Amazigh, de ‘Berbers’, een meerwaarde voor Antwerpen

zondag 29 maart 2015 21:15
Spread the love

Amazigh, of de onderschatte rijkdom van een 3000 jarige cultuur. 45,8% van de Antwerpenaren zijn van Vreemde Herkomst in 2015. Voor elk
van de 62 buurten in Antwerpen wordt dit % en dit van de inwoners van
Marokkaanse en Turkse herkomst opgegeven. 72% van de 0-6 jarigen in
Antwerpen is van Vreemde Herkomst, 71% van de 6-11, 64% van de 12-17 en
57% van de 25-29 jarigen, 37% van 40-64 jarigen, 14% van 65-79 jarigen en
6% van de 80+. In 2018 zijn 24.385 oude Belgen vervangen door 27.734
nieuwe. Tussen 1920 en 2000 halveerde de bevolking in district Antwerpen,
tussen 1970 en 2000 daalde de bevolking van Antwerpen stad met 106.626, de
immigratie had 3 decennia nodig om deze daling in te halen. Zonder
immigratie van ondermeer de talrijke Amazigh, was Antwerpen een spookstad geworden
.

Had De Wever niet beter een programma bekend gemaakt om het Tamazight-onderwijs,
het schrift van de Amazigh, de ‘Berbers’, ruimte te geven in de Antwerpse
scholen, in zowel het lager onderwijs als voor de
vaders en moeders Amazigh van alle generaties. In Marokko heeft men het
schrift nooit mogen leren, het is pas sinds 2002 toegelaten en pas enkele
jaren geleden als taal formeel vastgelegd. Dat zou pas een
betekenisvolle stap zijn in het samen leven.

Amazigh, een 3.000 jaar jonge cultureel/etnische eenheid

De Wever mag niet onkundig gelaten worden over deze cultureel/etnische groep met een
geschiedenis van 3.000 jaar die in hoofdzaak oraal/mondeling is
overgeleverd. Nooit werd er naar gestreefd een eigen staat te
vormen of zich als ‘volk’ geografisch te settelen. Integendeel, de Amazigh
hebben overleefd omdat zij zich telkens konden aanpassen aan de heersende
politieke machten, Egyptisch in de Egyptische rijken, Romeins in het
Romeinse keizerrijk, christelijk in de Christelijke tijden met de
kerkvader Augustinus als meest bekende exponent, Islamitisch nadat
de
Islam met de Arabieren de macht overnam. Nu in het Westen, zich
aanpassend aan de nieuwe omgeving.
 
De Amazigh waren, volgens de historische overlevering, de eerste en felste
strijders bij de oversteek naar Gibraltar in de 8ste eeuw na Christus met de ‘verovering’ van
een groot gedeelte van het Spaanse
schiereiland. El Andalous is ook voor vele Amazigh een referentiepunt.
 
Abdelkrim El Khattabi

De Amazigh waren een gevestigde relatief autonome entiteit in Marokko en
hadden specifieke afspraken met de
koloniale Franse macht en een eigen belastingsstelsel, tot de Spanjaarden
met bruter geweld de Amazigh klein wilden krijgen.
Aldelkrim
El Khattabi
ontwikkelde
dan de theorie én de praktijk van de Volksoorlog en kon in 1921 de
Spanjaarden terug de Middellandse zee in drijven en een autonome
administratie vestigen in Agdir, tussen El Hoceima en Imzourem. Tot 1926, toen een verzameld
Frans-Spaans leger van
honderdduizenden soldaten de Amazigh ‘republiek’ klein kregen, nadat
zij bombardementen met chemische wapens gebruikten rond El Hoceima,
die nu nog altijd kanker-slachtoffers maken bij de eerste generatie
migranten uit de Rif die in de zestiger jaren naar België kwamen.
 
Een vak migratie- en culturele
achtergrond van de nieuwe Belgen

 
Zodus, zoals best gebeurt met de aanwezige culturele rijkdom,
ondersteunen van de ‘Berber’ cultuur, faciliteren van het
Tamazight-onderwijs in de
Antwerpse scholen.
  

