Banksi slaat een gat in de illegale Israëlische scheidingsmuur (die niet alleen van de westbank een open gevangenis maakt, maar ook nog eens land annexeert).
Opinie, Nieuws, Economie, Samenleving, Politiek, Cultuur, België -

Hoe het Gentse cultuurhuis Campo zich moedig terugtrok uit Israëlfestival

Omdat vandaag de verklaring van BACBI (Belgian Academic and Cultural Boycott of Israel), ondertekend door 225 academici, in De Standaard verscheen, publiceren wij hier het volledige dossier van de open brieven die er voor zorgden dat het Gentse cultuurhuis Campo zich terugtrok uit het Israëlfestival. Omdat uit de mailwisseling omstandig werd geciteerd in de pers, lijkt ons publicatie aangewezen, ook als opstap naar de BACBI-campagne in de cultuursector.

zaterdag 16 mei 2015 10:49
Spread the love

[zie voor alle links naar pers onderaan]

From: Lieven De
Cauter
Sent: zaterdag 2 mei 2015 13:52
To:  Campo
Cc: Dominique Willaert; VANHAESEBROUCK Karel; ‘Geert Opsomer’; Robrecht
Vanderbeeken; ‘redactie@dewereldmorgen. be’; Geert Sels De standaard; Wouter
Hillaert; Hugo Franssen; ‘Lieve Franssen’; ‘Anna Rispoli’; ‘Nadia Fadil’; Guy
Gypens (kaaitheater; Ludo De Brabander (vrede); Jan Debackere (demorgen);
vooruitgroep; Anne teresa De Keersmaeker; Tom Bonte (De beursschouwburg); Paul
Dujardin (Bozar); ‘lesballetscdelab’; frie leysen
Subject: Deelname Campo aan Israel-festival!?

Open brief aan de directie van Campo en aan
kunstenares Miet Warlop, 

Tot onze verbazing vernamen wij dat Miet
Warlop deelneemt met een productie van Campo, Mystery magnet, aan het
Israël-festival. Het heeft geen pas om Israël en Israëlische instituties te
helpen om het blazoen van Israël internationaal hoog te houden en zelfs op te
poetsen. Het Israël Festival is zo’n evenement: wie daaraan deelneemt, draagt
bij tot de legitimering van Israël.   

Naast de recente bloedige aanvallen op Gaza,
zijn er de muur, de steeds verdere uitbreiding van de nederzettingen, de land
grab
, de checkpoints, de bantoestanisering van de Westbank, de massale
opsluitingen, ook van kinderen, de vernietiging van huizen en olijfboomgaarden,
de discriminatie van Palestijnse studenten, enzovoort… allemaal in strijd met
het internationaal recht. De tijd is rijp om zich van de gewelddadige
apartheidspolitiek van Israël te distantiëren.  

In naam van het pas
opgerichte BACBI-steeringcommittee en de nu al bijna 200 ondertekenaars van ons
statement of priniciples van de Belgian Academic and Cultural Boycot of
Israel
(in bijlage), willen wij met klem protest aantekenen tegen deze
deelname. Wij hopen dat u de deelname alsnog afzegt. Maar in elk geval hopen
wij dat Campo in de toekomst afziet van structurele, institutionele
samenwerking met Israëlische culturele instituties (samenwerking met individuen
valt niet onder de boycot).  

Namens het
BACBI-steeringcommittee, 

Prof. dr. Lieven De
Cauter

Ps: Binnenkort komt
BACBI naar buiten met een oproep voor academische boycot en binnen afzienbare
tijd volgt ook een oproep voor culturele boycot. Het wordt hoog tijd dat de Belgische academische en culturele wereld wakker wordt en zich aansluit bij de
BDS (nvdr: Boycot, Divestment, Sanctions)-beweging. Wordt dus vervolgd…     

Op 3-mei-2015, om 16:31 heeft Carl Gyde, directeur van Campo, het volgende geschreven:

Beste Bacbi-steeringcommittee, Beste Lieven De Cauter,

Met de keuze om in te gaan op de uitnodiging van het Israel
Festival en er de voorstelling Mystery Magnet van Miet Warlop & CAMPO te
presenteren, zijn we niet over één nacht ijs gegaan.

