Duizenden Europese boeren eisen eerlijk loon

Duizenden Europese boeren eisen eerlijk loon

Met meer dan 1700 traktoren trokken duizenden boeren door Brussel. Hun eisen zijn eenvoudig. Eerlijke prijzen voor hun producten. “Terwijl de prijzen in de winkel hetzelfde blijven of stijgen, krijgen wij minder en minder van de grote verdelers. Er klopt iets niet.”

maandag 7 september 2015 17:46
Spread the love

De dag van deze boerenbetoging is niet toevallig gekozen. Op 7 september vergadert de Europese Raad van Ministers van Landbouw in Brussel. In andere landen hebben de boeren al meerdere malen actie gevoerd. Tijdens het weekend voor de betoging in Brussel werden delen van de ring rond Parijs (le périphérique) nog geblokkeerd.Goed beschermd (Raf Custers)

Op 31 maart werd er nog betoogd door de melkveehouders. De Europese quota op de melkproductie werden opgeheven, zodat er overproductie ontstond die de prijzen kelderde. De prijzen voor de melk bij de melkboer zijn nu al onder de productiekost gezakt. Vandaag beslist de Europese Raad van Ministers van Landbouw over de crisis. Dat beraad komt er na de spectaculaire acties in Frankrijk, waar veel boeren het niet meer zien zitten om verder te doen.

 De organisaties van Europese melkveeboerderijen, verenigd in de European Milk Board menen dat er terug volumebeperkingen op de productie moeten worden ingesteld. De liberalisering van de melkproductie werkt volgens hen niet. “Als de melk spotgoedkoop wordt omdat er teveel aanbod is, gaat die overshcot verloren en verliest de sector zijn inkomen.”

Kleinschalige landbouw wordt onmogelijk

De boeren doen een oproep aan de consumenten om zich solidair te verklaren met zij die hun voedsel te produceren. “De deregulering van de markt in het belang van grote multinationals, mede mogelijk gemaakt door grote vrijhandelsverdragen die op Europees niveau onderhandeld worden (TTIP, CETA, TiSA, …), de liberalisering van de markten door het afschaffen van de melkquota en de minimale prijs die onze boeren ontvangen voor hun producten betekenen het einde van de boerenstiel en van de eerlijke producten zoals wij ze kennen.”

“Indien deze trend zich doorzet, zal het voor jonge landbouwers onmogelijk worden om hun beroep nog uit te oefenen en een leefbaar loon voor hun diensten en producten te ontvangen. In de praktijk betekent dat dat enkel nog grote gesubsidieerde en financieel gesteunde landbouwbedrijven en de agribusiness het voor het zeggen zullen hebben. Die hebben enkel oog voor winst en zijn volledig in handen van kapitaalkrachtigen en industrieën. Dit gaat ten koste van alles en iedereen: consument, boer, leefmilieu, een eerlijke landbouw, onze voedselsoevereiniteit. We worden er allen armer van.”

De organisaties die de betoging van maandag 7 september organiseren benadrukken het belang van een alliantie van landbouwers en consumenten. “Wij vragen een samenwerking waar burgers en landbouwers zij aan zij voor hun gemeenschappelijk belang actie voeren, voor een eerlijke prijs, eerlijke producten, kleinschaligheid, een toekomst voor de boerenstiel die van vitaal belang is voor onze samenleving, voor onze voedselsoevereiniteit, tegen de almacht van het grootkapitaal en de controle van ons voedsel door financiële lobby’s die enkel winst en concurrentie voor ogen hebben”, aldus de organisatoren in hun persmededelingen

Internationale boerensolidariteit

Oxfam Solidariteit roept ook op om aan de betoging deel te nemen. “De Belgische melkboeren betogen voor een eerlijke prijs. Zij krijgen de steun van hun collega’s uit onder meer Senegal, Benin, Togo, Mali, Niger en Burkina Faso. De stijgende Europese export verstoort immers ook in Afrika de markten.”

“Het Afrikaanse Netwerk van Organisaties van Rondtrekkende Veehouders (Réseau Bilital Maroobe, RBM) en de nationale federaties van boerenorganisaties van Senegal, Benin, Togo, Mali, Niger en Burkina Faso hebben een solidariteitsoproep ondertekend die een aantal ngo’s eerder lanceerden voor de Belgische boeren.”De frustratie over zoveel onrecht zit diep (Raf Custers)

“Afrikaanse boeren ondersteunen mee de eisen om de melkproductie in Europa te reguleren. Het Europese melkbeleid heeft immers overproductie aangemoedigd, wat leidde tot de ineenstorting van de melkprijs. De gevolgen van de liberalisering van de markt reiken echter verder dan de Belgische grenzen. Die overproductie komt grotendeels op Afrikaanse markten terecht, ten nadele van de lokale productie”, aldus nog Oxfam.

Abdou Fall is vertegenwoordiger van RBM. Hij verklaart: “Wij gaan akkoord met deze strijd in Brussel tegen het verdwijnen van de familiale melkproductie in Europa. Wij doen dit uit solidariteit tussen boeren en voor het behoud van de familiale landbouw als motor voor voedselzekerheid en voor duurzame ontwikkeling. De lage melkprijzen in Europa, samen met de afgesloten vrijhandelsakkoorden zullen leiden tot een stijging van de export van melkpoeder naar Afrika. Deze situatie zal de ontwikkeling van de Afrikaanse veeteelt nog meer afremmen.” “Eenzelfde strijd voor dezelfde doelstelling”, beaamt Léopold Lokossou, Voorzitter van het Nationale Boerenplatform van Benin. 

Veeboeren solidair met melkboeren

Als onderdeel van de actie van maandag 7 september betoont ook de veevoedersector zijn solidariteit. Samen met alle Belgische slachthuizen in België gaan alle vrachtwagens van de sectorvoortaan rijden met de slogan “Eerlijke voedselprijzen, ook onze zorg!”.Goed beschermd achter het glas van het Berlaymontgebouw kijken de ministers van landbouw toe (Raf Custers)

“Het is hoog tijd om de goede, kwaliteitsvolle producten van onze klanten te belonen met een eerlijke prijs!”, aldus Yvan Dejaegher, Directeur-Generaal van BEMEFA, de overkoepelende organisatie van fabrikanten van veevoeder. “Door deze collectieve actie op grote schaal te voeren, willen we des te meer ruchtbaarheid geven aan de dringende oproep van onze landbouwers”, besluit hij.

 Vanaf 16.00 uur vertrekken de tractoren onder begeleiding uit Brussel. Een beperkt aantal relschoppers blijft ondertussen actief aan het Schumanplein, recht tegenover het Berlaymontgebouw, waar de Europese Ministers van landbouw vergaderen.

take down
the paywall
steun ons nu!