Vluchtelingen aan de Grieks-Macedonische grens in Idomeni in 2016(Fotomovimiento.org)
Analyse -

Hoe de wapenindustrie nu ook profiteert van de vluchtelingencrisis

Volgens een rapport van Stop Wapenhandel en Transnational Institute probeert de wapenindustrie dubbel te verdienen aan conflicten in het Midden-Oosten. Niet enkel door te zorgen voor wapenleveringen aan alle actoren in deze conflicten, maar ook door in te staan voor de beveiliging van de grenzen van de EU.

dinsdag 5 juli 2016 15:19
Spread the love

Wapenhandelaars verdienen twee keer aan de huidige conflicten in het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Eerst en vooral verdienen ze aan het leveren van wapens aan het door oorlog verscheurde Midden-Oosten. Vervolgens lobbyen ze met succes bij de EU om de grensbewaking te versterken en te militariseren, waardoor deze wapenbedrijven nog eens verdienen aan het tegenhouden van vluchtelingen, en door het verkopen van materiaal en technologie voor grensbewaking.

Terwijl Europa vat moet krijgen op de Brexit die grotendeels gevoed is door anti-immigratie, laat een nieuwe rapport zien hoe wapenhandelaars het EU-beleid beïnvloeden om geld te halen zowel uit het conflict in het Midden-Oosten, als uit de instabiliteit en het geweld dat gecreëerd wordt door de vluchtelingengolven.

Het rapport, Border Wars: The Arms Dealers Profiting from Europe’s Refugee Tragedy, dat maandag 4 juli gepubliceerd werd door Stop Wapenhandel en Transnational Institute (TNI), schetst het winstbejag van wapenhandelaars in de eindeloze conflicten van de 21ste eeuw.

“Zowel het leger als de beveiligingsbedrijven hebben enkel voordelen genoten bij de vluchtelingencrisis, specifiek van de investeringen van de EU in het ‘beveiligen’ van de grenzen. Zij hebben zowel middelen voorzien aan grenswachten, als surveillancetechnologie om de grenzen te controleren, als de IT-infrastructuur om de beweging van bevolkingsgroepen na te gaan,” zo werd geconstateerd in het rapport.

“Deze bedrijven moedigen actief het beveiligen van de Europese grenzen aan en zijn dan ook bereid om draconische technologieën te voorzien om voor deze beveiliging in te staan.”

Conflict in het Midden-Oosten als grote meevaller

Het rapport stelt dat bedrijven de oorlog in het Midden-Oosten zien als een grote meevaller. “Veel grotere internationale wapenbedrijven halen de instabiliteit in het Midden-Oosten aan om investeerders te verzekeren van goede toekomstperspectieven.

De wapenbedrijven worden bijgestaan door Europese overheden, die Europese wapens in de regio actief promoten en die zeer terughoudend zijn voor een strenger wapenexportbeleid.” Van 2005 tot 2014 zouden EU-lidstaten exportleningen toegestaan hebben voor wapens naar het Midden-Oosten en Noord-Afrika ter waarde van 82 miljard euro.

De stroom van wapens van buiten het Midden-Oosten voorziet alle actoren in conflicten, zoals de Syrische burgeroorlog, van een eindeloos assortiment van high-tech wapens. Dit zorgt er volgens dit rapport voor dat deze conflicten blijven voortduren. De conflicten in het Midden-Oosten creëren als gevolg meer en meer vluchtelingen die asiel zoeken in Europa. Tegelijkertijd gaan net deze bedrijven lobbyen bij de EU om de grenzen te beveiligen tegen deze vluchtelingen, om zo meer winsten te boeken.

De invloed van de wapenindustrie op het EU-beleid

Stop Wapenhandel en TNI vonden in hun onderzoek dat vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, de ambtenaren, het leger en beveiligingspersoneel het hele jaar door ideeën bespreken op conferenties, beurzen en rondetafelgesprekken. Deze speciale beurzen en congressen over grensbeveiliging zijn relatief nieuw, van de laatste eeuw.