 DeWereldMorgen.be

Tamazight-schrift
naast Latijns en Arabisch schrift

 
Een opname van de Amazigh geschiedenis in de ‘Belgische’ leerboeken geschiedenis,
naast die van de zovele andere migraties, zou een belangrijke teken zijn
van de maatschappelijke acceptatie en integratie.
Integratie is in de sociologie niet de aanpassing van de nieuwkomer of het
(subject’ aan z’n omgeving, maar
de aanpassing van de omgeving, de overheid, de cultuur, onderwijs en werk
aan degenen die toekomen. Zoals voor gehandicapten integratie bestaat uit
de aanpassing van de omgeving aan hun specifieke situatie zo is dit ook
het geval voor elkeen die specifieke zorg en aandacht behoeft, zeker na
jarenlange negatie of uitsluiting uit de samenleving. Gehandicapten en Amazigh, één strijd?

Voor wie z’n zoektocht naar de Amazigh wil verder zetten kan een maand met
me meestappen in Marokko in 2006,  zie Jan in Marokko.

Niet
opvallen en zich conformeren, omwille van het historisch overleven

Een van de hoofdeigenschappen van Amazigh is
hun vriendelijkheid, hun dienstbaarheid, hun opkomen voor elkaar
en hun verdediging van het groeps- en algemene belang. En vooral ook het
niet
opvallen als groep, het zich niet verzamelen of organiseren, het
niet oprichten van
gebouwen en aparte regio’s, die alleen maar kwetsbaarheid
meebrengen. Wel
de mondelinge overdracht in verhalen en een eigen gesproken en nu
ook
geschreven taal die van het Arabisch afwijkt zoals Duits van het
Frans in
de
gesproken vorm, en Chinees van het Latijn wat het schrift betreft.

DeWereldMorgen.be

 
De verzameling van Amazigh en alle anderen in Antwerpen voor een sit-in
was geen evidente mobilisatie omdat men in deze manifestatie ook
herkenbaar en dus kwetsbaar werd. Het is evenwel ook een element van
aanpassing om binnen de legitimiteit voor z’n belang op te komen en
Movement X heeft aan dit belang op een sterke wijze mee uitdrukking
gegeven.
 
De Wever en
de politiediensten hadden dat goed begrepen, eerst de vis in de val lokken
en dan met een kordon politie in gevechtstenue en dan met een 10 tal
overvalwagens, Brabo en de Amazigh en hun medestanders omcirkelen, in de
handboeien slaan de
celwagen in en dan afvoeren.

Maar de ziel van Abdelkrim el Khattabi, zoals Dyab Abou
Jahjah in z’n kolom in

DS van 27/03/2015
stelde, was aanwezig op de manifestatie.

Hopelijk is De Wever er het hart van in, wanneer hij begrijpt of wil
begrijpen wat een historische flater hij hier begaan heeft voor de ogen
van gans Antwerpen, België en de gehele wereld.

Na de joden in wo2 was dit de eerste politieactie tegen een etnische
groep in Antwerpen

75 jaar nadat de joodse bevolking van Antwerpen werd opgejaagd, uit hun
huizen gezet, omcirkeld door de SS-wagens en militaire voertuigen, onder
toezicht van het gewillig Antwerpse bestuur en met de Vlaamse SS en
Vlaamse Wacht als jodenjagers
en bewakers, zo stonden opnieuw politie,
lokaal en federaal, in gevechtstenue paraat om een andere bevolkingsgroep
op ethisch-culturele gronden samen te drijven, te registreren en af te
voeren naar de gevangenis.

Die historische herhaling van repressieve actie aan hetzelfde stadhuis
tegen een andere etnische groep waren wij nog voor de manifestatie
was begonnen in Antwerpen op
26/03/2015 aan de verzamelde pers aan het uitleggen, tot de politie me
het spreken belette en m’n Amazigh vlag wou afnemen, en me zoals 209
manifestanten daarna me immobiliseerde, in de boeien sloeg en me in een
celwagen afvoerde
 
Nicolas Zomerstajn stelde
op de site van de Centre Communautaire Laïc Juive 
Après allochtone et musulman, berbère pourrait devenir le
nouveau terme en vogue à Anvers dans les milieux nationalistes flamands

zo stelt Zomerstain vast.

