Rechts-ExtreemRechts zakt onder de 35%

maandag 2 februari 2015 15:15
Spread the love

In vergelijking met haar uitslag van 2010 verliest Rechts-Extreem Rechts (N-VA,
VB en LDD) meer dan 10% in de eerste peiling van begin januari 2015 van
VTM en Le Soir. Dat is een stairway to hell, die allicht nog af en
toe zal onderbroken worden door brokkenmakers allerhande zoals bij de
terroristenpeiling van einde januari. Maar het perspectief wordt telkens
weer en sterker bevestigd.

  
     

Uitslagen

 

Kamer

Kamer

VTM-LS

VTM-LS

 

2010

2014

1/01/2015

31/01/2015

NV-A

28,40

32,40

27,80

30,20

VB

12,60

5,80

6,80

7,60

LDD

3,80

   

Rechts-ER

44,80

38,20

34,60

37,80

CD&V

17,60

18,60

18,30

17,10

Sp-a

14,90

14,00

15,70

14,70

Open VLD

13,90

15,50

14,30

14,90

Groen!

7,00

8,60

10,40

10,20

PVDA

1,40

2,80

3,80

3,60

Andere

0,40

2,30

2,90

1,70

Totaal

100,00

100,00

100,00

100,00

Vooral N-VA zakt door het ijs en zij
gaat zelfs met 27,8% onder haar score van 28,4% in 2010 toen het Vlaams
Belang nog 12,6% haalde. Zoals ook

Mark Swyngedouw
ten gronde heeft berekend is N-VA in 2014 quasi
uitsluitend sterk geworden door de stemmen van het Vlaams Belang op te
slorpen en niet door de wisselsaldo’s met de andere partijen.

Verschil tav 2010

 

Kamer

Kamer

VTM-LS

VTM-LS

 

jun/10

jun/14

1/01/2015

31/01/2015

NV-A

 

4,00

-0,60

1,80

VB

 

-6,80

-5,80

-5,00

LDD

 

-3,80

-3,80

-3,80

Rechts-ER

 

-6,60

-10,20

-7,00

CD&V

 

1,00

0,70

-0,50

Sp-a

 

-0,90

0,80

-0,20

Open VLD

 

1,60

0,40

1,00

Groen!

 

1,60

3,40

3,20

PVDA

 

1,40

2,40

2,20

Andere

 

1,90

2,50

1,30

Totaal

 

0,00

0,00

0,00

 
Of bestaat de redding voor de NV-A uit een verdere escalatie van het
gewelddadig optreden van fascistische groeperingen die zich, weliswaar op
een veel kleinere schaal, in lijn stellen met de zwartste dagen van de
Europese democratie, nl het nationaalsocialistische kalifaat en het twaalfjarig rijk van de nazi’s.
 
Wie zich daarbij aansluit is evenwel volledig zelf verantwoordelijk voor
de keuzes die hij of zij maakt. Niet afkomst, maar de ideologische keuze
determineert wat Syriëstrijders doen.

Van San
heeft gelijk in deze vaststelling maar ze chargeert een beetje
door te stellen dat het juist geïntegreerde personen uit de migratie zijn
die het meest zichtbaar radicaliseren. Het geeft evenwel aan dat de keuze
van deze ‘strijders’ volledig de eigen verantwoordelijkheid is van wie ervoor kiest. En zij mogen er, binnen de perken van de rechtstaat, op
afgerekend worden. Iets wat veel te weinig gebeurd is met de
degenen die het
nationaalsocialisme na de Tweede Wereldoorlog militair ondersteund hebben. En het
helpt ook al niet als de rechtstaat zelf afgebouwd wordt zodat de
rechtszekerheid van de burger aangetast en in z’n rechten beperkt wordt.

Maar de bewustzijnsschok die zich na de aanslag op Charlie Hebdo heeft
voorgedaan bij de moslims in gans Europa is evenwel de belangrijkste winst
die is gemaakt en die ook het meest draagkrachtig zal blijken, ook in de
politieke keuzes die de bevolking in de toekomst zal maken. Het heeft
ondermeer gezorgd voor een grotere aflijning van de democratische
samenleving  tav van islamspecialisten, cultuurdragers en
progressieven die het moesten hebben van een diablosisering van de islam
als dusdanig.

Nu nog een consistente partijontwikkeling die zich wél terecht het Syriza
aan de Schelde kan noemen en het ziet er allemaal nog zo slecht niet uit.

take down
the paywall
steun ons nu!