Wat is de leeftijdsverdeling in je sector? Hier de tool.

Wat is de leeftijdsverdeling in je sector? Hier de tool.

woensdag 31 augustus 2016 11:57
Spread the love

De unieke gegevens van gegevens Loontrekkenden naar leeftijd en gewest op 31/12/2015 zijn beschikbaar voor alle 916 Nace-codes (5 digit), RSZ, RSZ-PPO en het totaal met 6 grafieken waaronder het % loontrekkenden per gewest. Zie tabel: Loontrekkenden naar leeftijd en gewest 31/12/2015

Voor de diverse sectorfanatici, de geobsedeerden door de vergrijzing en de economische hardliners wordt op een schoteltje de verdeling naar leeftijd en gewest in beeld gebracht voor alle 916 nace-sectoren. Niet alleen de aantallen maar ook de %-‘s op het totaal, zodat de leeftijdsverdeling tussen de gewesten perfect vergeleken kan worden. Materiaal trouwens dat nog nooit, ook niet door npdata werd gepubliceerd.

Alle gegevens en grafieken zijn eenvoudig te exploreren in tabel: Loontrekkenden naar leeftijd en gewest 31/12/2015. Door de ‘sectorlijn’ te copieren en te plakken op het blad grafieken (samen twee muisklikken) komt automatisch een set van 6 grafieken tot stand, met het % loontrekkenden voor deze sector per gewest. We laten enkele ‘top’sectoren met opmerkelijke leeftijdsverdelingen de revue passeren, ondermeer lokale besturen en de Non-Profit in z’n diverse onderdelen. Maar het ‘standbeeld’ van het Spoor trekt alle aanacht naar zich toe, daar kan niemand tegen op. In deze overvloed van leeftijdsgegevens is het gemakkelijk om het aantal 50+, 55+, 60+ te berekenen voor elk van de 916 deelsectoren.

Uitstroom van oudere werknemers zal de komende 15 jaar een miljoen jobs vrijmaken voor vervanging. Met de voorzienbare groei erbij (140.000 jobs op 3 jaar volgens de NB) zullen niet alleen de werkloosheid, de vrouwen met hoofddoek (zoals bij Torfs) maar ook de migratie dienen aangesproken.

Zeker omdat er de eerste 10 jaar ‘n verminderde instroom van jongeren in de arbeidsmarkt is, die niet door geboorten maar enkel door een (verhoogde) immigratie kan gecompenseerd. Of door de arbeidsduur te verlengen, ook na 2030, zoals sommigen voorstaan. Maar dan toch liefst in de 32h week voor 55+ zoals nu al in de Non-Profit.

Vooral lokaal bestuur en de Non-Profit worden aantrekkingspolen voor jongeren en allochtone tewerkstelling, jobcreatie zal vooral gebeuren in de publieke dienstverlening, waar Vandeurzen het voor opnam in Terzake van 30 augustus. Waarom zijn de Non-Profitwerkgevers niet bij VOKA of het VBO?

Lees het volledige bericht en de analyse online:BuG 336 on-line 

Jan Hertogen, socioloog
www.npdata.be

take down
the paywall
steun ons nu!