Vietnamese vluchtelingen bij hun aankomst in de VS in 1975 (WikiMedia Commons)
Analyse, Wereld, Economie, Samenleving, Politiek -

Ongedocumenteerde migranten uit Azië missen integratie in VS, waarom?

Sinds 2000 kunnen ongedocumenteerde migranten en hun kinderen een beroep doen hulpprogramma's van de Amerikaanse overheid. Al jaren verenigen migrantengemeenschappen zich daarom in een brede sociale beweging. Opmerkelijk is dat de Aziatische migrantengemeenschappen hier vaak geen deel van uitmaken.

zondag 30 augustus 2015 18:52
Spread the love

 Dat de Amerikaanse overheid de laatste jaren ongedocumenteerde migranten tegemoet wil komen, is vooral het gevolg van de sterke mobilisatie van de Latijns-Amerikaanse migrantengemeenschappen voor een responsiever migratiebeleid.  Met succes.

Op 15 juni 2012 kondigde president Barack Obama het hulpprogramma Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA) aan. Via DACA kunnen ongedocumenteerde migrantenkinderen twee jaar langer met een werkvergunning in de VS blijven en zich registreren in het register van de bevolking. DACA liep tussen augustus 2012 en maart 2015. 

Er zijn een aantal voorwaarden om voor DACA in aanmerking te komen. Het onderzoekscentrum Immigration Legal Research Center somt ze op:

  • Je leeftijd dient tussen 15 en 30 jaar te liggen. In 2014 mochten ook mensen ouder dan 30 jaar een aanvraag indienen.
  • In de periode 15 juni 2007 – 15 juni 2012 moet je 5 jaar onafgebroken in de VS hebben verbleven.
  • Je verblijfsvergunning mag niet na 15 juni 2012 verstreken zijn.
  • Je moet ingeschreven staan bij een onderwijsinstelling, of de middelbare school, een opleiding of een militaire dienst succesvol hebben afgerond.
  • Je mag geen strafblad hebben of een dreiging vormen voor de nationale veiligheid.

Verblijfstatus

Tijdens de lancering van DACA werkte Washington verder aan het wetsvoorstel Development Relief and Education of Alien Minors (DREAM) Act, die ongedocumenteerde migrantenkinderen een wettelijk verblijfstatus kan geven (met vooruitzicht op een mogelijk permanent verblijf en de Amerikaanse nationaliteit), mits ze aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Op de dag van aankomst in de VS mogen ze niet ouder zijn dan 15 jaar;
  • Een onafgebroken verblijf in de VS van 5 jaar;
  • In het bezit zijn van een schooldiploma of afgestudeerd zijn;
  • Niet ouder dan 30 (of 35) jaar zijn.

Volgens de American Immigration Council (AIC)  kunnen ongeveer 936.933 migranten tussen 15 en 30 jaar zich direct op de DREAM-wet beroepen. De AIC telde in 2012 1.8 miljoen ongedocumenteerde migranten die mogelijk in aanmerking komen voor DACA.

Deze migranten worden ook ‘DREAMers’ genoemd omdat ze aan de meeste bijbehorende voorwaarden voldoen. De meeste DREAMers (71 procent) zijn van Mexicaanse komaf. Ze wonen in migratierijke staten met een grote ongedocumenteerde migrantenpopulatie, zoals California en Texas. 14 procent komt uit Midden-Amerika en de Caraibische eilanden en slechts 6 procent uit Azië. 

Angst

Het Migration Policy Institute (MPI)  heeft in 2012 vastgesteld dat  892.000 Latijns-Amerikaanse migranten en 87.000 Aziatische migranten in 2012 een aanvraag bij DACA hebben ingediend. Volgens het onderzoek van het MPI spreken Aziatische migranten zich minder uit over hun maatschappelijke positie, uit angst voor het risico om uitgezet te worden. De Aziatische migrantengemeenschappen komen onder andere uit India, Pakistan, Zuid-Korea en de Filippijnen. 

Hoewel Aziatische migranten de snelst groeiende minderheidsgroep vormen in de VS, blijft het opmerkelijk dat deze migrantengemeenschappen geen zichtbaar onderdeel zijn van de sociale beweging die ongedocumenteerde migranten wil helpen strijden voor hun rechten. Misschien blijft het wachten op een volgende, assertieve generatie – net zoals eerder bij de Latijns-Amerikaanse gemeenschappen?

take down
the paywall
steun ons nu!