De verdoken arbeidsreserve van België

De verdoken arbeidsreserve van België

woensdag 22 april 2015 19:42
Spread the love

“Bijna alle landen zullen economische groei
zien afnemen door vergrijzing”
, kopt De
Morgen
op 15/04/2015
, alsof het een kwaad is dat men moet bezweren. Het is
evenwel tegengesteld aan wat in deze triptiek van BuG’s wordt vastgesteld.
Voor het eerst na de Tweede Wereldoorlog ligt de toekomst voor afgestudeerden en werklozen in
België echt open. “Jonge werkenden kunnen
de uitval van oudere werkenden niet meer compenseren
” stelt het IMF
pessimistisch, behalve in België dan,
waar er 5 wezenlijke arbeidsreserves aanwezig zijn:


1. De niet-actieven,
met name vrouwen en meisjes uit de migratie die mét
hoofddoek een gouden reserve vormen voor alle jobs en functies

2. De werkloosheid die vooral voor 25+ een probleem is en waarbij vorming
op korte, en scholing op lange termijn alle kwalificaties kan leveren

3. En vooral de nieuwe aankomende generaties scholieren en studenten, die
nu in basis- en secundair onderwijs zitten. Ze leveren de komende 12 jaar 4
generaties bachelors en 3 generaties masters af. De vermindering en op
termijn de uitsluiting van selectie en discriminatie op basis van herkomst
zal deze generaties meer dan vroeger vrijgeven voor alle jobs en functies.
Het onderwijs zal zich meer en meer hierop afstemmen en langs verbinding,
eerder dan door kennisoverdracht, nieuw geëmancipeerde generaties
afleveren, zie het verhelderende artikel in
Brandpunt (COC-uitgave).
En de grootste arbeidskloof tussen autochtonen en niet-Europeanen in
België is te vinden bij de hoger geschoolden
, zo stelt de OESO en ook de
Koning Boudewijnstichting vast in een recent rapport, zie DS 21/04/2015. Maar

Alles komt in orde
, zoals Jan Leyers zingt, “wat je geeft krijg je
terug
” en maar ook dat het hard tegen hard zal gaan.

4. Welke andere (demografische) dynamieken gaan meer dan
vroeger de generatiewisseling en binnenlandse en buitenlandse migraties
beïnvloeden
? In de steden genereert de generatiewissel maar beperkte
aanzuigkracht voor de jongeren, er is meestal een overschot, in tegenstelling tot de kleinere en
landelijke gemeenten of provincies, zoals Limburg en West-Vlaanderen. De oude migraties
en haar nazaten zullen een beter leven zoeken en vinden in
deze gebieden en provincies die dus de grootste aanzuigkracht zullen
ontwikkelen. Zij hebben een negatief saldo in
de generatiewissel, dwz veel meer uitstroom van 50+ dan instroom jongeren.
In deze gemeenten gaat dit samen met meer overlijdens en minder
geboorte zodat huizen zullen vrijkomen om de binnenlandse migraties/verhuis
te huisvesten.

Deze interne migratiebeweging die al op gang is gekomen zal
binnen de grotere steden de woonruimte vrijmaken die in het verleden ook al
de immigratie heeft aangetrokken en gehuisvest. In Antwerpen stad bv is de
generatiewisseling in evenwicht en zullen jongeren ‘opgestropt’ blijven,
terwijl in de provincie Antwerpen de generatiewissel een tekort toont van
16%. Brasschaat, Hoogstraten, Turnhout, De Kempen (met nu al een
geëlektrificeerde treinverbinding tot Mol), here we come, zodat zij
beter vanuit Brussel bereikbaar zijn, de omgekeerde beweging van wat in de
19de eeuw gebeurd is.

5. Blijft nog de arbeidsreserve op wereldvlak die langs immigratie blijvend
zal binnenkomen of extra aangesproken worden en waarin ook het overlopende
Afrikaanse vasteland een aanbreng zal hebben.

Van alle landen in de wereld is België niet alleen het best
voorzien of gewapend tegen welke crisis dan ook.
Maar ook voor de vraag naar arbeid is
de generatiewisseling op gang gekomen en komt meer en meer op
toerental. Op
Europees vlak zal Duitsland de topnatie zijn voor immigratie van
miljoenen immigranten, en dit om demografische redenen, zoals dit
ook
voor België het geval was vanaf de jaren zeventig. Duitsland is
voor
enkele decennia geconfronteerd met een ontvolking die nu pas op
gang
komt. Na de Tweede Wereldoorlog is er een continue instroom geweest van Oost-Duitsers
in
West-Duitsland,
met een grote piek vanaf 1989, wanneer 1/3 van de Oost-Duitsers
naar
West-Duitsland is verhuisd, zonder dat dit een immigratie
uitgelokt heeft in Noord-Duitsland zelf, mede door een strikt
migratiebeleid in
het verenigd Duitsland. De ontvolking van Duitse steden die ook
vanaf de
jaren 70 is op gang gekomen, werd vanaf  90 volledig ingevuld door
Oost-Duitsers. Maar nu is het schone liedje uit. Demografisch
staat/stond
Duitsland voor een catastrofe, een vermindering van de bevolking
van 82
mio in 2012 naar 67 mio binnen 40 jaar.

De immigratiestroom naar
Duitsland, en
andere landen van Europa in bevolkingsnood, is op gang gekomen. En
zoals
in België zullen 3 decennia van immigratie nodig zijn om deze
bevolkingsvermindering te stoppen. Dat zou
wel eens de hoofdreden kunnen zijn voor de uittocht uit Afrika
richting
Europa, want (de huizen in) Europa en vooral Duitsland roepen om 
bewoning, en leveren meteen de noodzakelijke arbeidskracht om de
komende
decennia het welvaartspeil in Europa te handhaven. Wanneer wordt
hier eens
ter zake over gesproken en gedebatteerd in plaats van de continue
stroom
aan emo-berichtgeving? Een debat zoals C dans l’air van Caroline Roux op

TF5 op 21/04/2015
kan hier de weg wijzen. 

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!