Griekse volk treft geen schuld

Griekse volk treft geen schuld

woensdag 18 februari 2015 15:58
Spread the love

De media doen weer hun uiterste best om de werkende klasse
tegen elkaar uit te spelen.

We moeten betalen voor de Grieken, Walen, vreemdelingen ,werklozen
en zieken die profiteren van de ziekenkas. Dit lijstje is helaas niet limitatief.

De ware redenen waarom we “ moeten” betalen worden verzwegen
soms ut onwetendheid maar dikwijls uit kwade wil.

Jaren ijveren de sociale organisaties voor een transparant en eerlijk belastingsysteem. Deze
eis die gelukkig steeds luider klinkt en zeker na de budgetcontrole van maart
2015 nog luider zal klinken valt tot op vandaag steeds in dovemansoren. Onze
rechtse regering wil van geen wijken weten ondanks het feit dat een echte
vermogensbelasting op een draagvlak van 85% van de bevolking kan rekenen.

Misschien komt er een taks-shift, maar dan wel deze die we
niet willen, namelijk deze van lasten op arbeid naar BTW, nu de indexsprong op
de agenda blijft bestaat immer s het risico niet dat deze verhoging de lonen de
hoogte zal injagen.  Dat hierdoor de
koopkracht daalt, een daling van de koopkracht die de huurders omwille van de
indexatie van de huurprijzen nog meer gaan voelen dan de huiseigenaars, zal
deze regering worst wezen, een reële daling van de “loonlasten” zal immers de
winsten veilig stellen.

De besparingswoede is Belgisch en Europees ingegeven door
het blind nastreven van een begrotingsevenwicht. Zonder kritisch stil te staan
bij de oorzaak, namelijk speculerende bankiers die met het vertrouwen van de burgers een loopje
namen. Op enkele dagen tijd moesten de werkers de banken redden met ettelijke
miljarden.

Vandaag moeten we via de media vernemen wat Griekenland ons
kost. Ook hier gaan de groten vrijuit. De rederijen die de grootste economische
sector op dit schiereiland zijn betalen geen belastingen, net zoals onze
multinationals. Nu ons werknemers opzetten tegen het Griekse volk is grotesk en
getuigt van kwade wil.

Werkers uit België, de Grieken hebben onze solidariteitsgedachte
meer dan nodig vandaag

take down
the paywall
steun ons nu!