De Antwerpse vreemdelingentaks

De Antwerpse vreemdelingentaks

maandag 11 februari 2013 10:43
Spread the love

Is er intern overleg geweest in de gemeenteraad?

Het is niet ongezond dat men administratieve kosten doorzichtig maakt. Er kan niets tegen ingebracht worden dat mensen horen uitleggen hoeveel elke administratieve ingreep eigenlijk kost. Er is ook op zich iets voor te zeggen om te maken dat uw administratie niet structureel schulden maakt.

Tot daar geen probleem. Wèl is er iets voor te zeggen dat dit op een billijke basis gebeurt en dat goede argumenten aangegeven worden waarom de ene zoveel percent van een administratieve interventie op zich moet nemen, en een ander een geheel ander percentage. Zoiets moet dan voorwerp zijn van een overleg en een ernstig debat vooraf, binnen de gemeenteraad, met argumenten voor en argumenten tegen. Zoiets heet democratische transparantie.

Is er overleg geweest met de andere steden?

In geheel Europa doet men al jaren terecht zijn beklag dat het een slechte zaak is dat er geen harmonisering is tussen de onthaal- en uitwijzingssystemen van de verschillende lidstaten. Het heeft immers nefaste gevolgen voor de buurlanden als een land plots een maatregel invoert die de nieuwkomers en kandidaat-vluchtelingen eerder naar één land stuurt in plaats van naar een ander land. In het klein (nl Vlaanderen) lapt Antwerpen nu aan zijn laars wat in de rest van Vlaanderen gebeurt.

De armere kandidaat-asielzoekers krijgen nu eigenlijk de raad om naar Gent, Mechelen of Brussel te gaan in plaats van naar Antwerpen. En dit op een ogenblik dat de gehele integratie- en inburgeringssector te horen krijgt dat er meer overleg en meer stroomlijning moet komen in Vlaanderen. Antwerpen als een mooi voorbeeld van wat de minister bevoegd  voor integratie ons altijd op het hart drukt dat we niet mogen doen. Zal hij stad Antwerpen daarop wijzen?

Waren er dan geen andere systemen denkbaar?

Men kan zich perfect voorstellen dat er een veel flexibeler systeem uitgewerkt kon worden, als het dan toch echt om een wel gemeende daad van goed bestuur moest gaan. Men kan zich een systeem indenken met gespreide betaling, bv. een kleine aanvaardbare verhoging bij de eerste inschrijving, en een aanvullende betaling eenmaal dat betrokkenen een inkomen gegenereerd hebben, bijvoorbeeld na het volgen van lessen (inburgeringscursussen Nederlands).

De stoerdoenerij maatregel, zoals nu ingevoerd wordt, is echt ongezond en leidt er nog maar eens toe dat men de samenleving opdeelt in kampen: de pro’s die applaudisseren en de anderen die balen. Moet Vlaanderen echt kapot gemeesterd worden met altijd hetzelfde verhaal van winnaars tegen verliezers? Natuurlijk mag je verkiezingen winnen en dan beleidsaccenten volgens je programma doorvoeren, maar je moet tegelijk de beleidvoerder ‘van iedereen’ willen blijven zijn. Ook dat is democratie.
 

take down
the paywall
steun ons nu!