Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Ringland

Ademloos, Ringland en stRaten-generaal doen in een nota aan de Vlaamse regering zeven voorstellen voor een update van het Toekomstverbond. De Antwerpse burgerbewegingen overhandigden ze deze week aan Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters. Ze reageren tevreden op het initiatief dat de minis...

Herbevestiging Toekomstverbond Het Toekomstverbond, afgesloten in de Antwerpse regio in het kader van de Oosterweelverbinding, blijft het speerpunt op Vlaams niveau. Het Vlaams regeerakkoord bevestigt de volledige uitvoering van de Oosterweelverbinding, het Haventracé (waar ook de A102 toe behoo...

Op 13 juli 2015 stapten stRaten-generaal, Ademloos en drie burgers naar de Raad van State. Ze deden dat ‘van moetens’, nadat ze ruim een jaar lang tevergeefs hadden bepleit dat de Vlaamse regering spontaan voor een correct onderzoek van hun alternatief (het Meccanotracé) bij het milieueffectenond...

Oproep aan democratisch Antwerpen

Politieke reacties op vragen over verdere omgang met Ringlandconcept verhelderend Wie volwaardige overkapping en onafhankelijk onderzoek daarvan belangrijk vindt, stemt best niet voor continuering van het besliste Oosterweelbeleid van de huidige Vlaamse regeringspartijen Vorige ...

Het Oosterweel conflict: “de politiek” versus “de actiegroepen”

Voor de zoveelste keer leidt dit tot een opvoering van de profileringsdrift aan de politieke zijde. Meteen moet weer een zware campagne opgestart worden om de Antwerpse bevolking duidelijk te m...

1) Wij twijfelden aan de onpartijdigheid en onafhankelijkheid van het MER omdat de bouwheer en opdrachtgever BAM te sterk betrokken is. Uit een recentelijk gelekte e-mail (zie bijlage) bleek inderdaad dat alle experts door BAM gerekruteerd zijn bij werknemers van TV SAM. Het studiebu...

Stilstand over machtspolitiek, betweterbestuur en achterkamerdemocratie

Intro bij gelegenheid van dit belangrijke politieke boek, van Manu Claeys, frontman van stRaten generaal: stRaten generaal dateert van 1999.stRaten generaal startte op het vroegst mogelijk moment van het Oosterweeldossier,nl. bij de eerste publiek toegankelijke procedure.S.G. startt...

Ademloos vierde op 25 februari haar vijfde verjaardag niet

Ademloos werd op 25 februari 2008 opgericht door een handvol mensen bij notaris Stoop. Sindsdien hebben we een grote impact gehad op de Vlaamse samenleving en meer in hetbijzonder de  Antwerpse samenleving. Men noemt ons de uitvinders van fijn stof. Dat is natuurlijk niet zo. Maar w...

S.O.S:in 2010 gingen er één miljoen honderd vijftig duizend gezonde levensjaren verloren in Antwerpen

 Onderstaand vindt u het memorandum voor gezond bestuur 2012/2018.Dit stuurden wij ruimschoots voor de verkiezingen naar de partijen.Hierover hadden wij met sommigen contact. Dit plaatsten wij op ons web en boden we aan op de middagen van de democratie die wij organiseerden.Het werd...

Middagen Van de Democratie

Een weeek lang maken we elke dag enkele videoreportages tijdens de "Middagen van de democratie" (debatten en persconferenties georganiseerd door Ademloos/Straten Generaal) ivm mobilititeit, burgerparticipatie, ... Jeroen olieslaeghers:

Load More