Haal kwetsbare jongeren uit hun isolement
Opinie -

Haal kwetsbare jongeren uit hun isolement

Netwerk tegen Armoede en Uit De Marge gingen in 2011 aan de slag met een groep kwetsbare jongeren uit verschillende jeugdwerkingen van beide organisaties. Ze leerden elkaar kennen en praatten over maatschappelijke thema’s, vooral over de strijd tegen (jongeren)armoede.

dinsdag 6 mei 2014 14:49
Spread the love

DeWereldMorgen.be

Dat groepswerk resulteerde in stevig onderbouwde
standpunten: over onderwijs, werk, wonen, meerderjarige worden, vrije
tijd en vooral over het isolement waar jongeren in armoede
voortdurend moeten tegen opboksen. Hun leven bestaat uit een
aaneenschakeling van drempels, die ze met alle macht
proberen te doorbreken.

Jongeren
in armoede worden geconfronteerd met een kluwen aan problemen:
slechte huisvesting, weinig geld voor school, moeilijke
thuissituatie … De samenleving (hulpverleners, leerkrachten,
volwassenen in het algemeen, andere jongeren …) heeft weinig
zicht op die problemen. Dat leidt tot onbegrip. Zoals een jong lid van de groep het
verwoordde: “Wij kijken door een venster naar wie het beter heeft
dan ons. Wanneer zij terug kijken, staren ze in een spiegel. Ze zien
onze problemen niet.”

Dat maakt bijvoorbeeld dat deze jongeren moeilijk
hun weg vinden naar de klassieke jeugdbeweging. Jongerenwerking die
zich specifiek op kwetsbare jongeren richt, weet hen wel uit hun
isolement te halen, maakt hen sterker en geeft hen meer
zelfvertrouwen en een positiever zelfbeeld. Alleen krijgt dit soort jongerenwerking veel te weinig middelen om een werking op lange
termijn uit te bouwen. Daarin investeren kan voor jongeren nochtans veel
deuren openen.

Jongeren
willen dat overheid, school en andere instellingen meer inzicht
krijgen in de complexiteit van een leven in armoede en dat problemen
niet geïsoleerd maar integraal aangepakt worden.

Problemen op
school gaan bijvoorbeeld vaak gepaard met de thuissituatie. Toch
wordt daar veel te weinig rekening mee gehouden en worden jongeren in
armoede veel vaker dan hun leeftijdgenoten naar het buitengewoon
secundair onderwijs (buso) doorverwezen.

Met de nodige begeleiding,
aangepaste zorg en onderwijs dat aansluit bij hun eigen ervaringen en
leefwereld, zouden veel van die leerlingen wel kunnen functioneren in
aso, tso of bso. Voor wie toch in het buso terecht komt, zijn er nu
te weinig doorstromingskansen naar werk.

Jongeren
in armoede worden meer dan gemiddeld gepest op school en voelen zich
er vaak niet goed in hun vel. Pesten moet veel meer bespreekbaar
worden op school, met inbreng van jongeren. Elke school zou een
pestactieplan moeten opstellen.

Wie
jong is, wordt onvermijdelijk ook meerderjarig. Jongeren in armoede
hebben het gevoel dat ze er dan plots helemaal alleen voor staan. Ze
hebben nood aan een vertrouwensfiguur die hen begeleidt in de
zoektocht naar werk, een geschikte woning, een opleiding, of waar ze
bij terecht kunnen voor vragen of problemen. Ook hier kunnen
jongerenwerkingen vaak wel de brug naar meerderjarigheid maken.

Een baan vinden jongeren heel belangrijk. Hoe groot hun zin ook is om aan
de slag te gaan, zo moeilijk blijkt het om een geschikte job te
vinden. Tewerkstellingsmaatregelen gaan heel vaak aan hen voorbij
omdat ze onvoldoende op de hoogte zijn of omdat er teveel
administratieve en andere drempels zijn.

Begeleiding naar werk
betekent voor hen ook begeleiding in de problemen waarmee ze
geconfronteerd worden. Werk en welzijn zijn nauw met elkaar
verbonden. Je kunt het ene niet aanpakken zonder het andere. Overheid
en hulpverleners zijn zich daar nog veel te weinig van bewust.

Ook zelfstandig
wonen is een groot probleem voor jongeren in armoede. Betaalbare
huurwoningen of starterstudio’s zijn nauwelijks te vinden en
bovendien ondervinden ze voortdurend discriminatie. Wie geen
loonbriefje kan voorleggen, krijgt heel vaak nul op het rekest.

Deze jongeren vragen dat er dringend meer sociale woningen gebouwd worden
en dat er op de wachtlijsten plaatsen voor hen voorbehouden worden.
Zonder betaalbare (huur)woning is het voor hen immers onmogelijk om op beide
benen te staan.

Het
volledige memorandum vind je hier.

take down
the paywall
steun ons nu!