In samenspraak met de cast & crew van de voorstelling
hebben we als organisatie besloten om terug te vallen op onze artistieke
missie: het zo breed mogelijk tonen van het werk van onze kunstenaars, in dit
geval Miet Warlop. De artistieke kwaliteit van het festival, dat met o.m. Romeo
Castellucci, Ivo Dimchev, She She Pop, Heiner Goebbels en Trisha Brown Dance
Company niet alleen de enfants terribles, maar ook de top van de hedendaagse
podiumkunsten een plaats geeft, was hierbij van doorslaggevend belang. Reken
maar dat de kunst in het gezelschap van deze artiesten de kans krijgt om haar
zeg te doen. 

Desalniettemin is, zoals de open brief van BACBI ook
terecht opsomt, de politieke situatie in Israël er één van een staat in oorlog.
Een retourtje Jeruzalem en doen alsof onze neus bloedt, zou dan ook een gemiste
kans zijn om ons, nog aldus de brief, ‘te distantiëren van de gewelddadige
apartheidspolitiek van Israël’. Daarom hebben we aan onze deelname een
belangrijke voorwaarde gekoppeld.

Zowel de cast & crew van de voorstelling als de
ondersteunende organisaties CAMPO & Latitudes Contemporaines uiten hun
solidariteit met en leveren een bijdrage aan die artiesten die door
oorlogsomstandigheden niet de mogelijkheden hebben zich vrij te uiten. Daarom
hebben ze zich verbonden tot het doneren van alle winsten die uit deze
presentatie van Mystery Magnet voortvloeien, aan het ‘Fonds Ballettueux Ghent’,
een fonds opgericht om de opleiding van jonge Palestijnse dansers in Europa te
financieren. 

Tegelijk is ook afgedwongen dat deze actie zal worden
opgenomen in de communicatie ter plaatse, en zullen we het statement daar ook
persoonlijk brengen. We zijn
daarover al vroeg in het onderhandelingsproces in dialoog gegaan met de
festivalleiding, die bij monde van Eyal Sher, directeur, aangeeft ‘in a region
torn by conflicting political narratives, religious intolerance and violence,
we welcome (and program accordingly) work of artists who use their creative
talents to challenge prejudices, criticize injustices, highlight wrongdoing,
satirize, provoke, inspire and enlighten.’

De beslissing en de keuze van CAMPO & Miet Warlop
om al dan niet in Jeruzalem te spelen kent dus belangrijke nuances, los van
onze artistieke opdracht. We zijn steeds bereid om te overleggen met het
BACBI-steeringcommittee over de manier waarop we met deze problematiek kunnen
omgaan.

Namens de CAMPO-leiding & Miet Warlop,

Carl Gide

Ter info: Rekeningnummer ‘Fonds Ballettueux Ghent’: BE 65
0015 8982 0296.
De CAMPO-donatie zal concreet gebruikt worden om Selma en Maali in Toulouse, en
Berjes in Antwerpen te laten studeren. 

Van: Dominique Willaert [Victioria DeLuxe]
Verzonden: zondag 3 mei 2015 20:36
Aan: carl gyde
CC: all
Onderwerp: Re: Reactie op de open brief van Lieven De Cauter en het
Bacbi-steeringcommittee

Beste Carl, Beste allen,

In de eerste plaats prijs ik de moed die Lieven de Cauter
heeft om jullie deze open brief te schrijven. Het getuigt van een onafgebroken intellectuele moed en
inzet, iets wat bijzonder zeldzaam is geworden in deze contreien. Je antwoord Carl is vrij ontluisterend maar ook bijzonder
revelerend. 

