Open brief aan Lieven Boeve en Raymonda Verdijck
Opinie -

Open brief aan Lieven Boeve en Raymonda Verdijck

Lieven Boeve, directeur-generaal van de koepel van het katholiek onderwijs (VSKO), wil dat alle netten het verbod op de hoofddoek afvoeren. Het gemeenschapsonderwijs is bereid tot een gesprek. "Leiderschap is niet enkel een kwestie van woorden, maar ook van daden", reageert Samira Azabar van de actiegroep Boeh!.

dinsdag 10 februari 2015 09:33
Spread the love


Beste Lieven en
Raymonda,

Laten we
inderdaad een werkelijk maatschappelijk debat voeren over de essentie
van de zaak met betrekking tot het verbod op levensbeschouwelijke
kentekens dat al jaren aanwezig is op onze scholen, zowel in het
vrije net als in het gemeenschapsonderwijs.

Het dogma ‘de
autonomie van scholen’ werd onlangs in twee arresten van de Raad van
State teniet gedaan – ook scholen zijn namelijk onderworpen aan de
Belgische Grondwet en het Europees Verdrag van de mensenrechten.
Beide arresten waren dan ook kristalhelder: een verbod op
levensbeschouwelijke kentekens betreft een inmenging in de
godsdienstvrijheid en onderwijsvrijheid die niet geoorloofd is tenzij
met zeer grondige reden.

De Raad van State
ziet niet in hoe het dragen van religieuze kentekens een probleem
vormt bij de verstrekking van objectief en pluralistisch onderwijs.
Integendeel, het dragen ervan weerspiegelt juist het pluralisme. Het
idee van een verbod om diversiteit weg te vagen, houdt dus geen
steek. Meer nog, het idee van ‘neutraliteit’ werd getackeld, een
verbod is weliswaar een mogelijkheid bij ernstige openbare
ordeverstoring en wanneer – na alle pedagogische middelen ingezet
te hebben – er nog geen verbetering opduikt. De bewijslast ligt
tevens bij de school, wat maakt dat een verbod geen algemene regel
kan zijn maar enkel – in uiterste noodzaak – een tijdelijke
maatregel.

Alle scholen
hebben een pedagogisch project waar ze naar streven, maar naast de
kennisoverdracht blijken we er niet in te slagen om kritische,
mondige en democratische burgers te vormen. We pretenderen dat een
hoofddoekenverbod alle problemen oplost en dat dankzij het ontnemen
van mensenrechten van minderjarige leerlingen eindelijk respect
zal heersen en dialoog mogelijk wordt. Hoe geloofwaardig zijn we op dat
moment? Zeker als we als actieplatform BOEH! dagelijks een
toevloed van vragen krijgen van ouders en leerlingen over welke
stappen ze mogelijks kunnen ondernemen omdat ze zich niet gehoord
noch gezien voelen.

Kunnen we eens
nagaan over hoeveel jongeren gestopt zijn met school omdat ze zich
niet meer goed voelden op school? Nochtans een belangrijke factor om
een goede schoolloopbaan te vervolledigen? Hoeveel leerlingen voelen
zich werkelijk gewaardeerd en welkom op school? En hoeveel
discriminerende maatregelen in schoolreglementen (o.a. verbod op lange
kledij) moeten nog het licht zien om leerlingen te weren enkel en
alleen omwille van hun geloof?

Er zijn inderdaad
twee opties: ofwel voeren we het debat op een waardige manier en
erkennen we de onkunde om met diversiteit om te gaan, zodat we kunnen
zoeken naar democratische oplossingen die al aangereikt zijn geweest
door de Raad van State. Ofwel blijven beide netten de kat uit de boom
kijken om hun concurrentiekracht niet te verlagen. Het schoolpact is
duidelijk niet uitgestreden, en jonge maatschappelijk kwetsbare
leerlingen op jullie scholen moeten de tol betalen.

Wie is nu aan
zet?

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!