Opinie, Nieuws, Wereld, Samenleving, Politiek, Humanitaire hulp -

Syrië: Wat is er aan de hand in Yarmouk?

Er bereiken ons via de media dagelijks berichten over hongerdoden in de belegerde wijk Yarmouk, een Palestijns vluchtelingenkamp in Damascus. We belden met Mohammad Jalbout, een Palestijnse Syriër actief in Damascus bij de stichting NOUR. Hij probeert humanitaire hulp binnen te brengen in Yarmouk en staat dagelijks in contact met het kamp.

vrijdag 31 januari 2014 14:43
Spread the love

Wie is er verantwoordelijk voor dit vreselijke drama?

Mohammad Jalbout: “De verantwoordelijkheid is gedeeld. Het klopt dat het Syrische leger Yarmouk omsingelt, maar je mag de rol van de gewapende rebellen in en rond het kamp niet onderschatten.”

“Er zijn verschillende pogingen geweest om een akkoord te bereiken met de gewapende groeperingen die zich in het kamp verschansen. Het initiatief kwam van de verschillende Palestijnse bewegingen die in het kamp vertegenwoordigd zijn, ook de Palestijnse Autoriteit heeft geprobeerd een bemiddelende rol te spelen.”

“Er kwam een geschreven akkoord uit de bus waarbij de rebellen beloofden ofwel het kamp te verlaten, ofwel de bewoners te laten vertrekken. Maar de rebellen hebben dat akkoord niet gerespecteerd.”

Waarom niet?

“Het is in hun voordeel om zulke initiatieven af te houden, want ze halen politiek en economisch voordeel uit de humanitaire crisis. Economisch voordeel omdat ze woekerprijzen kunnen aanrekenen voor het eten dat ze verkopen aan de overgebleven bevolking in het kamp. Een kilo rijst bijvoorbeeld kost er vandaag 50 euro. Die lucratieve handel is een belangrijke factor geworden in alle zones die door gewapende groepen gecontroleerd worden.”

“Tegelijk halen de rebellen er politiek voordeel uit omdat ze de morele verantwoordelijkheid voor de humanitaire catastrofe kunnen afwentelen op de regering, die in theorie moet zorg dragen voor de bewoners van het kamp.”

“Verschillende in- en uitgangen van het kamp grenzen trouwens aan gebieden die door de gewapende oppositie worden gecontroleerd, die weigeren echter om het kamp te bevoorraden.”

Is Yarmouk een issue bij de “Genève II”-onderhandelingen?

“De Syrische Nationale Coalitie – die beweert de oppositie te vertegenwoordigen in Genève – vraagt humanitaire hulp voor Homs en sommige wijken in Damascus, maar zwijgt over het Palestijnse kamp Yarmouk.”

“En mag ik er iets aan toevoegen? De situatie in Yarmouk is verschrikkelijk, maar wat met de meer dan 20 miljoen Syriërs die allemaal slachtoffer zijn van de Westerse sancties, toch een vorm van economische belegering? Die sancties worden door de Europese Unie en andere Westerse machten opgelegd aan de hele Syrische bevolking, omdat die landen niet houden van de Syrische regering. Ze maken de toegang tot voedsel en medicijnen moeilijker en moeilijker en zorgen in Syrië voor onnoemelijk menselijk lijden.”

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!