Bouw sociale belastingen met inkomstenbelasting op meerwaarde verkoop huizen en op huurinkomsten

Bouw sociale belastingen met inkomstenbelasting op meerwaarde verkoop huizen en op huurinkomsten

woensdag 6 juli 2016 11:56
Spread the love

Recent raakten andermaal verbijsterende cijfers bekend over hoe duur het wonen is in Leuven. Met een gemiddeld bedrag van 312.000 euro voor een gemiddeld woonhuis was Leuven in 2014 de duurste van alle 13 Vlaamse centrumsteden. Ondanks het feit dat Leuven het hoogste gemiddeld inkomen heeft van al deze centrumsteden moet je hier bovendien het langst werken – liefst 16 jaar – om een dergelijke woning te verwerven, terwijl dat elders gemiddeld slechts 10 tot 11 jaar is.

Terwijl de inkomens in Leuven de laatste 10 jaar met 20 procent stegen, namen de woningprijzen in die periode in onze stad met liefst 60 procent toe. Zeker voor zeer vele alleenstaanden, die in Leuven bijna de helft van de wooneenheden uitmaken, is het zo goed als onmogelijk om hier nog een woning te verwerven.

Johan Van Reeth, die het studiebureau Buur leidt, noemde recent bij de viering van 10 jaar ‘Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Leuven’ (AGSL) betaalbaar wonen dan ook de belangrijkste uitdaging voor de toekomstige stadsontwikkeling in Leuven. Als oplossingen suggereerde hij het creëren van voldoende extra aanbod in en rond Leuven, invoering van quota bij projecten inzake goedkope woningen en een meer door de overheid gestuurde gebiedsontwikkeling.

In antwoord op een interpellatie van Rik Daems (Open Vld) stelde burgemeester Louis Tobback in de jongste gemeenteraad dat hij niet weet hoe verkopers van woningen prijsbeperkingen kunnen worden opgelegd. Tobback ziet als enige oplossing het bouwen van zoveel mogelijk sociale huurwoningen. Als dit laatste de enige oplossing is dan dient een mechanisme gevonden te worden om wie winsten maakt op de verkoop van de woningen hiertoe te laten bijdragen.

Er is nationaal al enkele keren voorgesteld om mensen die winst maken op de verkoop van aandelen te belasten. Waarom kan er geen specifieke belasting geheven worden op winsten die geboekt worden bij de verkoop en verhuur van woningen? Deze opbrengst moet een fonds spijzen waarmee meer sociale huur- en koopwoningen gebouwd kunnen worden. Een ander thema dat Van Reeth in zijn toespraak aansneed was overigens het feit dat bouwpromotoren in het Leuvense volgens hem onvoldoende financieel bijdragen in de realisatie van publieke ruimte en voorzieningen in hun omgeving, terwijl deze er net toe bijdragen dat ze vaak enorme winsten boeken.

Luc Vanheerentals 

take down
the paywall
steun ons nu!