Een links kartel NEEN, een linkse coalitie JA

Een links kartel NEEN, een linkse coalitie JA

maandag 11 mei 2015 22:59
Spread the love

Het links
front werd rond 1 mei nogal simplistisch benaderd. Men telt GROEN en SP-A samen
en ambieert de 30 %. Ik zou daar de 5% ambitie van de PVDA kunnen aan toevoegen
en daar bovenop 60 % van de CD&V stemmen ongeveer 12 % dan kom ik aan 47%
dit is in zetels de absolute meerderheid.

Kartels
hebben bewezen dat ze meestal een kortstondig bestaan kennen , hun succes is
beperkt in de tijd.

Beter laat
men iedereen zijn eigenheid bewaren en samenwerken( coalities) rond zeer concrete
punten. Een kartel van de zeer ruime linker zijde met één programma zou een
onbevredigend resultaat opleveren voor alle partners.

Rechts
heeft het op dat vlak makkelijker, je laat de rijken meer verdienen en geeft de
schuld van alle miserie aan kansarmen, vreemdelingen en werklozen.

Aan de
linkerzijde is alles minder evident.

Alle
partijen behalve de PVDA stellen de vrije markt niet in vraag.

De
socialisten en de linkse christendemocraten hebben een sterk contact met de
werknemers . Op dit vlak is de PVDA een concurrent van beiden, zij hebben
intense contacten zowel met de groene als de rode vakbonders.

De GROENen
zijn de koplopers inzake duurzaamheid en hebben de laatste jaren een
inhaalbeweging gemaakt naar de arbeiderswereld door ook te focussen op de
nadelen van het op groei georiënteerde kapitalisme . Groei betekent immers
roofbouw op de planeet. Hun link met de arbeidersbeweging(en) is dan ook erg
klein. Mijn eigen gemeente HERENT is hier gelukkig één van de uitzonderingen.

De
linkerzijde van de christendemocratie heeft het zeer moeilijk. De mandatarissen
van Beweging.net verdedigen sociale standpunten maar moeten binnen hun partij
een compromis sluiten om daarna nog compromissen te maken met rechtse
partijen. Hun deelname aan een links kartel is gezien de partijpolitieke
situatie op heden helaas ONMOGELIJK. Een breuk tussen de CD&V en de arbeidersbeweging zou hier voor meer duidelijkheid zorgen.

Sterke vakbonden
moeten er in slagen om de linkerzijde aan hun kant te krijgen en de
partijprogramma’s van de hierboven genoemde partijen te doen evolueren in de
zin van herverdeling ,sociale rechtvaardigheid en diversiteit als een
meerwaarde.

Laat
kartels als kiesverenigingen links liggen en ga op eigen kracht om achteraf
samen te werken. In zetels is dit niet de beste methode maar naar inhoud wel en
daar gaat het om.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!