Verander Griekenland. Verander Europa (foto: Bruno Tersago)
Opinie -

“Ons neen moet in heel Europa weerklinken”

Het dilemma van de Grieken is duidelijk, ondanks de angstzaaierij van de media en de Instellingen. Ofwel stemmen we voor het afschaffen van de Memoranda en bewandelen we nieuwe paden vol hoop; ofwel stemmen we voor het verderzetten van besparingspolitiek, armoede en ellende voor de komende vijftig jaar.

vrijdag 3 juli 2015 14:46
Spread the love
Ofwel
erkennen we dat ons land voor de eerste keer strijdt om de vicieuze
cirkel te doorbreken van de angstpolitiek, in het voordeel van de
volkeren in heel Europa en de hele wereld. Ofwel stemmen we met onze
stem in met de onderdrukking aan degenen die ons leven al jaren lang
in een nachtmerrie veranderd hebben.

Ofwel
geven we een mandaat voor de onwrikbare verderzetting van onze
inspanning, voor de arme volkse lagen en klassen die lijden onder de
wrede besparingen. Ofwel pleiten we de regeringen vrij van Samaras,
Venizelos, Papandreou, Papadimos en de partijen die ons in de huidige
situatie brachten.

Ofwel
kiezen we om de Democratie terug te brengen in ons land en beslissen
we zelf over onze toekomst, onmiddellijk en volledig. Ofwel staan we
toe dat de beslissingen worden genomen in meetings in de
achterkamertjes van de Europese instellingen.

Ofwel
zien we in dat onze belangen verschillend zijn en hoofdzakelijk
tegenstrijdig zijn aan die van de rijken die de Ja-campagne voeren.
Ofwel beslissen we om met onze stem de winsten nog meer te versterken
die ze gemaakt hebben ten tijde van de Memoranda.

Ofwel
beslissen we dat eindelijk zij moeten betalen die jaren lang zich
verrijkt hebben op de kap van het volk. Ofwel aanvaarden we eens en
voor altijd de eisen van het IMF om de grote holdings, de
grootindustrie en de banken ongestraft hun gang kunnen gaan.

Ofwel
creëren we onze samenleving van meet af aan op basis van
solidariteit, menselijkheid, collectieve inzet en hoop. Ofwel nemen
we het maatschappelijk kannibalisme aan, waarin het allen tegen allen
is en waarin iedereen tracht te overleven naar vermogen ten koste van
de anderen.

Ofwel
denken we als we gaan stemmen aan onze buur, die zijn werk verloor en
zijn eigenwaarde door het beleid van hen die ons nu oproepen om JA te
stemmen. Ofwel zullen ook wij medeplichtig worden aan de taferelen
van onderdrukking die ons zo diepe schaamte bezorgden de voorbije
jaren.

Ofwel
kunnen we fier zijn tegenover onze kinderen dat we niet instemden met
onderwerping, dat we moeilijke beslissingen namen vandaag opdat zij
een morgen een waardige toekomst hebben. Ofwel zeggen we hun dat we
bang waren voor Schäuble, Pretenderis en Stavros Theodorakis en dat
we ons schikten in het rustige en zekere lot van een
terdoodveroordeelde.

Ofwel
zullen wij het ten slotte zijn die een overwinningsboodschap over
heel Europa en de wereld zullen sturen en zullen we andere volkeren
inspireren die hun hoop vestigen op ons. Ofwel zullen we strijden en
slagen, ook voor hen. Ofwel zullen we de geschiedenis ingaan als
degenen die toelieten dat ze door angst verlamd werden.

Al
wat we hoopten, waarvoor we vochten, wat we eisten ligt voor ons. Al
onze gedachten, discussies en verwachtingen zijn hier. Er zijn geen
excuses meer. Ofwel kiezen we voor hoop, ofwel voor miserie. Ons NEEN
moet op zondag weerklinken over heel Europa. Helder, krachtig en met
een grote meerderheid.

Alkis Antoniadis is medewerker van Europarlementslid Manolis Glezos (Syriza).

take down
the paywall
steun ons nu!