De zin ‘In samenspraak met crew en cast hebben we besloten
om terug te vallen op onze artistieke missie?’ lijkt een semantische truc. Staat een/jullie artistieke missie los van de economische en
politieke realiteit(en) en het leven an sich? Je ontsluiert in je volgende zin het echte motief: deze kans
was te belangrijk om te laten liggen. Je somt de artistieke kwaliteit van het festival op door een
lijstje coryfeeën op te sommen.

En dan probeer je de omslag te maken door te stellen: reken
maar dat de kunst in het gezelschap van deze artiesten de kans krijgt om haar
zeg te doen? Wel, dit maakt me benieuwd. Welk zegje zullen de kunstenaars
in Jeruzalem plegen? Komt er een persconferentie om het onophoudelijke
Israëlische geweld op de Palestijnse bevolking aan te klagen?

Iets verder geef je aan dat de kunstenaars niet zullen doen
alsof hun neus bloedt en de deelname te koppelen aan een belangrijke
voorwaarde. Nu komt het, dacht ik: Campo zal een daad van verzet
stellen, samen met de andere aanwezige kunstenaars. Maar nee, wat volgt is ontluisterend: alle winsten (what’s
in a name) zullen gedoneerd worden aan het obscure Fonds Ballettueux Ghent (wie
heeft hier al over gehoord)? Het is vrij ontluisterend om jullie deelname aan dit
festival op deze manier te legitimeren.

De vraag en oproep van Lieven de Cauter vraagt niet naar een
nuancering Carl en collega’s, maar naar een heel duidelijke en niet mis te
verstane positionering. Al enkele jaren trekken vooraanstaande Palestijnse en andere
intellectuelen de BDS-campagne.

De Boycot – Desinvestering en Sancties – Campagne roept op
om niet langer Israëlische producten te kopen, op te treden of deel te nemen
aan activiteiten die vanuit Israël worden georganiseerd, zolang de rechten
van de Palestijnse bevolking geschonden blijven.

Voor mij illustreert de laatste alinea jullie moreel
failliet in gans deze zaak: uit zelfbehoud zal in de communicatie opgenomen
worden dat jullie ‘de winst’ in een Fonds zullen investeren. Palestijnse dansers
kunnen dan hier in Europa worden opgeleid. Verbijsterend toch!

Misschien is deze casus wel een broodnodig onderwerp om
onderwerp van discussie te worden. Waarom er geen Campo-debat van maken. Nodig
dan meteen ook Michael Borremans uit. En laat ons dit debat dan maar breed
bekend maken binnen de Hart Boven Hard beweging. We kunnen dan meteen een
tweede thema aansnijden. Wat betekent het vandaag om ‘progressief’ te zijn?

Warme en genegen groeten,

Dominique Willaert

 

From: Pascal
Debruyne  
Sent: zondag 3 mei 2015 21:05
To: vooruitgroep@lists.ugent.be
Cc: all

Subject: Reactie op de open brief van Lieven De Cauter en het
Bacbi-steeringcommittee

Beste Carl, beste vrienden, 

Ik kom net terug van twee weken Palestina waar ik de
onderdrukking gezien heb van dit koloniale bezettingsproject: checkpoints,
kinderarbeid in bezette gebieden van settlements, kinderen die beschoten
worden, marteling, nooit eindigende administratieve maatregelen en detentie,
huizen plat gooien, mensen uit de woonst jagen en dan de huizen innemen (de
zogenaamde absentee law), protesten neerslaan, …ik kan nog een tijd doorgaan.
Israël is een Joodse staat waar alle Joden ter wereld mogen terugkeren (alliyah)
maar waar eigen burgers, die “Arabs” worden genoemd (Palestijnen dus), nooit
of te nimmer dezelfde rechten zullen kennen.

De grootste coalitie in de Palestijnse civiele samenleving
die democratisch en geweldloos is, vormt de BDS movement. Ze roept op voor desinvesteringen,
boycot van Israëlische instituties en economie en sancties tegen de bezetting
en illegale nederzettingen. 

