Nieuws, België, ABVV, Analyse -

Betoging van 21 februari was al lang gepland door alle vakbonden. Een analyse

"Het ABVV blaast het sociaal overleg op." Maar het is vooral Twitter dat lijkt te ontploffen na de aankondiging dat het ABVV mobiliseert voor een betoging en tot dan het overleg in de koelkast plaatst. Een betoging die trouwens al lang gepland was door alle vakbonden.

dinsdag 5 februari 2013 21:12
Spread the love

Gwendolyn Rutten (voorzitter Open VLD): Nu doen ze het weer. Hoe lang pikken we dit nog? ABVV #fail 
Fa Quix (werkgeversorganisatie Fedustria): #ABVV is een Mexicaans leger zonder leiderschap: opblazen is hun specialiteit #WildThing
Paul Soete (werkgeversorganisatie Agoria): De opblaasbond
Jo Libeer (Voka): met deze vakbond is akkoord sluiten dus onmogelijk
Stefaan Vercamer (CD&V-kamerlid): Een akkoord is altijd geven en nemen. Is er nog wel wil bij ABVV om tot akkoorden te komen? De Groep van 10 moet dan maar met 8 voortdoen.

Voor de positieve reacties op Twitter zullen ze het wel niet gedaan hebben bij het ABVV. Het federaal bureau van de socialistische vakbond kwam dinsdag bijéén en besliste om het sociaal overleg voorlopig op te schorten.

Misschien eerst nog even in herinnering brengen waar dat overleg over ging. De regering wrong in de nasleep van de begrotingsopmaak van vorig jaar het overleg over een nieuw interprofessioneel akkoord (IPA) de nek om door een loonstop op te leggen. Een nieuw IPA voor de jaren 2013 en 2014 – waarin normaal afspraken worden gemaakt over de loon- en arbeidsvoorwaarden – komt er dus niet.

De regering legde de vakbonden en werkgevers (verenigd in de zogenaamde Groep van 10) wel een aantal vragen voor. Er moest een advies komen over de verdeling van de enveloppe voor de welvaartsaanpassing van de sociale uitkeringen en over het ‘moderniseren van het arbeidsrecht’ (lees: de flexibiliteit opdrijven).

Die verdeling van het geld voor de welvaartsaanpassing had al op 15 september geregeld moeten zijn. De werkgevers hielden dat tegen omdat ze er ondertussen een gewoonte van hebben gemaakt om dit dossier als pasmunt te gebruiken bij andere onderhandelingen.

De Groep van 10 raakte het uiteindelijk eens over de verdeling van de welvaartsaanpassing en over de aanwending van de lastenverlaging waarmee de regering de competitiviteit wil verhogen. Of de regering naar dat advies zal luisteren is niet zeker. Minister van Pensioenen Alexander De Croo zaaide daar al twijfel over. Die wil de enveloppe voor de welvaartsaanpassing vooral gebruiken voor de pensioenen en liever niet voor de werkloosheidsuitkeringen.

Eind vorige week werd er ook een compromis bereikt over een flexibelere indeling van de werktijd. Het maximale aantal betaalde overuren zou worden uitgebreid van 65 naar 91. Het voorakkoord daarover werd vrijdag voorgesteld aan de regering. Het ABVV liet toen al weten dat het akkoord nog voorgelegd moest worden aan de achterban.

Dat is dinsdag dus gebeurd. Het voorakkoord over verhoogde flexibiliteit bleek niet te verteren voor de militanten van de vakbond. Het ABVV schiet niet alle flexibiliteit af, maar wil een betere omkadering, zeg maar controle op misbruiken, door de vakbonden.

Werkgevers in een zetel

Maar er was wel meer dat de achterban van de socialistische vakbond dwars zit. Volgens het ABVV zet de regering de werkgevers te veel in een zetel. De werkgevers en vakbonden mogen wel onderhandelen over meer flexibiliteit, maar de regering had vooraf al laten weten dat de flexibiliteit hoe dan ook verhoogd wordt, zelfs als de sociale partners er onderling niet uitgeraken.

Bovendien blijft de regering talmen met de uitvoering van het advies over de verdeling van de welvaartsaanpassing, waardoor bepaalde uitkering nog altijd niet verhoogd werden.

Daar bovenop kwam de bevriezing van de lonen (in principe kan België daarvoor zelfs een berisping oplopen van de Internationale Arbeidsorganisatie die vrije loononderhandelingen hoog in het vaandel draagt). En er is ook het recente gemorrel aan de index. Onder meer door voortaan de koopjes mee te tellen verliest elke werknemer gemiddeld 80 tot 90 euro per jaar.

Genoeg redenen om op straat te komen vinden de vakbonden. Jawel, alle vakbonden. De beslissing om op 21 februari massaal op straat te komen was al lang genomen.

“De actie op 21 februari stond al vast en was overeengekomen in gemeenschappelijk vakbondsfront. Het was bovendien al geofficialiseerd via een brief die naar het VBO gestuurd werd. De actie die ABVV deze middag communiceerde is dus zeker geen verrassing. Het is geen geheim dat vele maatregelen voor de ACLVB en de andere vakbonden niet door de beugel kunnen waaronder bijvoorbeeld de loonblokkering en de uitholling van het indexmechanisme”, reageert Jan Vercamst, voorzitter van de liberale vakbond.

Het sociaal overleg gaat dus even in de koelkast. De geplande betoging gaat door en wordt wellicht wat groter dan aanvankelijk gedacht. En Twitter? Ach, dat heeft morgen al een nieuwe pispaal gevonden.

take down
the paywall
steun ons nu!