Vertraagd verkeer tussen Holsbeek en Wilsele

Vertraagd verkeer tussen Holsbeek en Wilsele

Op de weekdagen staan we met zijn allen in de file. Het is een slechte gewoonte geworden. Zonder naar de radio te luisteren weet ik op maandagmorgen dat de berichtgeving melding maakt van : vertraagd verkeer tussen Holsbeek en Wilsele. Men zou die boodschappen beter inspreken en die per definitie elke morgen laten beluisteren.

maandag 2 november 2015 11:05
Spread the love
Wanneer er dan nog eens één van de vele vrachtwagens, die rijdende magazijnen zijn, een lading verliest op de Brusselse ring is de chaos algemeen.

Zowel het verhaal van stilstaande rijen van wagens en de verloren lading zijn heuse wegblokkades waar tegenover een occasionele vakbondsblokade slechts klein bier is.

De file wordt vooral bemand door bedrijfswagens die louter voor het woonwerkverkeer gebruikt worden, je kan ze herkennen aan het éénpassagiersfenomeen. Verloning is individueel en dus ook de bedrijfswagen.

Dit wagenpark deed zijn intrede toen men tot de vaststelling kwam dat loonverhoging van personeelsleden best gebeurde via een fiscaal gunstig systeem voor de bedrijfswereld. Voor de werknemer is dat ook het eerste zicht ook voordelig , hier schuilt echter de adder onder het gras.

Er verschuiven via dit systeem minder algemene middelen en sociale bijdragen naar de overheid dan bij een “normale” loonsverhoging. Dit zet onze sociale zekerheid onder druk. Daarenboven heb je nog het perverse gevolg dat de fijnstofuitstoot verantwoordelijk is voor ziektes als kanker en andere allergieën en dus indirect de ziekte verzekering tot bijkomende kosten noopt.

Deze wagens gewoon afschaffen zou uiteraard negatief uitdraaien voor de auto-industrie , het betere wagenpark draait nu eenmaal op dit verloningssystem. Daarenboven roept de inperking van het Lijn- en spoorwegaanbod op tot meer wagengebruik. Het openbaar vervoer moet volgens de liberale logica zelfbedruipend zijn , een denkwijze die niet toepasbaar is op de algemene dienstverlening want voor openbare diensten staat de mens centraal en niet de economische wetmatigheid.

Er zijn nochtans alternatieven:

Een uitbreiding van het openbaar vervoer langs spoor weg en water zou ook voor veel werkgelegenheid zorgen.

De sociale lasten verminderen op de lonen en deze vervangen door een bijdrage van grote vermogens zou de” loonlast” verlagen en de drempel om nieuwe werknemers in dienst te nemen minder hoog maken.

Het vrachtwagentransport transformeren naar de scheepvaart zou de veiligheid van onze wegen ten goede komen.

De eventuele negatieve gevolgen op de tewerkstelling kan opgevangen worden door de resterende arbeid beter te herverdelen . 30 uren werken , een beter combinatie van arbeid en gezin vormen hier de weg naar een onthaaste samenleving.

take down
the paywall
steun ons nu!