In z’n basiswerk “Vreemdelingen
in een wereldstad

beschrijft Lieven Saerens de (nog) immer problematische verhouding van
Antwerpen met ‘vreemdelingen’, als kader voor de jodenvervolging. Alleen
de verhuis van meer dan 10.000 joden van Antwerpen naar Brussel in de
oorlog heeft hun overlevingskans, verdubbeld, van 35% in Antwerpen, tot
63% in Brussel, zie het belangwekkend artikel hierover van

Lieven Saerens van het Cegesoma
.
 

Nu de islam en de moslims enigszins genormaliseerd zijn na de aanslag op
Charlie Hebdo doordat de aflijning van het terroristisch misbruik
van hun religie de moslim-haat moeilijker maakt, was blijkbaar een nieuwe
zondebok nodig. De ‘Berbers’ leken dan, in het sinds drie decennia
gebruikte reeksje Noord-Afrikanen, Marokkanen best te passen.

In BuG 111,
Moslims In Antwerpen, een 2de kans voor ‘t Stad wordt de verdere
analyse gemaakt van het   missen van deze 2-de kans. BuG 111

De toekomst van Antwerpen is divers, Marokkaans en ‘Berbers’

De toekomst van een stad de komende decennia kan men ondermeer aflezen uit de
samenstelling van de 0 tot 6 jarigen en hun evolutie de laatste ‘ jaren.
Onder hen zeker kinderen die ook ‘Berbers’ als taal zullen
leren, naast het Nederlands, het Marokkaans Arabisch en voor enkele het
‘schoon’ Arabisch, naast het Frans, Engels, Duits, enz.

Laat je ogen even over onderstaande tabel lopen en het %ges van aantal 0-6 jarigen
in de verschillende districten van Antwerpen tot je doordringen. Binnen 12
jaar zijn de huidige 6 jarigen de 18-jarigen die hogere studies zullen
aanvatten. Ook in de districten met vooralsnog een beperktere aanwezigheid
van inwoners met migratieachtergrond zullen Borgerhout en
Antwerpen-district volgen.
 

Antwerpen: 0-6 jr – Vreemde Herkomst per district 2012-2015
  2012 2013 2014 2015
 Borgerhout 79,3% 80,7% 81,0% 81,4%
 Antwerpen 77,4% 79,4% 80,0% 79,8%
 Deurne 70,5% 72,6% 74,2% 75,3%
 Hoboken 66,4% 67,6% 68,1% 69,8%
 Merksem 60,9% 63,9% 66,4% 68,5%
 Berchem 58,7% 60,1% 60,1% 60,9%
 Wilrijk 54,3% 57,3% 60,0% 59,8%
 Ekeren 27,5% 29,2% 53,5% 29,1%
 Bezali 24,2% 21,5% 21,7% 21,7%
 Antwerpen 69,0% 71,0% 71,9% 72,3%

  

Bron en methodologie:

Buurtmonitor Antwerpen
(zie ‘kubussen’) die een uiterst gedetailleerd beeld geven op basis
van rijksregistergegevens over de bevolkingssamenstelling van de stad op
01/01 van elk jaar sinds 2012, en dit op het niveau van de districten, de
buurten, de statistische sectoren, voor alle nationaliteiten naar
nationaliteit en Herkomst, naar geslacht en leeftijd. De cijfers van de
Buurtmonitor Antwerpen zijn met inbegrip van de inwoners uit het
Wachtregister Asiel (4.652 op 01/01/2014).

In vergelijking met de telling van Migratieherkomst in de recent
gepubliceerde

Vlaamse Integratiemonitor 2015
(een juweeltje) en de eigen berekening
door npdata.be geeft de Buurtmonitor Antwerpen een minimale aanduiding van
de herkomstsituatie en -evolutie. Dat heeft te maken met methodologische
verschillen waar we hier nu niet op ingaan.
 

Dezelfde tabel kan gegeven worden voor de inwoners van Marokkaanse
afkomst, 0-6 jarigen.

