Ademloos vierde op 25 februari haar vijfde verjaardag niet

Ademloos vierde op 25 februari haar vijfde verjaardag niet

dinsdag 26 februari 2013 15:00
Spread the love

Ademloos werd op 25 februari 2008 opgericht door een handvol mensen bij notaris Stoop. Sindsdien hebben we een grote impact gehad op de Vlaamse samenleving en meer in hetbijzonder de  Antwerpse samenleving. Men noemt ons de uitvinders van fijn stof. Dat is natuurlijk niet zo.

Maar wij hebben er zeker toe bijgedragen dat fijn stof én lawaai begrippen werden die nu door zeer veel mensen geassocieerd worden met verkeer. Zeer veel mensen zijn zich bewust geworden van het feit dat voor overdreven verkeer een overdreven maatschappelijke én persoonlijke prijs wordt betaald.Veel mensen zijn gesensibiliseerd door het feit dat het handhaven van een ring waarover meer dan 300 000 voertuigen dagelijks dwars door Antwerpen rijden een belasting is waarvan de prijs onaanvaardbaar hoog is.Veel mensen zijn met ons verontwaardigd dat de regering van Vlaanderen weet heeft van de hoogte van deze prijs, maar desondanks onbuigzaam voortgaat met het vasthouden aan het BAM tracé.Veel mensen zijn met ons verontwaardigd dat de Vlaamse regering zelfs weigert om een studie ernstig te onderzoeken die minstens lijkt aan te geven dat een tolvrijheid van enige uren per dag van de Liefkenshoektunnelde fileproblematiek aanzienlijk zou kunnen milderen. Erger nog deze studie werd in een bureaulade gedumpt.

Veel mensen zijn met ons verontwaardigd dat noch het vorige college noch het huidige college zichhierbij ondubbelzinnig inzet voor de belangen van de Antwerpse bevolking die hen heeft gekozen. Machtsdeelname in Brussel is blijkbaar belangrijker dan het saneren van de Antwerpse ring. De vrijwilligers van Ademloos spaarden kosten noch moeite om deze problematiek op de maatschappelijke GPS te zetten.

Omdat zij weigeren zich stilzwijgend neer te leggen bij de gigantische prijs die Antwerpen betaalt voor haar rol van logistiek centrum. Uit overheidspublicaties valt nochtans te noteren dat de gemiddelde Antwerpenaar 438 dagen te vroeg sterft als gevolg van verkeersgerelateerd fijn stof en 399 dagen te vroeg als gevolg vanverkeersgerelateerd lawaai. De gemiddelde Antwerpenaar sterft dus ruim 2 jaar te vroeg.De bron van deze problemen is gekend: de ring. Deze gemiddelden nemen dan ook toe naarmate men dichter bij de ring woont.Voor mensen met enig gevoel voor verantwoordelijkheid is dit onaanvaardbaar.

Deze ring is een buitengewoon misverstand uit de jaren ’60, toen men niet beter wist. Nu men wel beter weet is er geen enkel excuus voor het handhaven van het huidige zogenaamde besliste beleid.Als men kijkt met welk gemak de nieuwe collegeploeg beslist beleid zoals de gevangenis van Wilrijk heeft teruggedraaidis het onbegrijpelijk dat men zich blijft wegstoppen achter beslist beleid waar het de Oosterweel en het BAM tracé betreft.Men weet dit maar men vindt het blijkbaar comfortabeler deze problemen te negeren. De eigen verantwoordelijkheid te negeren.Hier bestaat een medische term voor: schuldig verzuim.

Ademloos viertde op 25/2  geen verjaardag, integendeel, Ademloos betreurt het dat wij door moeten gaan met onze missie omdat “zwijgen in dezen geen optie is”. Wij danken zeer uitdrukkelijk alle vrijwilligers van onze vereniging, de media, de artiesten, de academici, de medici en politici, de mensen uit het bedrijfsleven, de sponsors, kortom alle mensen van goede wil die ons met raad èn daad hebben gesteund.

Namens ontelbare medestaanders, sympathisanten èn de vrijwilligers van Ademloos:
Marcel peeters, penningmeester,Guido verbeke, secretaris,Wim van Hees,voorzitter.

take down
the paywall
steun ons nu!