Legalize it!

Legalize it!

zaterdag 22 februari 2014 19:22
Spread the love

Het legaliseren van cannabis is weer een hot item geworden. Niet in de laatste plaats door het Europees Burgerinitiatief  (EB) voor de legalisering van cannabis dat sinds 17 februari gelanceerd werd. In minder dan een week tijd hebben meer dan 26.000 mensen in Europa het initiatief gesteund, waarvan 237 Belgen. De bedoeling van het EB is om binnen een tijdsspanne van één jaar 1 miljoen handtekeningen te verzamelen waarmee de Europesee Unie verplicht wordt om een commissie op te richten die de mogelijkheid om cannabis te legaliseren en de gebruiker te decriminaliseren moet onderzoeken.

Er is al veel geschreven over cannabis en het legaliseren ervan en ik heb hier niet de ambitie om een zo compleet mogelijk beeld te schetsen van het onderwerp. Ik zou hier kort op één element ervan willen focussen en dat is de vrijheid.

Is het niet compleet absurd dat we in deze moderne tijden en als leden van een zogenaamd hoog gesofistikeerde samenleving nog steeds geen pretsigaret kunnen opsteken zonder ons in de criminaliteit te begeven? Zou het met andere woorden niet tot ons beslissingsdomein moeten behoren om voor ons zelf uit te maken of we al dan niet cannabis willen nuttigen?

Wat mij betreft: heeft niemand zich daarmee te bemoeien. Mensen die wat weed roken zijn geen criminelen, die andere mensen lastig vallen/beroven of agressief gedrag vertonen. Eigenlijk doen ze niets mis!

Dat weed vandaag nog niet legaal is zegt zeer veel over het conservatisme dat nog steeds zeer diep in onze samenleving ingebakken zit. Zij die tegen zijn hebben weinig moeite om hun argumenten bij de bevolking over te brengen. Het taboe in leven houden is makkelijk. Als voorstander is het veel moeilijker om je argumenten, waaronder die van de persoonlijke vrijheid, aannemelijk te maken. Te meer dat er zelfs onder (ex) gebruikers een bepaalde angst/hypocrisie heerst om in aanwezigheid van niet gebruikers hun gebruik toe te geven.

Het is dus een zege dat er vandaag een Europees Burgerinitiatief de ronde doet. Via een online steunbetuiging kan iedereen die de legalisering van cannabis genegen is zijn stem toch laten horen. Hoe meer mensen zich laten horen hoe makkelijker het taboe doorbroken zal worden. En hoe eerlijker het debat zal verlopen.

U kan het EB via volgende link ondertekenen  http://weedliketotalk.wix.com/wltt#!

take down
the paywall
steun ons nu!