Op de foto president Evo Morales van Bolivia tijdens een traditionele carnavalsviering in het dorp Tarabuco (foto: Gobierno de Bolivia).
Opinie, Nieuws, Economie, Milieu, Bolivia, Economische crisis, Evo Morales, Kolonialisme, Consumentisme, Klimaatcrisis, Sociale rechtvaardigheid, Moeder aarde, Exploitatie natuurlijke rijkdommen, Buen vivir, Abya Yala, Pachakuti, Winterzonnewende, 21 december 2012, Eiland van de Zon, Einde van het kapitalisme, Titicacameer, Manco Kapac, Mama Ocllo, Tahuantinsuyo, Roofzucht, Goede leven, Volkssoevereiniteit, Communautaire socialisme, Manifiesto de la Isla del Sol -

Manifest van het Eiland van de Zon – Een toespraak door Evo Morales

"Zusters en broeders, ik wil mijn verbazing uitspreken over deze grote concentratie die vandaag de dag op dit Eiland van de Zon plaatsvindt en zoveel zusters en broeders afkomstig uit Abya Yala, Amerika, Europa, Afrika en Azië samenbrengt." Op 21 december 2012 sprak de Boliviaanse president Evo Morales een menigte toe op het Eiland van de Zon.

maandag 14 januari 2013 17:25
Spread the love

Ik groet ook onze leiders: onze vicepresident van Bolivia, Álvaro García Linera; de vicepresident van Nicaragua, Omar Moises Acevedo Halleslevens; de minister van Communicatie en Informatie van Venezuela, Ernesto Villegas en de staatssecretarissen van Venezuela voor Latijns-Amerika en het Caribisch gebied, Veronica Guerrero, en voor Noord-Amerika, Claudia Salerno, de minister van Cultuur van Cuba, Rafael Bernal Alemany, de ministers en ambassadeurs en gezanten van Bolivia, van Amerika, Azië en Europa.
 
Ik groet ook onze leiders van sociale bewegingen en organisaties uit verschillende sectoren die op 21 december 2012 samen waren en diep nadachten over politieke, economische, sociale en milieu problemen en over Moeder Aarde. Zij debatteren voortdurend over gelijkheid en sociale rechtvaardigheid.
 
Vandaag zijn we hier allemaal verzameld in de Pachakuti-tijd, de tijd van verandering.

Het Eiland van de Zon: de geboorte van de nieuwe tijd

Vanaf het Eiland van de Zon in het heilige Titicacameer in Bolivia zijn we bij elkaar op deze 21ste december om hoop te geven aan alle volkeren van de wereld bij deze nieuwe dageraad.

Op dit Eiland van de zon begon duizend jaar geleden de tijd van de zon. Hier werden Manco Kapac en Mama Ocllo geboren om Tahuantinsuyo te stichten: de oorsprong van de tijd en van de geschiedenis van de zonen van de zon. Maar daarna begon de duisternis met de buitenlandse indringers.

Aangespoord door hebzucht kwamen ze naar ons continent Abya Yala om de inheemse volkeren te onderwerpen. Het was de tijd van duisternis, pijn en verdriet.
 
Vandaag sluiten we vanaf dit Eiland van de Zon het tijdperk van duisternis af en openen we een nieuw tijdperk van licht: de Pachakuti.
 
Opnieuw organiseren zich de volkeren van de wereld, de sociale bewegingen, de gemarginaliseerde, gediscrimineerde, vernederde mensen en ze mobiliseren zich, ze worden opnieuw bewust en richten zich op zoals in die tijden van de Pacha, de tijden van de Pachakuti.
 
Zusters en broeders: de wereld wordt geteisterd door een wereldwijde crisis die tot uiting komt in een klimaatcrisis, in een financiële, institutionele, culturele, ethische en spirituele crisis. Deze crisis laat ons zien dat we leven in de laatste dagen van het kapitalisme en het ongebreidelde consumentisme; met andere woorden: een model van de samenleving waar de mens beweert superieur te zijn aan Moeder Aarde, een model waarin de natuur het voorwerp wordt van een meedogenloze roofzucht.

