Zelfredzame burgers worden door de overheid gemuilband

Zelfredzame burgers worden door de overheid gemuilband

zondag 15 maart 2015 22:25
Spread the love

In de documentaire Le prix du pain wordt duidelijk
gesteld dat mensen in armoede zelfredzaam zijn. Ze doen al het mogelijke om uit
de miserie te geraken. De film toont dat mensen die in armoede geraken door
pure tegenslag , waar ze zelf geen enkele schuld aan hebben, zich uitermate
inspannen om hun rechtmatige plaats in de maatschappij te verwerven. Ik moest
in deze film vaststellen dat “zelfredzaamheid” zijn beperkingen heeft. Een
jonge man wou solliciteren, van hem werd verwacht dat hij via e-mail zijn sollicitatiebrief
opstuurde, over een wagen en dus ook een rijbewijs beschikte. …Allemaal
verwachtingen waaraan hij door zijn armoede niet kon voldoen. Hij heeft geen
wagen geen PC en geen toegang tot internet.

Personen in armoede die voor zichzelf kunnen opkomen worden
beperkt door hun de toegang tot de media en mobiliteit te ontzeggen.

Zelfredzaamheid begint bij het door de overheid ter
beschikking stellen van de middelen die de toegang tot het arbeidscircuit
mogelijk maken.

Minister Gatz heeft duidelijk niet naar deze film gekeken.
Bibliotheken bieden vandaag de toegang tot kranten en internet , gemeenten die
nu de mogelijkheid hebben hub bibliotheken af te schaffen zullen om
budgetredenen de zelfredzame medeburgers een extra barrière opleggen tot
participatie aan onze maatschappij.

take down
the paywall
steun ons nu!