“Turkse mensenrechtensituatie is problematisch”

Europa staat op een scharniermoment op vlak van vluchtelingenbescherming. Dat stelt het Federaal Migratiecentrum Myria in een analysepaper. De organisatie toont zich bezorgd over de vluchtelingenproblematiek, en roept Europa op om haar verplichtingen op vlak van mensenrechten na te komen.

maandag 20 juni 2016 17:48
Spread the love

De instroom van asielzoekers en migranten in de EU is als gevolg van de deal met Turkije en de sluiting van de Balkanroute enorm gedaald. Ook in België worden in vergelijking met de eerste maanden van 2016 bijzonder lage aantallen nieuwe asielzoekers geregistreerd.

Dit lijkt op zich goed nieuws, al blijkt uit een analysepaper van het Federaal Migratiecentrum Myria dat niet het aantal internationale vluchtelingen, maar wel het aantal vluchtelingen dat tot bij ons geraakt om bescherming te vragen, gedaald is. De meerderheid van de nieuwe vluchtelingen is dus toegeschreven op een land als Turkije, dat op dit moment al maar liefst 2,5 miljoen Syriërs opvangt.

Myria stelt zelfs dat het gevaarlijk is om Turkije als eerste veilige land van asiel te beschouwen. “Het Turkse asielsysteem is nog bijzonder precair en moeilijk toegankelijk. Daarbij hebben de vluchtelingen er nog maar weinig effectieve toegang tot rechten. De mensenrechtensituatie is er kortweg problematisch”, klinkt het.

De deal tussen de EU en de sluiting van de Balkanroute hebben daarbij ook drastische gevolgen voor de situatie in Griekenland, waar een groot aantal migranten en asielzoekers plots kwam vast te zitten. Het land kreeg op die manier een enorme Europese verantwoordelijkheid toegeschoven, terwijl het niet meteen de sterkste leerling uit de klas is.

Myria acht het vanuit overheidsstandpunt legitiem dat Europa de grote en ongecontroleerde instroom van migranten en vluchtelingen wil organiseren en reguleren, maar stelt vast dat dit ondertussen dé politieke prioriteit is geworden. “In het bereiken van die doelstelling tast de EU de grenzen af van wat internationaal toegelaten is op vlak van mensenrechten”, stelt de organisatie.

“Europa lijkt te zijn terecht gekomen in een neerwaartse spiraal op vlak van beschermingsnormen voor asielzoekers en vluchtelingen, en dit door de optelling van een reeks maatregelen van de EU en van afzonderlijke lidstaten”, gaat Myria verder.

Myria doet in haar analysepaper een reeks aanbevelingen die de huidige situatie kunnen verbeteren. Zo pleit de organisatie er onder andere voor dat België op korte termijn meer relocatie- en hervestigingsplaatsen ter beschikking stelt, en op Europees niveau aandringt op een onafhankelijke monitoring van de grondrechtensituatie voor migranten en vluchtelingen in Griekenland en Italië, alsook in Turkije. Daarbij dringt ze er op Europees niveau op aan om op een voldoende grote schaal veilige en legale migratiekanalen naar Europa te voorzien.

 

take down
the paywall
steun ons nu!