuren door de banken, de vermogensbeheerders, de verzekeringsinstellingen alsook door de ondernemingen waarvan het kapitaal is samengesteld door aandelen op naam.

Is dit een extreme en revolutionaire eis die daarbij nog eens de privacy van de rijke burger aantast? Neen hoor! Want wist je dat de gegevens van Europeanen bij Belgische banken al automatisch aan de fiscus van hun land bezorgd worden? Dit automatisme geldt wel voor Europeanen, maar niet voor Belgen. De automatische uitwisseling geldt ook internationaal tussen landen die hierover een akkoord hebben gesloten in het kader van het OESO-initiatief.

De vermogens worden in België al zwaar genoeg belast

Tegenstanders van een vermogensbelasting op het totale bezit komen steeds aandraven dat we al voldoende belastingen op bezit in België betalen. Men heeft het dan over successierechten, registratierechten, schenkingsrechten, roerende voorheffing op intresten en over de onroerende voorheffing op onze woning. Hier bovenop een vermogensbelasting komt neer op een dubbele belasting. Wel, dat zou kloppen als iedereen al die belastingen zou betalen. Maar dat is nu juist het probleem. Het zijn vooral Jan en Mie modaal die alle belastingen betalen. De rijke klasse hoeft zich geen zorgen te maken, want zij beschikken over voldoende ‘legale’ middelen om alle bovengenoemde belastingen te ontwijken. Denk maar aan het ontbreken van een volwaardige meerwaardebelasting waardoor Marc Coucke niet één euro belasting moest betalen op een meerwaarde van 1,24 miljard euro die hij boekte op de verkoop van zijn bedrijf aan het Amerikaanse Perrigo.

De rijke klasse kan ook gemakkelijk een vennootschap oprichten waarin alle inkomsten kunnen worden ondergebracht. Via een vennootschap betaalt men dan minder belastingen. En dankzij de hulp van duurbetaalde consultants en sommige banken kunnen de rijken hun vermogen onzichtbaar maken voor de fiscus in belastingparadijzen.

En wie dacht er dat de successierechten, de belasting bij een erfenis, door iedereen worden betaald? Vooral zij die veel macht en geld hebben, kunnen deze belasting ontwijken. Zo kan een woning bijzonder gemakkelijk omgezet worden in financieel vermogen. Het volstaat de woning en de grond te laten opkopen door een van de bedrijven die men controleert.

Een vermogensbelasting is daarom gerechtvaardigd om het gewicht van belastingen te verlichten voor de grote groep van belastingbetalers door een heel kleine groep superrijken meer te laten bijdragen.

Hoe het vermogen belasten en hoeveel bedraagt de opbrengst?

Een vermogensbelasting moet als doel hebben om enkel en alleen de superrijke families te belasten. Het Financieel Actie Netwerk*, een netwerk met de drie vakbonden en een aantal sociale organisaties, heeft een voorstel: een progressieve vermogensbelasting op het bezit vanaf één miljoen euro. Het voorstel omvat drie aanslagvoeten: 1 % boven 1 miljoen euro, 2 % boven 2 miljoen euro, 3 % voor al wat boven 3 miljoen euro ligt. Die percentages worden toegepast op het vermogen. Alles wat een gezin bezit, wordt opgeteld: gebouwen en gronden, voertuigen, diamanten, kunstwerken, bankrekeningen, cash geld, aandelen en obligaties. Daar worden de schulden van afgetrokken. Vervolgens wordt er een vrijstelling gegeven voor het woonhuis van maximaal 500.000 euro.

Met deze formule komen in België slechts de drie procent allerrijkste families in aanmerking. Dat zijn afgerond 140.700 gezinnen. Maar de vermogensbelasting brengt het meest op bij de één procent rijksten. Als de drie aanslagvoeten worden toegepast alleen al op deze één procent, dan is de opbrengst 9,3 miljard euro. Een vermogensbelasting maakt dus van het begrotingsgat, dat 4,2 miljard bedraagt, een berg met 5,1 miljard euro overschot. Hiervan kan je 120.000 jobs per jaar betalen!

Guido Deckers is coördinator FAN (Financieel Actie Netwerk)

*De leden van het Financieel Actie Netwerk (FAN) zijn: ABVV, ACLVB, ACV, ATTAC-VLAANDEREN, FAIRFIN, KWB, LBC-NVK, LEF, MASEREELFONDS, OXFAM-SOLIDARITEIT en 11.11.11. Voor meer informatie: www.hetgrotegeld.be

Bronnen:

  • Knack, 28/09/2016, p.10
  • De miljonairstaks en zeven andere briljante ideeën om de samenleving te veranderen, Peter Mertens, p.29
  • http://www.mo.be/nieuws/de-panamese-offshores-van-belgi-s-rijkste-familie
  • http://derijkstebelgen.be/nieuws/zonamerica-prive-belastingsparadijs-fernand-huts/
  • Knack, 28/09/2016, p.51
  • http://trends.knack.be/economie/beleid/van-overtveldt-bevestigt-diamanttaks-maakt-knieval-volgens-oppositie/article-normal-546425.html
  • http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/1389/54K1389001.pdf

take down
the paywall
steun ons nu!