Stappers en trappers bereiken Parijs om belang Klimaattop te onderstrepen

Stappers en trappers bereiken Parijs om belang Klimaattop te onderstrepen

De stappers en de trappers van GroenPlus hebben Parijs bereikt waar de Klimaattop plaats vindt. De stappers zijn vertrokken op 11 november en de fietsers op 23 november. De 25 ouderen van Groen, meestal grootouders, legden zo’n 375 km af om het grote belang van de top voor hun kleinkinderen te onderstrepen.

vrijdag 27 november 2015 18:52
Spread the love
De impact van de klimaatverandering is immers het grootst voor kinderen. Als er niet snel tot actie wordt overgegaan, zal het aantal kwetsbare kinderen verdrievoudigen tot 1,5 miljard, zegt een nieuw rapport van Unicef.
Dat willen de GroenPlussers voor hun dierbaren voorkomen. Daarom moet Parijs zorgen voor een bindend, ambitieus en rechtvaardig akkoord dat de opwarming van de aarde onder 2 graden houdt. Anders gaat de waarschuwing van Unicef uitkomen.
De Groene ouderen wijzen er op dat veel burgers, coöperaties en lokale besturen hun bijdrage leveren. Het komt er nu op aan dat de wereldleiders hun deel van de job doen.
De recente aanslagen in Parijs en elders hebben aangetoond hoe dringend een rechtvaardig akkoord is. Het kan het gevaar van droogte, overstroming, mislukte oogsten en honger voorkomen. En zo onrust, conflict en… terreur. Met telkens weer kinderen als voornaamste slachtoffers. Denk aan de kleine Aylan dood aan gespoeld op de Turkse kust.
We pleiten voor een akkoord dat radicaal kiest voor hernieuwbare energie en fossiele brandstoffen in de grond laat. Zo bouwen we onze energie-afhankelijkheid o.a. van het Midden-Oosten af. Er is dan geen reden meer om militair tussen te komen om de aanvoer van olie veilig te stellen. En terreurgroepen als IS kunnen geen wapens meer aanschaffen door olie te verkopen.
Overigens is het veel slimmer er voor te zorgen dat IS geen olie meer kan verkopen en dus geen wapens meer kan aanschaffen dan luchtbombardementen uit te voeren. Die treffen ook geregeld onschuldige burgers.

En zondag 6 december zullen de trappers en stappers van GroenPlus samen met vele andere Groenen deelnemen aan de manifestatie van Climate Express in Oostende van 12 – 17 u.

take down
the paywall
steun ons nu!