Nick Vaughan-Williams, de internationale veiligheidsprofessor aan de universiteit van Warwick zegt dat “door deze gebeurtenissen het mogelijk is om een cyclisch proces te identificeren, waarbij de presentatie van nieuwe technologieën niet enkel een antwoord vormt op, maar dat het ook een aanmoediging is van de formulering van nieuw beleid en praktijken in het veld van grensveiligheid en migratiemanagement.”

Mark Akkerman van Stop Wapenhandel gelooft dat de invloed van het leger en de veiligheidsindustrie redelijk groot is op het EU-beleid voor de grensveiligheid, zeker op de beveiliging en de militarisering van deze grenzen en op het grotere gebruik van surveillancetechnologie en data-uitwisseling. Volgens Akkerman doet de wapenindustrie geregeld inspanningen om ideeën te bediscussiëren met EU-instellingen, die dan later opgenomen worden in nieuwe beleidsdocumenten.

“De wapenindustrie dringt al jaren aan om Frontex, het EU-agentschap dat instaat voor de controle van de buitengrens, op te waarderen naar een grensoverschrijdend Europees agentschap voor grensbeveiliging,” zegt Akkerman. “Dit aandringen van de wapenindustrie uit zich in het voorstel van de Europese Commissie voor het oprichten van de nieuwe Europese Grens- en Kustwacht, met veel macht zal hebben dan Frontex nu heeft.”

Het rapport stelt dat als dit Europees Grens- en Kuswacht gevestigd wordt, dit een fundamentele verschuiving zou betekenen naar een door de EU gecontroleerd systeem van grensbeveiliging, waarbij de mogelijkheid bestaat om de lidstaten de omzeilen en hun te dwingen om controles te verstrengen en het aankopen of verbeteren van hun materiaal.

Mensenrechten

Het rapport voorspelt ook dat vluchtelingen steeds meer gevaarlijke routes zullen nemen, waardoor de mensenhandelaars weer betere zaken zullen doen. Dit betekent voor het leger en de beveiligingsindustrie echter ook weer vooruitzichten op meer bestellingen van deze Europese Grens- en Kuswacht en van de lidstaten.

“De mensenrechten van vluchtelingen spelen geen rol in dit denken, behalve om promotionele doeleinden.” – Mark Akkerman, Stop Wapenhandel(Fotomovimiento.org)

Akkerman wijst daarbij op door winst gemotiveerde proces en het negeren van mensenrechten door de EU. Hij geeft aan dat mensenrechten van vluchtelingen geen echte rol spelen in dit proces. Zowel de beleidsmakers als de industrie proberen soms de militarisering van de grensbeveiliging te verkopen als een humanitaire inspanning. Ze verwoorden dit dan in termen van het versterken van zoek- en reddingsoperaties. Terwijl legt de EU de schuld van de dode vluchtelingen bij de mensenhandelaars. De EU beweert dus om de mensensmokkelaars te bestrijden met behulp van het vergroten van zijn militaire capaciteiten.

Het rapport van Stop Wapenhandel en TNI wijst op de neerwaartse spiraal die gecreëerd wordt: hoe groter de controle en hoe meer repressie, hoe groter de risico’s die vluchtelingen moeten nemen, wat resulteert in meer dode vluchtelingen. Academici en mensenrechtenorganisaties waarschuwen hier al jaren voor, maar dit wordt genegeerd.

Terwijl het dodentol stijgt en een recordaantal mensen ontheemd zijn door conflict, gaat het angst zaaien en het zoeken naar winst gewoon verder.

Het artikel Report Shows How War Profiteers Are Now Refugee Profiteers, Too van Nika Knight, dat op 4 juli 2016 werd gepubliceerd op Common Dreams, werd vertaald door Sara Schaeken.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!