Human Rights Watch: Ierse abortuswet laat vrouwen vallen
Opinie, Nieuws, Europa, Politiek, Ierland, Abortuswet -

Human Rights Watch: Ierse abortuswet laat vrouwen vallen

Het Ierse parlement nam op 12 juli een wet aan, de eerste in zijn soort in het land, die de toegang tot abortus reguleert in omstandigheden waarin het nodig is om het leven van de moeder te redden. Human Rights Watch is niet tevreden met de wet.

vrijdag 12 juli 2013 15:31
Spread the love

Hoewel de wet verduidelijkt hoe een zwangere vrouw wier leven op het spel staat haar constitutioneel recht op abortus kan uitoefenen, hervormt het de toegang tot abortus in Ierland niet op een andere manier.

De wet vereist een verklaring van twee dokters dat er een daadwerkelijk en substantieel risico voor het leven van de zwangere vrouw is, voordat een abortus door kan gaan. Het staat ook abortus toe als een kraamverzorg(st)er en twee psychiaters unaniem zeggen dat er een grote kans is dat de zwangere vrouw zelfmoord gaat plegen.

De regering stelde de nieuwe wet voor nadat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens concludeerde dat, in de zaak ABC vs. Ierland uit 2010, het falen van Ierland om toegang tot abortus mogelijk te maken, heeft geleid tot een schending van mensenrechten.

De nieuwe wet doet het absoluut minimale om aan de uitspraak van het Europees Hof te voldoen. Het hervormt niet en geeft geen andere redenen voor legale abortus, noch noemt het andere problemen met rechten waar vrouwen die abortus nodig hebben in Ierland tegenover staan. De nieuwe wet laat het brede verbod op abortus intact. Een vrouw die door verkrachting zwanger is geworden, bijvoorbeeld, of wier zwangerschap niet levensvatbaar is, kan nog steeds niet legaal abortus ondergaan in Ierland.

In januari bracht Human Rights Watch een mensenrechtenanalyse uit van de status quo en mensenrechten die in gevaar komen door strafbaarheid van abortus. Mensenrechten vereisen dat procedures voor het bepalen van toegang tot legale abortus geen willekeurige obstakels mogen veroorzaken, die een onnodige last vormen voor elke vrouw of elk meisje in een moeilijke zwangerschap waarbij haar leven in gevaar is.

De nieuwe wet geeft duidelijkheid, maar door van vrouwen te eisen dat ze meerdere goedkeuringen van gezondheidsdeskundigen inbrengen, kan de toegang tot legale abortus vertraagd of tegengehouden worden. Uiteindelijk doet de wet weinig om de draconische beperking op abortus te verbeteren.

De vertaling van dit standpunt is verzorgd door Leonie Hogervorst.

take down
the paywall
steun ons nu!