De burkini of de 38-urenweek?

De burkini of de 38-urenweek?

dinsdag 30 augustus 2016 09:30
Spread the love
Het al of niet verbieden van Burkini’s overheerst de politieke agenda. Bart De Wever slaagt er zelfs in duidelijk te maken dat hij een verbod genegen is maar communiceert terzelfder tijd de onhaalbaarheid ervan.

Als geen enkel ander politieker ziet hij de kans om bij volgende verkiezingen dit onderwerp als het thema naar voor te schuiven. De bange Vlaming , die in alle traditionele partijen aanwezig is , kan dan een mandaat geven aan de NV-A om de Islam te bestrijden De socialisten hebben bij monde van hun voorzitter reeds krampachtig gereageerd. Bart uit Antwerpen kan zich geen beter scenario bedenken.

Onze grondwettelijke vrijheden zijn belangrijk , hier schuilt echter het gevaar dat het enkel over dit item zal gaan bij de volgende stembusslag, met een voor het gewone volk nefaste uitslag tot gevolg.

Sociale bewegingen moeten actie voeren om de thema’s die er voor het werkvolk echt toe doen op de agenda te plaatsen, dan kunnen politieke partijen niet achter blijven. Onze regeringen zorgen ervoor dat er onderwerpen genoeg zijn:
De 38 urenweek die op de schop gaat, kindergeld dat de armoedetoets niet doorstaat, de blokkering van de lonen voor jaren, de BTW-verhoging op elektriciteit, de activering van langdurig zieken, de afschaffing van gratis water en stroom, gebrek aan investeringen bij het spoor, het uitblijven van een vermogensbelasting, de rugzakoperatie bij gehandicapten die de zorgprivatisering in de hand werkt, een wachtlijst voor sociale woningen die de 100 000 overschrijdt, een dreigende implementatie van individuele loononderhandelingen zodat het sociaal overleg een lege doos wordt, een fascistisch asielbeleid, onderwijskosten die de pan uit swingen, verhoging pensioenleeftijd i.p.v.arbeidsduurverkorting,… Een indrukwekkend lijstje dat alles behalve volledig is.

Verkiezingen moet gaan over een diversiteit aan thema’s dat is zeker , maar sommige onderwerpen hebben voor de gewone man een groter belang dan de andere. De hierboven opgesomde sociaal economische thema’s hebben te maken met overleven en zijn daarom topprioriteit.

Laat vrouwen die dat willen hun burkini aantrekken en geef het werkvolk zijn 38 uren terug.

take down
the paywall
steun ons nu!