Dat Campo hier denkt een postmodern ironisch statement te
maken door zogenaamde kunstkritiek en dito praktijk (jullie
“kunstmissie”) is het toppunt van ironie zelf. Jullie kiezen gewoon voor jullie zelf. Wat aalmoezen gooien ter compensatie is
gewoonweg desolidariseren. Het is in de feiten een middelvinger naar de BDS
movement, en dus naar de grootste coalitie in de Palestijnse civiele
samenleving.

Ik kan geen enkel begrip opbrengen hiervoor.  Lieven De
Cauter is voornaam in zijn bewoording. Ik kan het niet opbrengen. Misschien heb
ik te lang onderzoek gedaan en gewoond in het Midden Oosten. 

Ik sluit me aan bij Dominique Willaert om dit breed publiek
te maken en hierover pertinente vragen te stellen. Schaamteloos. Ik wil best
eens mijn 25 studenten sturen die minder prestigieuze titels hebben, maar een
enorm medeleven en solidariteit opbouwen na hun studiereis. Misschien moeten
kunsteninstituties eens terug naar de schoolbanken. Het kan enkel solidariteit
met anderen “ver weg” versterken.  

Ik sluit af met de woorden die Omar Barghouti, één van de
Palestijnse woordvoerders van de BDS zei in een gesprek:”als die
kunstenaars denken dat Israël onder de indruk is van wat kritische kunst op een
podium, netjes afgeschermd van de maatschappij, dan is het tijd dat die
kunstenaars wakker worden.”  

PS: de sterkste divesters zijn christelijke kerken. Israël
schrikt van hun terugtrekken van investeringen. Misschien eens over nadenken en
vergelijken, zowel wat betreft de Actor als de strategie (?). 

Dr. Pascal Debruyne 

Van: Alain Plattel
Datum: 4 mei 2015 10:29:15 CEST
Aan: Dominique Willaert, carl gyde, Alain Platel
Kopie: All

Onderwerp: Reactie op de open brief van Lieven De Cauter en
het Bacbi-steeringcommittee

Beste Carl, Miet en de ploeg van Campo,

Wij vernamen via de krant dat jullie binnenkort zullen
deelnemen aan een festival in Jeruzalem. Jullie weten dat wij ons aansluiten
bij de standpunten van het BACBI (Belgian Academic and Cultural Boycot of
Israël)
.

Tot onze grote verrassing lazen wij ook dat jullie van plan
zijn om “de financiële winst” van jullie optreden te schenken aan het
Fondation Balletueux. Dat is een bescheiden fonds dat werd opgericht door les
ballets C de la B
en als doel heeft kunstenaars in moeilijke gebieden te steunen. 

Wij moeten u echter melden dat wij ONMOGELIJK deze geste
kunnen aanvaarden. Al sedert 2004 steunen wij de boycot van Israël op een zo
consequent mogelijke manier. Zélfs onze eigen Lisi Estaras (Joodse danseres met
roots in Israël, waarmee wij ondertussen al achttien jaar samen werken) kreeg enkele
jaren geleden van les ballets C de la B geen énkele steun wanneer zij werd
uitgenodigd om in Tel Aviv een workshop te geven. Meer nog, haar werd gevraagd
om ter plekke het standpunt met betrekking tot de boycot van les ballets C de la B uit te
leggen én te verdedigen.

Jullie keuze om toch in Israël te gaan spelen, kunnen wij niet steunen, ook niet
via de omweg die jullie voorstellen.

Met alle respect voor jullie beslissing en uiteraard in alle
vriendschap.

Warme groeten,

 Alain Platel

in naam van les ballets C de la B

From: Lieven De Cauter
Sent: maandag 4 mei 2015 12:46
To: ALL

Subject: FW: Reactie op de open brief van
Lieven De Cauter en het Bacbi-steeringcommittee

Beste Alain Platel, 

Hartelijk dank voor uw correcte beslissing. Mijn hart springt op van
vreugde: geen schaamlapjes voor culturele collaboraties met Israël. Het is een
eer en een genoegen dat eindelijk onze paden kruisen. Niet in het theater, maar op het strijdtoneel voor gerechtigheid. Kinda like it

