Besparen om te investeren? Of investeren om te besparen?

Besparen om te investeren? Of investeren om te besparen?

donderdag 7 augustus 2014 14:19
Spread the love

DeWereldMorgen.be

De boodschap van Voka voor de regeringsonderhandelaars was
duidelijk: “besparen om te investeren” dat is de opdracht! Zet het mes in
onderwijs en welzijn en snoei in die inefficiënte overheid… Geef dat geld aan
de bedrijven

En dan moeten we maar hopen dat de bedrijven dat geld ook
investeren in de Vlaamse economie en het niet gebruiken om hun buitenlandse
vestigingen uit te bouwen of het niet uitkeren aan hun aandeelhouders.

Dan hebben wij het meer voor investeren om te besparen. En
dan bedoelen we: besparen op onze energiefactuur door te investeren in sociale
en andere woningen, schoolgebouwen, publieke gebouwen, openbaar vervoer en
warmtenetten.

Energiebesparingspotentieel
is groot

Uit een studie van Mc Kinsey van enkele jaren geleden weten
we dat er in België nog veel mogelijkheden zijn om energie te besparen op een
kosteneffectieve manier (zie figuur). Die mogelijkheden zitten vooral in, u
raad het al, gebouwen. Maar er is ook nog energiebesparingspotentieel in de
sector mobiliteit en in mindere mate bij de industrie. 

DeWereldMorgen.be

De renovatie van gebouwen is een topprioriteit. Er valt 5
tot 6 keer meer te besparen via renovatie van bestaande gebouwen dan via nieuwbouw.
Bovendien ligt het investeringsbedrag per uitgespaard vat olie 3 tot 10 keer lager
dan bij investeringen in nieuwbouw. Vooral (dak)isolatie scoort goed, maar ook
energiezuinige verlichting, verwarming en koeling.

De behoefte is groot. 62%
van de private huurwoningen dateren van vóór 1960. Drie kwart van onze
scholen is niet energiezuinig. 37% van de schoolgebouwen heeft nog enkele
beglazing. Maar energiekosten slorpen 14% op van de werkingsmiddelen van
scholen.

40% van de sociale woningen voldoet niet aan de norm die de Vlaamse
overheid wil bereiken tegen 2020. Om dat doel te halen moet het renovatiebudget
voor de sociale woningbouw omhoog met 40 mio euro per jaar.

Wat krijgen we in ruil voor die
investeringen?

Dit soort van
investeringen vermindert de factuur voor de import van fossiele energie fors.
Dat is belangrijk, als je weet dat de EU in 2012 ongeveer 3,1% van het BBP
betaalde voor de invoer van olie en gas. Door te investeren in energiebesparing
zetten we die import om in werkgelegenheid hier.

En we maken werk van ons klimaatbeleid.
Volgens de Europese afspraken moeten we de uitstoot van broeikasgassen (vooral CO2)
tegen het jaar 2050 verminderen met 80% à 95% in vergelijking met 1990. Dat betekent
dat de emissies elk jaar met 4% moeten dalen. Maar in de periode 1990-2010 daalden
de emissies in Vlaanderen met amper 0,12%.

Ook op sociaal vlak valt er veel winst te
boeken als we investeren in de woningen van huishoudens
met een laag inkomen. Zij wonen dikwijls in de slechtste huizen waar het meest
energie te besparen valt. En ze hebben het meest baat bij een daling van hun
energiefactuur. Die neemt een veel grote hap weg uit hun gezinsbudget dan het
geval is bij meer bemiddelde gezinnen.

En als we het slim aanpakken ondersteunen we
dit investeringsbeleid met innovatie op het vlak van energiebesparende
bouwmaterialen, met opleiding en vorming en met maatregelen om sociale dumping in
de bouwsector tegen te gaan. Zo verhogen we ons exportpotentieel, maken we onze
werknemers sterker en zorgen we ervoor dat ze een degelijk inkomen hebben.

Investeren om te besparen levert dus veel
meer dividend op dan de uitkering van extra winst aan private aandeelhouders.

Pieter Verbeek, adviseur studiedienst Vlaams
ABVV
 

take down
the paywall
steun ons nu!