Antwerpen: 0-6 jr – Marokkaanse Herk. per district 2012-2015
  2012 2013 2014 2015
 Borgerhout 43,7% 43,2% 43,5% 43,1%
 Hoboken 30,4% 30,5% 30,7% 29,2%
 Deurne 27,4% 27,7% 27,8% 27,5%
 Wilrijk 16,2% 18,5% 19,3% 19,8%
 Antwerpen 20,0% 19,9% 20,0% 19,7%
 Merksem 16,1% 16,6% 17,2% 18,0%
 Berchem 13,0% 12,9% 13,5% 13,6%
 Bezali 5,5% 5,0% 4,9% 5,7%
 Ekeren 3,3% 3,6% 2,9% 3,2%
 Antwerpen 22,7% 22,8% 23,0% 22,8%

Merk de stabilisatie van het aandeel van Marokkaanse afkomst in de jongste
leeftijdsklasse in Antwerpen.

Vreemde Herkomst in de Antwerpse districten 2011-2015
 

Antwerpen: Vreemde Herkomst per district 2012-2015
  2012 2013 2014 2015
 Borgerhout 56,5% 57,8% 58,8% 59,6%
 Antwerpen 53,5% 55,1% 56,1% 56,7%
 Deurne 36,6% 39,0% 40,9% 42,7%
 Hoboken 35,8% 37,5% 39,3% 40,6%
 Berchem 34,0% 35,3% 36,2% 36,7%
 Merksem 29,4% 31,8% 34,1% 36,0%
 Wilrijk 28,1% 29,9% 31,5% 32,6%
 Ekeren 12,0% 12,6% 13,4% 14,2%
 Bezali 12,9% 12,9% 13,3% 13,8%
 Antwerpen 41,8% 43,5% 44,8% 45,8%

  

In een evolutieperspectief is komt de
volgende dynamiek tot uiting:
  

Antwerpen: Evolutie% vreemde Herkomst per district
  12/13 13/14 14/15 12/15
 Merksem 7,9% 7,4% 5,5% 15,9%
 Wilrijk 6,3% 5,1% 3,7% 11,8%
 Deurne 6,5% 4,8% 4,5% 11,7%
 Ekeren 5,5% 5,8% 5,9% 11,5%
 Hoboken 4,6% 4,9% 3,3% 9,7%
 Berchem 3,7% 2,6% 1,4% 6,4%
 Antwerpen 2,9% 1,8% 1,1% 4,8%
 Borgerhout 2,4% 1,7% 1,3% 4,2%
 Bezali 0,2% 3,4% 3,3% 3,6%
 Antwerpen 4,1% 3,0% 2,2% 7,2%

  
Er is een inhaalbeweging bezig in de districten die tot nu maar een
gemiddeld inwonersaantal met migratieachtergrond hadden.  De daling
in de aangroei in 2015 heeft vooral te maken met het verminderd aantal in het
Wachtregister Asiel in Antwerpen.
  
% van Vreemde Herkomst per leeftijdscategorie in 2015.
 

Antwerpen per district: Vreemde Herkomst naar leeftijd 01/01/2015
  0-6 jr 6-11jr 12-17jr 18-24jr 25-39jr 40-64jr 65-79jr 80+jr Totaal
 Antwerpen 80% 80% 77% 68% 62% 50% 23% 9% 59,6%
 Bezali 22% 28% 25% 21% 13% 11% 6% 1% 56,7%
 Ekeren 29% 29% 20% 16% 17% 11% 4% 2% 42,7%
 Merksem 68% 64% 53% 44% 49% 26% 8% 3% 40,6%
 Hoboken 70% 67% 61% 50% 53% 29% 11% 5% 36,7%
 Wilrijk 60% 58% 47% 40% 45% 25% 9% 5% 36,0%
 Berchem 61% 61% 56% 50% 45% 32% 12% 5% 32,6%
 Borgerhout 81% 81% 79% 74% 65% 51% 24% 11% 14,2%
 Deurne 75% 73% 65% 55% 57% 32% 8% 4% 13,8%
 Totaal 72% 71% 64% 57% 56% 37% 14% 6% 45,8%

Enkel de 40 en 50+ houden rechts en extreem rechts nog recht in Antwerpen.
Dat De Wever uitdrukkelijk appelleert aan de restanten van het Extreem
Rechts en de historische frustratie van de oude Belgen wordt hier pijnlijk
geïllustreerd.

