Ferguson: VN dringt aan op geweldloze terughoudendheid

Ferguson: VN dringt aan op geweldloze terughoudendheid

Op 25 november 2014 legde de Hoge Commissaris van de VN voor de mensenrechten, Prins Zeid Ra'ad Al Hussein, in Genève een verklaring af naar aanleiding van de nieuwe rellen in Ferguson en in tientallen andere Amerikaanse steden.

donderdag 27 november 2014 13:14
Spread the love
VN-persverklaring

“De beslissing van de Grand Jury om een politieagent die Michael Brown in Ferguson, Missouri heeft
doodgeschoten, niet aan te klagen, heeft geleid tot gewelddadige protesten, met
inbegrip van plundering en brandstichting.”

“Ik dring er bij alle betogers op aan om geweld en vernietiging te voorkomen in
het kielzog van dit oordeel, in overeenstemming met de uitdrukkelijke wens van
de ouders van Michael Brown en met de wet.”

“Mensen hebben het recht om hun
ongenoegen en hun verschillen van mening over het oordeel van de Grand Jury te uiten,
maar niet door schade te veroorzaken aan andere mensen, of aan hun eigendom.”

“Zonder de details van het bewijsmateriaal te kennen, dat werd voorgelegd aan de
Missouri Grand Jury – dat op zijn beurt afhankelijk is van de kwaliteit van het
onderzoek naar de moord op Michael Brown – ben ik op dit moment niet in staat
commentaar te leveren op de vraag of het vonnis voldoet aan het internationaal
humanitair recht.”

“Toch ben ik diep bezorgd over het disproportionele aantal jonge Afro-Amerikanen
die sterven in  onenigheden
met de politie, alsmede het onevenredig aantal Afro-Amerikanen
in Amerikaanse gevangenissen en het onevenredig hoge aantal Afro-Amerikanen
die wachten op de uitvoering van hun doodstraf.”

“Het is duidelijk dat, althans bij sommige sectoren van de bevolking, er een
diep en etterend gebrek aan vertrouwen leeft over de eerlijkheid van de
rechtspraak en de rechtshandhaving. Ik dring er bij de Amerikaanse autoriteiten
op aan om diepgaande onderzoek te verrichten naar hoe ras-gerelateerde zaken van invloed zijn op de
rechtshandhaving en de rechtsbedeling, zowel op federaal als op staatsniveau.”

“Zorgen over geïnstitutionaliseerde discriminatie in de VS zijn herhaaldelijk
aan de orde gebracht, door gerespecteerde nationale instanties en door de VN-organen die toezicht houden op de uitvoering
van internationale mensenrechtenverdragen, geratificeerd door de VS. Deze omvatten, dit jaar alleen al, het Comité voor de uitbanning van
rassendiscriminatie, en het Comité voor de Rechten van de Mens.* Daarnaast,
slechts twee weken geleden, het door
de ouders van Michael Brown opgerichte Comité tegen Foltering ** dat
op dit moment het verzoek aan de VS herziet ‘van haar
verplichtingen uit hoofde van het Verdrag tegen Foltering’. Dat comité zal zijn
conclusies vrijdag leveren.”

“Komende slechts drie dagen nadat een 12-jarige Afro-Amerikaanse jongen, Tamir Rice, werd doodgeschoten door de
politie in Cleveland, Ohio, omdat hij met een niet-dodelijk
replica-pistool speelde, is het hoge aantal vuurwapen gerelateerde
sterfgevallen in de VS opnieuw onder de aandacht gebracht. In
veel landen, waar echte wapens niet zo gemakkelijk beschikbaar zijn, heeft de politie de neiging om kinderen die spelen met
replica geweren precies te zien voor wat ze zijn, in plaats van ze als een
gevaar te zien dat geneutraliseerd moet worden.”

“Elk gebruik van vuurwapens door de politie moet in overeenstemming zijn met de
fundamentele beginselen van de VN over het gebruik van geweld en vuurwapens
door wetshandhavers. Artikel 9 van
deze basisbeginselen stelt duidelijk dat ‘wetshandhavingsfunctionarissen:

 • geen vuurwapens tegen personen mogen
  gebruiken behalve ter zelfverdediging, 
 • voor de verdediging van anderen tegen
  de onmiddellijke dreiging van de dood of ernstig letsel, 
 • om het plegen van een
  bijzonder ernstig misdrijf waarbij het gevaar bestaat voor ernstige bedreiging van het leven te voorkomen, 
 • om een persoon aan
  te houden die een dergelijk gevaar presenteert en zich verzet tegen hun gezag, 
 • of om
  zijn of haar ontsnapping te voorkomen, 
 • en
  alleen wanneer minder extreme middelen onvoldoende zijn om deze doelstellingen
  te bereiken. 

“In ieder geval, het opzettelijke dodelijke gebruik van vuurwapens
mag alleen wanneer het strikt onvermijdelijk is om het leven te beschermen.”

“Ik wil graag mijn medeleven betuigen aan de families van zowel Michael Brown
als Tamir Rice. De enorme waardigheid van de
ouders van Michael Brown en diepe angst voor hun verloren zoon heeft bij
iedereen die ze ontmoetten toen ze hier in Genève waren een diepe indruk
achtrgelaten, en ze hebben die waardigheid wederom getoond, ondanks hun
duidelijke teleurstelling, door hun oproep om protesten vreedzaam te laten
verlopen na het oordeel van gisteravond.”

Vertaling door Marinus Kruissen van Zeid urges restraint, and determined effort to root out institutionalized discrimination in wake of U.S. Ferguson verdict

* Het Comité voor de uitbanning van rassendiscriminatie beoordeelde de VS in
augustus 2014 en het Comité voor de Rechten van de Mens beoordeelde de VS in
maart 2014. Beide commissies van deskundigen hebben hun bezorgdheid geuit over een aantal
onderwerpen, waaronder raciale profilering door wetshandhavers; vuurwapen
gerelateerde doden en gewonden en daarbij het onevenredig hoge aantal leden van
raciale en etnische minderheden; brutaliteit en buitensporig gebruik van geweld
door wetshandhavers tegen leden van raciale en etnische minderheden, waaronder
tegen ongewapende personen; en dat leden van raciale en etnische minderheden,
met name Afro-Amerikanen, nog steeds onevenredig vaak worden gearresteerd,
opgesloten en onderworpen aan strengere straffen, inclusief levenslange
gevangenisstraf zonder voorwaardelijke vrijlating, en de doodstraf.

**Het Comité tegen Foltering
beoordeelde de VS op 12 en 13 november. De slotbeschouwing zal beschikbaar zijn
op vrijdag.

take down
the paywall
steun ons nu!