Het begrotingstekort en de spaarboekjes

Het begrotingstekort en de spaarboekjes

woensdag 20 maart 2013 13:40
Spread the love

Terwijl de regering 2,5 miljard euro zoekt om haar begroting op orde te krijgen, laat het grote fraudeurs er goedkoop van afkomen en zoekt men het geld bij de spaarboekjes.

Eén van de voorstellen die op de tafel van het begrotingsconclaaf ligt, is de oprichting van een gegevensregister dat aangeeft hoeveel spaarboekjes we hebben en wat erop staat.  Er zouden twee pistes mogelijk zijn: ofwel komt er een gegevensregister van spaarrekeningen, waarbij de banken alle informatie over de opgestreken rente doorspelen aan de fiscus. Ofwel laat de regering de banken meteen op elke euro rente 15 procent belastingen afhouden, waarna de te veel betaalde voorheffing kan teruggevraagd worden via de belastingaangifte. Dit voorstel zou  omstreden zijn, omdat het de aangifte voor de burger een pak complexer maakt. De geschatte opbrengst van dit voorstel zou 200 miljoen euro bedragen.

Minnelijke schikking

Het is niet te geloven dat de regering niet eerst andere maatregelen neemt, die veel meer geld opbrengen! Zo zou men bijvoorbeeld kunnen beginnen met de afschaffing van de ‘minnelijke schikking’. Dit is een procedure die verbonden is aan de wetswijziging van het bankgeheim van 1 juli 2011. Kort samengevat betekent een minnelijke schikking dat grote fraudeurs en witwassers hiermee hun proces kunnen afkopen zolang de vonnissen en arresten niet definitief zijn. Zelfs als men al veroordeeld is, kan het proces in beroep nog stoppen door een minnelijke schikking te aanvaarden waardoor de klacht vervalt en het strafblad leeg blijft.

Een diamantfraude van 3 miljard euro

De Bijzondere Belastinginspectie (BBI) en het Antwerps parket voeren al sinds 2006 een onderzoek naar een gigantische fiscale fraude bij het Antwerpse diamantbedrijf Omega Diamonds. Terwijl het bedrijf de overheid voor 3 miljard euro bestolen zou hebben, zou de BBI een minnelijke schikking overeengekomen zijn waarbij het bedrijf 150 miljoen euro aan de fiscus moet betalen. Moest dit diamantbedrijf zijn belastingen rechtvaardig hebben betaald, zou de regering niet op zoek moeten gaan naar de 2,5 miljard euro om het begrotingstekort binnen de Europese norm te houden.

Omdat rechtvaardige belastingen moeten.

Guido Deckers,

Nationaal ACV-propagandist voor het thema rechtvaardige fiscaliteit.

take down
the paywall
steun ons nu!