Omdat klimaat en veiligheid samenhangen: GroenPlus zet zijn Klimaattocht naar Parijs voort

Omdat klimaat en veiligheid samenhangen: GroenPlus zet zijn Klimaattocht naar Parijs voort

Terwijl wij, Groene senioren, verder stappen op onze Klimaattocht naar Parijs, hebben we het over het blinde geweld in de Franse hoofdstad. We hebben afgesproken zondag op onze voettocht halt te houden om 14 u om deel te nemen aan de wake in solidariteit met alle slachtoffers van terreur en oorlog. Daartoe heeft Hart boven Hard opgeroepen. We houden een minuut stilte en beluisteren enkele toespraken. Laten we allen samen zowel de veiligheid als de verbondenheid in onze samenleving versterken. Want het antwoord op geweld is nog meer democratie.

donderdag 19 november 2015 23:10
Spread the love

We vinden het jammer dat de grote internationale manifestatie voor een ambitieus klimaatbeleid in Parijs niet kan doorgaan. Meer dan ooit is een krachtig signaal nodig opdat de wereldleiders eindelijk komen tot een bindend akkoord.
Het moet ook rechtvaardig zijn. Het moet rekening houden met de historische verantwoordelijkheden voor de uitstoot van broeikasgassen en met de verschillende draagkracht van landen. Het is immers onrechtvaardig dat samenlevingen die weinig CO2 in de lucht brachten de eerste en grootste slachtoffers worden.

Er is nog iets dat misschien op het eerste gezicht niet zo duidelijk is. Als de opwarming van de aarde doorgaat, zal dit leiden tot meer onrust, meer onveiligheid, meer conflict, meer terreur, meer oorlog.

De onrust in Syrië volgde immers op een periode van nooit geziene droogte. Die joeg boerengezinnen naar de steden en daar was geen werk, geen opvang. Onvrede groeide en het regime antwoordde met terreur. IS kon daarvan gebruik maken.
Uiteraard zijn er ook andere factoren die de huidige onveiligheid bevorderen. De inval van Bush in Irak destabiliseerde het land compleet en ook daarvan profiteerde IS.
Er is nog een andere link tussen onveiligheid en klimaat. De opwarming wordt onder andere veroorzaakt door het gulzige gebruik van olie. IS heeft heel wat olievelden in handen gekregen en verkoopt olie om wapens aan te schaffen. Als we kiezen voor duurzame energie, zijn we niet meer afhankelijk van olie uit het Midden-Oosten. En zouden we die wapenhandel nu eens niet grondig beperken?
Omdat er zo’n duidelijke band is tussen klimaat en veiligheid en omdat een ambitieus, bindend en rechtvaardig Klimaatakkoord absoluut nodig is, zet GroenPlus zijn symbolische Klimaattocht naar Parijs voort.

De 10 van GroenPlus,  de ouderenwerking van Groen, zijn op 11 november van het Europees Parlement in Brussel vertrokken. Zo’n tweehonderd mensen hebben hun toen uitgeleide gedaan. We kozen 11 november, omdat toen een einde is gemaakt aan de terreur van de Eerste Wereldoorlog en uit sympathie voor de 11.11.11-actie die net als wij zo de nadruk legt op een rechtvaardig Klimaatakkoord. In het WE en in de loop van volgende week krijgen de 10 nog versterking.

Je kan ons volgen op http://www.facebook.com/groenplus
Je vindt verslagen per dag met vele foto’s op de website van GroenPlus: http://www.groen-plus.be

Hugo Van Dienderen voorzitter GroenPlus secretaris Wapenstraat 2 bus 2 2000 Antwerpen 03 288 77 47 GSM 0495 52 37 69 hugo.vandienderen@groen.be

take down
the paywall
steun ons nu!