“Deze crisis laat ons zien dat we leven in de laatste dagen van het kapitalisme en het ongebreidelde consumentisme; met andere woorden: een model van de samenleving waar de mens beweert superieur te zijn aan Moeder Aarde, een model waarin de natuur het voorwerp wordt van een meedogenloze roofzucht”

 
(Nota van de vertaler: Morales beschrijft dan uitgebreid de veelvuldige mislukkingen van het kapitalisme aan de hand van een dertiental indicatoren)
 
Deze 21ste december is de dag van de start van de Pachakuti: het resulteert in het ontwaken van de wereld voor de cultuur van het leven. Het is het begin van het einde van het wilde kapitalisme en de overgangstijd van het geweld tussen mensen en het geweld aan de natuur aangedaan naar een nieuw tijdperk waarin de mens één is met Moeder Aarde en we allemaal leven in harmonie en evenwicht met de hele kosmos.
 
De Pachakuti is aangebroken. En wij die nu verzameld zijn op het heilige Eiland van de Zon in het Titicacameer, wij zijn de strijders van de regenboog, wij zijn de krijgers van Het Goede Leven (el buen vivir), wij zijn ‘s werelds opstandelingen.

Tien geboden tegen het kapitalisme

In dit kader stellen we de tien geboden op om in te gaan tegen het kapitalisme en een cultuur van het leven op te bouwen:
 
1. in de politiek: herdefiniëren van de democratie en de politiek, door macht te geven aan de armen en in dienst te staan van de volkeren;
 
2. op sociaal vlak: meer sociale rechten en mensenrechten tegen de vermarkting van de menselijke behoeften;
 
3. in de culturele en spirituele sector: dekoloniseren van onze volkeren en onze culturen om het communautaire socialisme van het ‘Goede Leven’ op te bouwen;
 
4. met betrekking tot het milieu: voor de rechten van Moeder Aarde: voor het ‘Goede Leven’ en tegen het kolonialisme van de groene economie;
 
5. met betrekking tot de natuurlijke hulpbronnen: de soevereiniteit over natuurlijke hulpbronnen is de voorwaarde voor de bevrijding van de koloniale en neoliberale overheersing en voor de integrale ontwikkeling van de volkeren;
 
6. met betrekking tot voedselsoevereiniteit: we moeten ons leren voeden voor het ‘Goede Leven’ door het stimuleren van de voedselsoevereiniteit en het recht op voedsel;
 
7. met betrekking tot de integratie en de internationale betrekkingen: de alliantie van de volkeren van het Zuiden tegen interventionisme, neoliberalisme en kolonialisme;
 
8. met betrekking tot kennis en technologie: de kennis en technologie zijn belangrijke instrumenten om de integrale ontwikkeling en de uitbanning van armoede en honger te bereiken;
 
9. met betrekking tot de internationale instellingen: we moeten bouwen aan mondiale instellingen van de volkeren, de armen, Moeder Aarde. Wij aanvaarden geen interventionisme, noch het neoliberalisme van de VN-instellingen, noch de instellingen van het imperiale kapitalisme;
 
10. op financieel gebied: de economische ontwikkeling mag niet gericht zijn op de markt, het kapitaal en de winst. De ontwikkeling moet integraal zijn en gericht zijn op het geluk van de mensen, in harmonie met Moeder Aarde.

Broeders en zusters, als leiders van Abya Yala, van Amerika en van de wereld, als volkeren en als sociale bewegingen hebben we een enorme verantwoordelijkheid: de planeet redden om het leven en de mensheid te redden. Ik dank u voor uw aanwezigheid op deze historische dag van de zonnewende, het begin van de Pachakuti.

Evo Morales

Evo Morales is president van Bolivia.

(vertaling en samenvatting uit het Spaans door Toon Mondelaers)
 
De oorspronkelijke tekst ‘Manifiesto de la Isla del Sol’ verscheen op 25 december 2012 op de website van ALAI, América Latina en Movimiento.

take down
the paywall
steun ons nu!