Geheel de uwe

Lieven  

From: Ludo De Brabander [mailto:ludo@vrede.be]
Sent: maandag 4 mei 2015 14:23
To: Erna Van Akoleyen; Dominique Willaert; carl gyde; Alain Platel
Cc: all

Subject: Re: Reactie op de open brief van Lieven De Cauter en het
Bacbi-steeringcommittee

Beste
Campo team,

Vrede vzw onderschrijft de vorige reacties en wil daar nog wat aan toevoegen.
We hopen dat Campo heel goed beseft dat ze deelneemt aan een festival dat opgezet
is in “samenwerking met de het stadsbestuur van Jeruzalem en het
Israëlische ministerie van cultuur”. Volgens de ‘about-pagina’ vindt het
festival – niet vreemd van enig cynisme – plaats in “the stunning backdrop
of the Jerusalem landscape”.

Al eens gezien hoe die ‘overweldigende achtergrond’ er uit ziet in het
Palestijnse deel van Jeruzalem? Hoe een deel van de Palestijnse inwoners van Jeruzalem uit de stad is gesloten en omgeven wordt door een afscheidingsmuur?
Hoe elk jaar tientallen Palestijnse huizen worden afgebroken en de bewoners op
straat worden gezet? Hoe ze uit hun huizen worden gezet (zoals in Sjeik Jarrar)
waarna kolonisten hun huizen inpalmen? Hoe de Palestijnse bevolking in
Jeruzalem amper iets ziet van de publieke investering of dienstverlening in de
stad? Hoe Palestijnen als tweederangsburgers worden behandeld, vernederd,
gecontroleerd en mishandeld? Hoe grote nederzettingen worden gebouwd en
uitgebreid – illegaal volgens internationaal recht – ten oosten van Jeruzalem,
in Palestijns gebied? Hoe Palestijnen in de bezette gebieden onder een extreem
Apartheidsregime leven en onder permanent militair controleregime? Hoe politieke
activisten onder administratieve detentie soms maanden en zelfs jaren
opgesloten worden zonder proces?

Destijds waren de meeste kunstenaars en intellectuelen het er over eens dat de
Zuid-Afrikaanse Apartheidsstaat geen legitimering mocht krijgen door het als
een normaal land te beschouwen op sportieve en culturele manifestaties. Ik reis
elk jaar minstens een keer naar de Palestijnse gebieden en kan u verzekeren dat
wat er met de Palestijnen in de bezette gebieden gebeurt, onmenselijk is. Ik
kan echt niet begrijpen dat jullie aan de ‘normalisering’ van dat regime willen
meewerken, van een land waarvan de regering (die dus het festival financiert)
bovendien uit extreem-rechtse racisten bestaat en elk dag nieuwe
discriminerende en repressieve maatregelen neemt tegen Palestijnse inwoners van
Israël of de Palestijnse gebieden. Ik denk dat deelname aan dit festival
tegengesteld is aan de basiswaarden van een organisatie als Campo. Besef goed
dat dergelijke festivals door de regering gebruikt worden als uitstalraam om te
zeggen dat Israël ook culturele en morele legitimiteit heeft?

Tot slot en ter uwer informatie. In 2011 stemde het Israëlische parlement een
anti-boycotwet. Progressieve organisaties zijn er mee naar het hooggerechtshof
gestapt omdat dit een aantasting is van de vrije meningsuiting. Twee weken
geleden heeft het Hof evenwel de wet bevestigd als ok.  De wet maakt
iedereen die zijn steun uitdrukt voor een oproep tot boycot van Israël of de
kolonies in Palestina strafbaar. Met andere woorden, deze oproepen doen Israël duidelijk
pijn. De wet bestaat omdat de BDS-beweging Israël politiek kan raken. De
culturele en academische wereld heeft een geweldloos wapen dat druk kan leggen
op Israël om eindelijk het internationaal recht en de mensenrechten te
respecteren. Ondergraaf die capaciteit niet door uw deelname en doe zoals vele
artiesten, in overeenstemming met hun geweten, dat al eerder hebben gedaan.