Evolutie Vreemde Herkomst in Antwerpen: 3 onderscheiden projecties

Zoals reeds aangegeven zijn de gegevens van de Buurtmonitor Antwerpen (BM
Antw.) een minimale situatie vergeleken met de Integratiemonitor (IM VL G)
en ook met de eigen berekening van npdata.be. Naast elkaar gezet geeft dat
volgend beeld, in vet de gekende gegevens, in schuine druk de lineaire
projectie voortgaande op de gekende gegevens.
 

Vreemde Herkomst volgens 3 bronnen
Jaar BM Antw IM VL G Npdata
2008     39,7%
2009   37,5%  
2010   39,0%  
2011   41,0% 43,8%
2012 41,8% 43,0%  
2013 43,5% 44,5% 48,1%
2014 44,8% 46,0% 49,3%
2015 45,8% 48,0% 51,0%
2016 47,3% 49,7% 52,6%
2017 48,6% 51,4% 54,3%
2018 49,9% 53,2% 55,9%

De meest
uitgebreide reeks is deze van de Vlaamse gemeenschap die voor alle
gemeenten in Vlaanderen dit soort tabellen in beeld brengt, een unieke
documentatie, zie

Vlaamse Integratiemonitor 2015
. In 2018 zou bij extrapolitie 53,2% van
de Antwerpse bevolking van Vreemde Herkomst zijn, tegenover 46% in 2014,
een verschil van 3,1% met de Buurtmoinitor Antwerpen. Bij npdata wordt dit
verschil nog een beetje uitvergroot omdat hier alle inwoners van vreemde
afkomst mee in de berekening worden betrokken, weliswaar volgens een
andere methode.

Vreemde Herkomst en % Marokkaanse en Turkse akomst in de 62 ‘Buurten’
in Antwerpen

De kubussen
van 
Buurtmonitor Antwerpen
laten toe voor elke Buurt en voor elke nationaliteit het aantal van
vreemde herkomst te bepalen, en dit nog onderscheiden naar geslacht en
leeftijd (in 8 en in 10 categorieën.

Voor de uitgebreide tabel, zie

BuG 262 on-line  
   
Van de 516.010 inwoners in Antwerpen (Wachtregister inbegrepen) op
01/01/2015 zijn er 62.724 van Marokkaanse Herkomst, voortgaande op
80% Amazigh wonen er 50.180 ‘Berbers’ in Antwerpen. In België waren
in 2013 442.044 inwoners met Marokkaanse migratieachtergrond,
waarvan 206.158 in het Brusselse gewest, men kan zelf bereken
hoeveel Amazigh er in België wonen, afhankelijk van de sleutel die men
toepast, 3/4 of 80%.
 
Wordt De Wever gek van de dagelijkse update van Vreemde Herkomst door
z’n staddiensten?

 
Wie als burgemeester dagelijks de update van zulk een cijfers toegeleverd
krijgt, hem bezorgd door de meest performante demografische stadsdienst van
België en misschien wel van Europa, zou van minder depressief worden,
zeker voor wie het Vlaams nationalisme hoog in het vaandel plaatst. De
enige uitweg voor De Wever in Antwerpen is nog enkele van de schamele
Vlaams Belangstemmen te winnen om eventueel nog, zoals in 2012 met de hakken
over de sloot te geraken, maar misschien niet genoeg snelheid meer hebben
om overeind te blijven en dan in het water te vallen.
 
Dat z’n spindoctors en z’n staf hem van het kastje naar de muur sturen en
hem gedateerd en gedegradeerd materiaal toeleveren van koloniale
antropologen om nu de Amazigh aan te pakken als bron van alle kwaad, dat
wijst op een diepgaande en niet meer te helen malaise.
 
De migratie heeft Antwerpen van de ontvolking gered
 
Dat de migratie mislukt is, dat de verkeerde immigranten zijn aangetrokken
is je reinste prietpraat van een burgemeester, die als het al niet van
hemzelf afhangt, zich laat informeren door een staf die hun imaginaire
voor werkelijkheid nemen en van de migratiegeschiedenis niets begrepen
hebben. Misschien moet De Wever gewoon eens luisteren
naar z’n kwalitatief hoogstaand ambtenarenpersoneel om terug met de
voeten op de grond te komen. Of is het de aard zelf van het Vlaams
Nationalisme dat het liever zwevend ten onder gaat dan met de voeten op de
grond iets bereikt voor alle inwoners die tot Antwerpen en Vlaanderen
behoren?

