Respect voor A – tenzij je moslim bent natuurlijk
Samenscholingsverbod -

Respect voor A – tenzij je moslim bent natuurlijk

donderdag 17 januari 2013 14:41
Spread the love

Het is zo langzamerhand voor iedereen duidelijk dat het samenscholingsverbod van zaterdag 12 januari in Borgerhout en de Seefhoek niet alleen onnodig was, maar ook onvoldoende gefundeerd. Wat je elders echter niet leest, is dat er nooit zoveel commotie ontstaan zou zijn mocht de anonieme mail die alles in gang zette een andere bevolkingsgroep geviseerd hebben.

Afgelopen zaterdag werd in Antwerpen het grof geschut boven gehaald. Het stadsbestuur verwachtte rellen door moslimjongeren naar aanleiding van nieuwe Mohammed-cartoons in het Franse magazine Charlie Hebdo. Een maat voor niets, zo bleek. Van oproer was alleszins geen sprake. Sterker nog, uit navraag bleek dat niemand uit de moslimgemeenschappen op de hoogte was van een betoging.

Een gevolg van een ongelukkige samenloop van omstandigheden, zo zou je kunnen concluderen op basis van de laatste berichten. Een te weinig gecontroleerd bericht kreeg immers teveel aandacht in de media en daarop werd vervolgens te hevig gereageerd door het Antwerpse stadsbestuur. Want wat als het bericht correct was geweest?

Niemand uit de Antwerpse moslimgemeenschappen wist van betoging

Alleen schort er iets aan die ogenschijnlijk vanzelfsprekende laatste vraag. Het ziet er immers naar uit dat de obscure mail die de bal aan het rollen bracht alleen maar zoveel commotie kon veroorzaken omdat ze moslims viseert. Deze sowieso al kwetsbare groep is vandaag meer dan ooit een vogel voor de kat. Het relaas van de afgelopen dagen bevestigt dat alleen maar.

Het was immers niet zo moeilijk om in te zien dat het gerucht over een illegale betoging in Borgerhout weinig betrouwbaar was. De anonieme e-mail die alles in gang zette kwam van een schimmig adres (de anonieme zender was zelfs zo onzorgvuldig om zichzelf ‘Carmel Vosselei’ te noemen terwijl het e-mailadres verwijst naar ene Carmer Volselei). Ook de impact van de gewraakte Facebookpagina was minstens discutabel te noemen.

Wie een beetje rondbelt, leert bovendien vooral dat niemand uit de moslimgemeenschappen in Antwerpen op de hoogte was van de vermeende betoging. De vzw Samenlevingsopbouw, die in heel Vlaanderen maatschappelijk kwetsbare groepen organiseert en een breed netwerk heeft in Antwerpen, bevestigde ons bijvoorbeeld dat zij niemand kennen die op de hoogte was van een mogelijke betoging. En ook bij de Antwerpse jeugdorganisatie Kras heeft geen enkele jeugdwerker weet van een sms’je.

Islamitische heethoofden zijn hot stuff

Maar toch oordeelden een journalist en een nieuwsmanager dat er nieuws in het bericht zat. Volgens de ombudsman van De Standaard nam de politie de dreiging immers ‘ernstig’. Nieuwsmanager Bart Beirlant voegde daar bovendien de redelijk onthutsende uitspraak aan toe dat het een “nieuwsarme dag” was, en ze dit bericht daarom een prominente plaats gaven.

Deze verkeerde inschatting geeft natuurlijk geen blijk van kwaad opzet. Wel toont het aan hoe weinig deze nieuwsmakers stilstaan bij de impact van hun berichtgeving. Na het samenscholingsverbod van afgelopen september zijn de moslimgemeenschappen in Antwerpen immers extra bezorgd over de manier waarop ze worden afgeschilderd in de pers en werden er inspanningen geleverd om een herhaling te voorkomen. Een miskleun als die van afgelopen zaterdag kunnen ze missen als kiespijn.

De snelheid waarmee het bericht als nieuwswaardig werd bestempeld ten slotte is veelzeggend voor het algemene klimaat. Islamitische heethoofden zijn hot stuff. Het spreekt wat dat betreft boekdelen dat de recente veroordeling van een Belgisch magazine voor een spotprent van de dubieuze industrieel George Forrest op heel wat minder persaandacht en bijbehorende commotie kan rekenen (zie hierover volgend artikel dat eerder op DeWereldMorgen.be verscheen).

take down
the paywall
steun ons nu!