Het zou Campo sieren moest ze alsnog de beslissing tot deelname herzien. We
rekenen daar eerlijk gezegd ook wel op. Zoniet wordt dat een ernstige smet op
jullie blazoen en integriteit.

mvg
Ludo De Brabander
woordvoerder Vrede vzw
 

From: carl gyde [campo]
Sent: maandag 4 mei 2015 17:26
To: All

Cc: kristof blom; marika ingels; Justine
Boutens; Miet Warlop
Subject: Re: Reactie op de open brief van Lieven De Cauter en het
Bacbi-steeringcommittee

Beste
BACBI, Beste
Lieven De Cauter,

CAMPO
sluit zich aan bij culturele boycot

Gent,
4 mei 2015

De
keuze om in te gaan op de uitnodiging van het Israel Festival en er de
voorstelling Mystery Magnet van Miet Warlop & CAMPO te
presenteren, was niet evident, goed wetende dat de politieke situatie in Israël
er een is van een staat in oorlog. We probeerden het artistieke belang van onze
kunstenaars te verzoenen met maatschappelijk engagement. Onze aanwezigheid op
het festival wilden we aangrijpen om een statement te maken, waarin we onze
solidariteit zouden betuigen met en een bijdrage zouden leveren aan die
artiesten die door oorlogsomstandigheden niet de mogelijkheden hebben zich vrij
te uiten. In samenspraak met het management van les ballets C de la B werd
reeds maanden geleden afgesproken dat de winsten zouden worden gedoneerd aan
het ‘foundation ballettueux Ghent’, een initiatief van les ballets C de la B
dat onder andere kunstenaars uit conflictgebieden wil ondersteunen.

Het
net opgerichte BACBI (Belgian Academic and Cultural Boycot of Israel) en hun
open brief  verandert de context volledig. Toen we gisteren de oproep
vernamen hebben we onmiddellijk gesteld dat we openstonden voor dialoog met de
stuurgroep. Op dit moment is dit platform versterken de meest logische keuze.
Een eendrachtige culturele sector is belangrijker dan een mogelijke solo-actie.
Daarom hebben de CAMPO-leiding en Miet Warlop besloten om af te zien van de
deelname aan het Israel Festival. We hopen hiermee minstens een even krachtig,
indien niet nog krachtiger, signaal te geven dan oorspronkelijk de bedoeling
was.

Namens
de CAMPO Leiding,

Carl
Gydé

From: Lieven De
Cauter
Sent: maandag 4 mei 2015 17:34
To: All Subject: RE: Reactie op de open brief van Lieven De Cauter en het
Bacbi-steeringcommittee

En nu gaan we een steuncomité oprichten en aan crowdfunding doen om
Campo te helpen met de financiële kosten van hun contractbreuk. Toch?

 

LINKS

http://www.bacbi.be/

http://www.standaard.be/cnt/dmf20150515_01683314

http://www.demorgen.be/expo/kunstencentrum-campo-neemt-toch-niet-deel-aan-cultureel-festival-in-israel-a2308719/

http://www.demorgen.be/podium/campo-trekt-zich-terug-uit-israel-festival-na-kritiek-a2309487/

http://www.demorgen.be/podium/kunstenaars-gelieve-niet-meer-na-te-denken-a2310918/

http://www.demorgen.be/opinie/denk-na-journalist-voor-u-gratuite-filosofietjes-in-naam-van-de-kunst-uit-a2311610/

zie ook: https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2015/05/07/de-sofismen-van-bart-eeckhout

http://www.demorgen.be/opinie/kunst-is-vrij-net-daarom-kan-ze-de-maatschappij-een-spiegel-voorhouden-a2312895/

http://www.standaard.be/cnt/dmf20150504_01663494 

http://israel-festival.org/show/%D7%9E%D7%92%D7%A0%D7%98-%D7%9E%D7%A1%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%99/)

http://electronicintifada.net/blogs/ali-abunimah/israel-festival-hit-hard-boycott-wake-gaza-assault-director-admits

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!