Oproep aan democratisch Antwerpen

Oproep aan democratisch Antwerpen

Stem niet voor het besliste Oosterweelbeleid van Peeters 2, want dat is een stem pro BAM-tracé en tegen een volwaardig onderzoek van Ringland

zaterdag 24 mei 2014 22:27
Spread the love

Politieke reacties op vragen over verdere omgang met Ringlandconcept verhelderend

Wie
volwaardige overkapping en onafhankelijk onderzoek daarvan belangrijk
vindt, stemt best niet voor continuering van het besliste
Oosterweelbeleid van de huidige Vlaamse regeringspartijen

Vorige week donderdag bezorgden we samen met Ringland drie vragen aan alle politieke partijen:

1.       Neem Ringland als prioriteit op in Vlaams regeerakkoord;

2.       Maak een volwaardige MER-studie A102/R11bis en bereken Ringland daarin volwaardig en in combinatie met de verschillende tracés;

3.       Richt een onafhankelijke stuurgroep op die als opdracht krijgt een synthese te maken van alle bestaande voorstellen. 

Drie
politieke partijen reageren positief op de vragen: Groen, pvda+ en Open
Vld. Zij zeggen drie maal volmondig ‘ja’. Als zij het na zondag a.s.
mee mogen bepalen, krijgt Ringland een volwaardig onderzoek. 

De
drie meerderheidspartijen N-VA, CD&V en sp.a betuigen wel hun steun
aan het op termijn overkappen van de Antwerpse ring, maar blijven
tegelijk vasthouden aan de Oosterweelverbinding (‘beslist beleid’).

Sp.a
wil Ringland laten opnemen als prioriteit in het regeerakkoord, maar
voorlopig enkel binnen het kader van het besliste beleid, dus enkel in
combinatie met de Oosterweelverbinding.

Dat laatste betekent dat
Ringland niet bestudeerd zal worden in combinatie met andere
Scheldekruisingen (Meccano, Oosterweel-Noord, Arup/SUM), wat de kansen
op een volwaardige overkapping hypothekeert, o.a. als gevolg van
bepalingen binnen de Europese Tunnelrichtlijn.

Onze
vraag om een brede onderzoekscontext van de overkapping (vraag twee)
was ook een vraag om een correct afronden van het eerdere
milieueffectenrapport over Oosterweel en alternatieven middels
wegwerking van vastgestelde kennislacunes. Ook op die vraag geeft sp.a
dus voorlopig een negatief antwoord.

De
N-VA en CD&V houden eveneens vast aan het ‘rond maken van de ring’
als prioriteit. In tegenstelling tot de sp.a zien beide partijen zelfs
geen brood in opdrachtgeving aan een onafhankelijke stuurgroep voor
verder Ringlandonderzoek (vraag drie). 

De volledige antwoorden van alle partijen zijn te vinden op www.ringland.be

Een
objectieve zoektocht naar de beste oplossing voor Antwerpen maakt enkel
kans indien het besliste Oosterweelbeleid losgelaten wordt door de
volgende Vlaamse regering.

Vandaag blijken drie politieke partijen daartoe bereid: Groen, pvda+ en Open Vld.

De
drie huidige regeringspartijen antwoorden dat ze daartoe niet bereid
zijn: zij willen het overkappen van de ring enkel laten bestuderen
binnen het corset van de Oosterweelverbinding.

Wij
houden eraan deze politieke context van het dossier zoals die zich dit
vandaag aandient duidelijk te schetsen vóór aanstaande zondag. Aan de
kiezer de keuze hoe daarmee om te gaan. 

Manu Claeys, voor stRaten-generaal

Wim van Hees, voor Ademloos

 

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!