Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V).
Opinie, Nieuws, Economie, België, Kris Peeters, Sociale zekerheid, Competitiviteit, Fiscale rechtvaardigheid, Vennootschapsbelasting, Vlaamse regering, Concurrentiepact, Guido Deckers, Werkgeversbijdrage, Nettoloon, Brutoloon, Loonkost -

Concurrentiepact: loonkost moet dalen, vennootschapsbelasting reduceren tot nul

Minister-president Kris Peeters (CD&V) verwacht van de federale regering dat er nog voor Nieuwjaar een actie komt om de competitiviteit van onze economie op te drijven. In een interview met Goedele Devroey van de VRT-nieuwsdienst, vertelde Kris Peeters op 7 september dat de Vlaamse regering met de federale collega's wil onderhandelen over een concurrentiepact.

dinsdag 10 september 2013 15:10
Spread the love

Op de vraag aan welke voorstellen hij denkt, antwoordde Kris Peeters dat voor ondernemers die bedrijven oprichten, investeren of voor bijkomende werkgelegenheid zorgen, de vennootschapsbelasting zou moeten worden verlaagd of zelfs tot nul gereduceerd.

“Wij kunnen ook voorstellen en zullen ook voorstellen doen naar de werkgeversbijdragen, want als we het hebben over de loonkost dan is het niet over het nettoloon dat de mensen overhouden, maar wel de werkgeversbijdrage die de ondernemingen moeten betalen die vrij hoog is, te hoog om concurrentieel te zijn met bijvoorbeeld Nederland, Frankrijk en Duitsland”, aldus Kris Peeters.

Werkgeversbijdrage = uitgestelde wedde

Door de stelling dat er niet zal worden geraakt aan het nettoloon, wekt men de indruk dat de mensen niet moeten inleveren. Maar niets is minder waar! Het begrip ‘loonkost’ is de optelsom van de werkgeversbijdrage en de werknemersbijdrage en de bedrijfsvoorheffing en het nettoloon.

Het is allemaal loon dat volledig toekomt aan de werknemer die daarvoor heeft gewerkt en gezorgd heeft dat de werkgever winst kan maken. Want het zit namelijk zo: de winst is het verschil tussen de omzet en de kosten. De volledige loonkost wordt bij de kosten gerekend.

Door een onderscheid te maken tussen het begrip werkgeversbijdrage en werknemersbijdrage, wekt men de indruk dat de werkgever hier een extra inspanning levert! Maar wat de werkgever doet, is enkel een deel van de loonkost doorstorten aan de overheid en aan de sociale zekerheid.

Een voorbeeld

Voor elke 100 euro die een werkgever aan zijn werknemer als loon moet betalen, krijgt de werknemer tussen de 40 en de 50 euro netto in zijn loonzakje. De andere helft die overblijft bestaat uit twee delen.

Het eerste deel, ongeveer twee derde – wat de som is van de werkgeversbijdrage en de werknemersbijdrage – stort de werkgever door naar de sociale zekerheid. Dat is het deel van je loon dat opzij wordt gezet voor momenten dat je geen loon trekt. Bijvoorbeeld bij periodes van ziekte, werkloosheid en vakantie.

Ook je pensioen zal later door de sociale zekerheid gefinancierd worden, net zoals het kindergeld voor gezinnen met kinderen. Elke vermindering van dit deel zal leiden naar tekorten in de kassen van de sociale zekerheid. Deze tekorten zullen uiteindelijk verhaald worden op de werknemers.

Het tweede deel, ongeveer een derde, is een voorheffing op je belastingen. In feite is het een deel van je loon dat de werkgever rechtstreeks aan de staatskas betaalt als voorafbetaling van je belastingen. De hoogte van deze afhouding is erg afhankelijk van de gezinssituatie van de werknemer en de hoogte van het loon. 

Elke vermindering van dit deel zal alleen maar leiden tot uitstel van het betalen van je belastingen. Wat dus betekent dat je op het einde van het jaar met een hoog bedrag aan belastingen geconfronteerd wordt.

Belastingen en sociale bijdragen zijn de prijs die we betalen voor onze beschaving! Stel je even voor dat het bruto inkomen gelijk zou zijn met het netto inkomen, vanwaar moet dan het geld komen voor de sociale zekerheid, openbare diensten en infrastructuur?

Wablieft, de vennootschapsbelasting nog verlagen?

Hoeveel lastenverlagingen hebben de laatste 20 jaar niet plaatsgevonden, telkens onder het motto ‘jobs in ruil voor lastenvermindering’.

In Knack van 24 januari 2010 zegt Fons Verplaetse, eregouverneur van de Nationale Bank (NBB), dat het grootste deel van de werkgelegenheid tussen 2000 en 2010 werd gecreëerd door een forse tussenkomst van de overheid en dat de marktsector de laatste 10 jaar geen jobs heeft gecreëerd.

En wist je dat de werkgevers nu al meer terugkrijgen van de overheid dan dat ze aan vennootschapsbelasting betalen? Volgens ramingen van de NBB bracht de vennootschapsbelasting in 2011 afgerond elf miljard euro op. 

Maar momenteel wordt op jaarbasis voor 14,5 miljard euro aan kortingen voorzien! In negen jaar tijd groeide dit bedrag met meer dan 300 procent!

Besluit: zolang er geen rechtvaardiger fiscaliteit is die het inkomen uit kapitaal meer doet bijdragen, moeten de werkgevers en de regering met hun handen van het werknemersloon afblijven.

Behoud en versterking van de sociale zekerheid, dat is wat er moet gebeuren!

Omdat een andere wereld mogelijk is.

Guido Deckers

Guido Deckers is nationaal ACV-propagandist voor het thema rechtvaardige fiscaliteit.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!