Opinie -

Op naar de ecologische catastrofe! Tieners liggen niet wakker van ecologie

Onderzoek bij 3000 tieners wijst uit dat jongeren geen band hebben met de natuur en niet wakker liggen van ecologie. Uiterst verontrustend, vindt cultuurfilosoof Lieven De Cauter. Hij slaat alarm.

maandag 30 maart 2015 22:29
Spread the love

Onder
de niet zo spectaculaire titel, ‘Leerlingen
leren afval sorteren, maar gedragen zich er niet naar
’, verscheen
onlangs in de krant (DS 27/3) een artikel dat mij diep getroffen
heeft. “Ondanks
de vele milieu-initiatieven op school hebben tieners amper voeling
met de natuur. Bovendien vinden ze dat volwassenen zich te veel
zorgen maken over de vervuiling”. Ik viel zowat van mijn stoel. En
onmiddellijk daarna had ik zin om een potje te wenen.

We
gaan met een quasiwetenschappelijke zekerheid naar de ecologische
catastrofe… (2 graden warmer tegen 2100? 3? 4? 5? 6?) en onze
jongeren liggen er niet wakker van. Wel, ik vond dat iets om van
wakker te liggen. Dit is een kolossaal en acuut maatschappelijk
probleem. Ik zou veronderstellen dat dit leidt tot een nationaal
debat. Zowat alle controverses die onze krantenpagina’s en onze
media vullen zijn beuzelarijen vergeleken met de klimaatopwarming en
haar gevolgen.

Ik
wilde al de baby professor Adhemar uit Nero aanroepen: ‘Dit is
wetenschappelijk onverantwoord, teergeliefde kinderen!’ Maar
ik vermande mij en las verder: “Milieulessen op school lijken hun
doel te missen. Ze resulteren veeleer in meer kennis over de natuur
dan in milieuvriendelijk gedrag buiten de klas. Dat blijkt uit een
opvallend onderzoek van de onderzoeksgroep Edubron (Universiteit
Antwerpen) bij meer dan 3.000 leerlingen en leerkrachten. 101 Vlaamse
scholen waren bij het onderzoek betrokken.” Ook vreselijk, maar
minder verbazingwekkend: ze weten het wel, maar ze handelen er niet
naar. “‘Ook al leren leerlingen over hoe ze afval moeten
sorteren, of hoe ze hun energie- en waterverbruik naar beneden kunnen
krijgen, toch gedragen ze er zich niet naar’, zeggen professor
Peter Van Petegem en onderzoeker Jelle Boeve-de Pauw.” Tja,
onvergeeflijk, maar kijk maar naar wat de volwassenen doen, en de rest
van onze maatschappij. Kijk maar naar onze politici. Ecologie komt
niet of nauwelijks voor in de regeerakkoorden. Het is helemaal geen
punt. Totaal onverantwoord. Deze regeringen zouden eigenlijk meteen
ontslag moeten nemen, wegens schuldig verzuim en weigering van hulp
aan een planeet in nood.

En
toen kwam het ergste: “De helft van de middelbare scholieren vindt
dat ‘mensen zich te veel zorgen maken over vervuiling’. Slechts
één op twee voelt zich ‘verwant met planten en dieren’ en maar
de helft is van oordeel dat de ‘natuur een gemeenschap is waarvan
hij deel uitmaakt’ ”. Waar maken ze dan wel deel van uit? Planet
Facebook? Om bij te wenen, zeg ik u. Ik heb verdomme neiging om een
Bijbelse toon aan te slaan. ‘Bewoners van Sodom en Gomora, als gij
uw levenswijze niet verandert, zult gij vergaan door onnoemelijke
plagen die over u zullen worden uitgestort’. Wees daar maar zeker
van. Lees the 5th assessment report van de IPCC (VN-organisatie Interngovernmental Panel on Climate Change) er maar op na of
Naomi Kleins This
Changes Everything
.
Doen. Nu op de boekenlijst zetten, beste leraars. Dat de jongeren
geen besef hebben, is een ramp op zich. De minister van Onderwijs
moet maatregelen nemen. De hele regering moet onmiddellijk in
spoedzitting bijeenkomen om daar iets aan te doen (ontslag nemen
wegens schuldig verzuim zal ze toch niet doen). Dit is onaanvaardbaar
en levensgevaarlijk voor het voortbestaan van onze planeet. Amaja, ‘t
is juust
, onze tieners zijn daar geen deel van. Onbesuisd op naar de
ecologische catastrofe!

Vloeken,
echt vloeken. En natuurlijk doet het dubbel pijn omdat ik zelf leraar
ben. Ik geef wel geen les aan tieners, maar toch. Immens pijnlijk.
Charles Michel I, doe er iets aan! Ik zal maar beter een brief naar
de koning schrijven, zeker? Of aan Sinterklaas. Nondedju toch. Als
deze generatie niet wakker wordt, kunnen we het hier echt schudden.
Het zou natuurlijk helpen als onze regeringen wakker worden. Jongens
en meisjes van Hart boven Hard: er is werk aan de winkel!

Samenvatting
van het vijfde IPCC rapport, dat veel te weinig aandacht krijgt:
https://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/syr/AR5_SYR_FINAL_SPM.pdf

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!