Verkoop je bouwrecht!

Verkoop je bouwrecht!

Kan het jaar van een plattelander nog mooier beginnen? Ik las een artikel waarin de BBL voorstelt om het recht om te bouwen op een perceel grond verkoopbaar te maken.

donderdag 1 januari 2015 11:19
Spread the love

 Niet zomaar en overal, de BBL geeft als voorbeeld een perceel vlak bij een natuurgebied dat zijn bouwrecht ruilt voor een extra verdiep van een gebouw in de stad. De eigenaar van het bouwperceel heeft nog steeds het perceel, maar mag er niet meer bouwen. De BBL heeft het idee gehaald in New York. Alle hoogbouw in New York is blijkbaar op deze manier gebouwd.

Ik vind het een fantastisch idee. Ik zou het al direct uitbreiden. Ja, laat oude huizen op verkeerde plaatsen afbreken en verplaats het bouwrecht naar de steden. De plaats van het oude huis wordt gewoon landbouwgrond. Yes, de ploeg staat al klaar. De maatschappij wint op heel veel vlakken. In steden gaan gemakkelijker oude huizen afgebroken worden voor hogere, goed geïsoleerde huizen. Op het platteland verdwijnen dezelfde oude, slecht geïsoleerde, huizen. Maar tegelijkertijd moeten er op het platteland veel minder nutsvoorzieningen zijn, wat het voor de samenleving in zijn geheel veel gemakkelijker maakt.

En ik heb nog ideeën. Dertig jaar geleden bouwden boeren nieuwe stallen voor allerhande dieren. Gedurende 20 jaar een lening afbetalen en dan was de stal van hen. Enerzijds creëerde men voor zichzelf een job en anderzijds leek het een mooie belegging in onroerend goed. Helaas zijn de moderne stallen van toen nu allemaal hopeloos verouderd en totaal waardeloos. Stoppende boeren vullen nu hun pensioen aan met de verkoop van allerhande premie- en mestrechten. Jonge boeren betalen op die manier het pensioen van de oude boeren. Als echter het bouwrecht, in dit geval afbreekrecht, van de waardeloze stallen kan worden doorgegeven om hoger te bouwen in de steden, dan betaalt de stedeling het pensioen van de gepensioneerde boer.

Sorry hoor, ik word er echt enthousiast van. Ik zie alleen voordelen. (meer wil ik natuurlijk niet zien.) Ruimtelijke wanorde wordt opgelost, we krijgen versneld energiezuinige woningen, de samenleving wordt goedkoper, de mensen wonen dichter bij hun werk, minder autovervuiling, minder energieverbruik, meer open ruimte. Maar… wat zeg je? Och, laat mij toch even op 1 januari.

take down
the paywall
steun ons nu!