Voor wie zich verder wil verdiepen in de migratiegeschiedenis in
Antwerpen, een stad die in 1970 aan het uitsterven was en die pas in 2000 haar
2de adem heeft kunnen vinden, zie het artikel Zonder migratie was
Antwerpen een spookstad
op
Newsmonkey
en ook op
DWM. De immigranten, vooral dan de Noord-Afrikaans, Marokkaanse en
Amazigh immigratie in Antwerpen heeft de in alsmaar groter getale vrijkomende woningen
bezet om de stad te doen overleven en voor zichzelf een beter leven op te
bouwen.

DeWereldMorgen.be
Tussen 1920 en 2000 halveerde de bevolking in district
Antwerpen

 
DeWereldMorgen.be
Tussen 1970 en 2000 daalde bevolking Antwerpen stad met
106.626,
de immigratie had 3 decennia nodig om deze daling in te halen.

 

Welke verschuivingen in stemplicht tussen 2012 en 2018?

Van de 305.306 stemplichtigen in 2012 waren er nog 235.797
‘oude Belgen’ en 69.509 met migratieachtergrond. In 2018 zullen er
24.385 ‘oude Belgen’ minder zijn en 27.734 meer met
migratieachtergrond zodat de verhouding van stemplichtigen (rekening
houdend met een beperkt aantal ingeschreven vreemdelingen) 211.411
‘oude Belgen’ en 97.243 met migratieachtergrond zal bedragen. De
evolutie van bijkomende 18-jarigen gebeurt langzamer dan in de eerste
berekening tot uiting kwam, maar het betreft 10% van het
kiespubliek waarvan het stemgedrag het verschil kan maken.

In feite is De Wever
burgemeester van een voor hem reeds verloren stad. En wanneer de NV-A in
de komende parlementsverkiezingen de verzamelde klassieke partijen niet
opzij kan zetten is het ook daar voor hem en NV-A bekeken zaak. In de
geschiedenis krijgt men dikwijls maar één kans om het te verinneweren, en
die is men voluit aan het nemen.
 
Uitleiding 1. Schrijver Jean-Marie Gustave Le Llezio, eregast op
het Passa Portafestival waar we zelf nog ooit
vertaalde
gedichten van Paul Verlaine
hebben voorgelezen in het Vlaams Cultureel
Centrum De Dolle Mol in Brussel, stelt in
DM
van 28/03/2015
onder de titel ‘Verplichte integratie’ is hersenroof
het volgende:”Als de burgemeester
samenlevingsproblemen waarneemt, moet hij die informatie gebruiken om
problemen op te lossen. Ik kan me voorstellen dat de Marokkaanse
gemeenschap hulp nodig heeft om bepaalde problemen het hoofd te bieden.
Misschien moeten de wijken waarin die mensen wonen verbeterd worden,
misschien zijn er problemen van familiale autoriteit. Maar het is de taak
van de burgemeester om die aanwijzingen te gebruiken om problemen op te
lossen. Het heeft geen pas om die informatie te gebruiken als een bewijs
voor de mislukking van een hele gemeenschap.   Een hele gemeenschap in
gebreke stellen: dat kun je niet maken
.”
 
Uitleiding 2. Dat weinig of geen media in Vlaanderen de moeite
deden om zich een beetje te verdiepen in de geschiedenis en achtergrond
van de Amazigh, de ‘Berbers’ geeft aan dat daar dringend een bijstelling
dient te gebeuren, zeker voor wie met publieke middelen nieuws kan maken.
De reductie van het debat tot politiekers in de 7de dag van 29/03/2015 illustreert dit
onvermogen of is het onwil tot een echt en ter zake zijnd debat.

Uitleiding 3. Een artikel over Basisinkomen is verschenen in
Samenleving en Politiek, voor het volledige artikel

Waarom het basisinkomen geen
goed idee is
, Jan Hertogen.
 
Onnauwkeurigheden of misbegrip van de Amazigh-geschiedenis en haar positie
in de huidige samenleving mag altijd gemeld worden.
 
Jan Hertogen
, socioloog
www.npdata.be

take down
the paywall
steun ons nu!