ACV en CD&V: de kruik gaat zo lang te water …

ACV en CD&V: de kruik gaat zo lang te water …

woensdag 4 november 2015 16:11
Spread the love

“Het congres eist dat de leiding van ACV-CSC Metea nu actie onderneemt om het ACV en in Vlaanderen ook beweging.net bewust te maken van de globaal negatieve evaluatie van het regeringsbeleid en de rol die de CD&V daarin speelt. (…) Het congres roept dan ook de andere organisaties binnen het ACV op, deze analyse te delen en voort te gaan met de afwijzing van het huidig gevoerde beleid door de diverse regeringen en dit ongeacht hun samenstelling. Maar vooral ook de CD&V te confronteren met hun verpletterende verantwoordelijkheid ter zake en de gevolgen voor het stemgedrag van hun kiezers.” Zo staat het te lezen in een motie van het Hoofdbestuur, die onlangs door het congres van ACV Metea met unanimiteit (en twee onthoudingen) werd goedgekeurd.

Voor wie met zijn twee voeten nog in het ACV en tussen de militanten staat, was het helemaal geen verrassing. De kritiek op de CD&V en onze ‘bevriende’ mandatarissen daarin smeult al lang. Maar die kritiek bleef tot voor kort meestal binnenskamers, zodat sommigen in de CD&V, maar ook in het ACV en zeker in beweging.net, nog de illusie konden hebben dat het allemaal wel niet zo erg was. Maar die illusie wordt steeds meer doorprikt.  N.a.v. het resultaat van de besprekingen over de taxshift vroegen twee vroegere topfiguren van het ACV, Luc Cortebeeck oud-nationaal voorzitter en Ferre Wyckmans tot voor kort algemeen secretaris van LBC, zich in augustus luidop af of de CD&V nog wel op haar plaats is in deze regering, nu blijkt dat zij ‘onvoldoende’ kan wegen op het regeringsbeleid. Het ‘sociaal gezicht’ dat CD&V aan deze regering zou geven, voldoet steeds minder aan wat het ACV daarvan verwacht. Ook huidig ACV-voorzitter Marc Leemans liet er in een recent interview  in De Standaard (24 oktober 2015) geen twijfel over bestaan:  ‘Ik evalueer wat CD&V in deze regering doet als heel, heel, heel onvoldoende. Peeters doet zijn best, maar dat is niet genoeg.’ Waarvoor Peeters juist zijn best doet is niet altijd even duidelijk. In beweging.net, het vroegere ACW, beweert men dat CD&V zijn best doet om het asociaal karakter van deze regering af te zwakken en dat het zonder CD&V in de regering nog veel erger zou zijn. Maar hoe erg moet het dan wel zijn vooraleer je als partij tot het inzicht komt dat je dit beleid niet kunt blijven dekken met je ‘sociaal gezicht’? Feit is dat de CD&V op enkel details na het beleid van deze regering blijft verdedigen. Ook de ‘bevriende’ mandatarissen van beweging.net doen dat. Maar feit is ook dat het ACV dit beleid als asociaal blijft afwijzen. Hoelang nog kan het ACV steun blijven zoeken en geven aan een partij die dit asociale beleid blijft verdedigen? Hoelang nog zal het ACV de illusie blijven geloven en verspreiden dat CD&V geen neoliberale maar sociale doelstellingen nastreeft?

De militanten van ACV-Metea hebben de moed gehad om de scherpe tegenstelling tussen de regeringspraktijk van de CD&V en de sociale eisen van het ACV, publiek aan de kaak te stellen en de andere centrales in het ACV op te roepen om hun analyse te delen.  In het recente verleden hebben ook de centrales Voeding en Diensten en LBC hun kritiek op CD&V niet onder stoelen of banken gestoken. Al deze stellingnamen tonen aan dat de tijd rijp is om de geprivilegieerde band van het ACV met de CD&V definitief door te knippen. Niet om CD&V gewoon te vervangen door een andere partij. Neen, maar om zich met zijn standpunten tot alle partijen en politici te richten die bereid zijn om deze standpunten eerlijk en voluit te verdedigen.

Voor Beweging?: Omer Mommaerts, Jef Mariën, Anne Dhooghe, Pros Vandebroek, Willy Verbeek

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!