Brusselse politiezones: Jan Jambon nuanceert

Brusselse politiezones: Jan Jambon nuanceert

maandag 13 juni 2016 11:21
Spread the love

Op zoek naar kwalitatieve politiezorg. In de Belgische context is dit een goed evenwicht tussen de federale en de lokale politie :
Met enkel federale politie kom je niet verder dan opvolging van grote criminaliteit via de professionele netwerken.
De lokale politie moet meer dan ooit haar plaats vinden binnen de samenleving. Met de andere actoren op het terrein gevoeligheid ontwikkelen voor wat waar kan mislopen. Bij de politiehervorming werd daartoe de nabijheidspolitie naar voor geschoven.

Inderdaad, een communautair agenda of zelfs de structuur is ondergeschikt aan de evaluatie hoe politionele kwaliteitszorg op het terrein kan gerealiseerd worden. De politiek kan geloofwaardigheid krijgen door het ontwikkelen van strategische visie en door het gehakketak vanuit overmatige profileringsdrang te overstijgen.

Maak je van de lokale politiezones een federale politie-bis vol frustraties op het terrein, of versterk je hun geëigende dynamiek binnen de geïntegreerde politie ?
Laat de discussie over een securitaire politie of een geïntegreerde politie met aandacht voor community policing plaatsvinden in het federaal parlement.
Bij de discussie in Brussel over de kwaliteit en organisatie van de 6 Brusselse politiezones moet de nabijheidszorg centraal staan. En dit natuurlijk zonder exclusieven van niemand.

take down
the paywall
steun ons nu!