Belgen massaal voor vermogensbelasting
Opinie, Nieuws, Economie, Samenleving, België, ACV, Vermogensbelasting -

Belgen massaal voor vermogensbelasting

Als de regering-Di Rupo extra geld zoekt, moet ze dat volgens de gemiddelde Belg in de eerste plaats halen bij wie veel bezit. Dat blijkt uit een peiling van onderzoeksbureau Ipsos. Maar liefst 75 procent is voor een vermogensbelasting.

vrijdag 16 november 2012 18:00
Spread the love

De tegenstanders zullen nog maar eens hun bazooka bovenhalen en uitschreeuwen dat een vermogensbelasting in België niet haalbaar is. De steeds weerkerende argumenten zijn dan dat België geen vermogenskadaster heeft en dat het jaren duurt om een apparaat op te bouwen dat de vermogens waardeert. Daarnaast hoor je ook steeds dat het kapitaal zou wegvloeien naar het buitenland. Geen van beide argumenten klopt.

Schaf het bankgeheim af

Wanneer de tegenstanders zeggen dat België geen vermogenskadaster heeft, dan hebben ze het eigenlijk over een kadaster van het roerend vermogen (aandelen, kasbons, obligaties). Het onroerend vermogen, huizen bijvoorbeeld, is immers wel geregistreerd.

Als we het bankgeheim volledig opheffen, is het vrij eenvoudig om ook een vermogenskadaster van roerende inkomsten aan te leggen, iets wat overigens al gebeurt in Zweden, Nederland en Frankrijk. Dat wil zeggen dat de fiscus toegang krijgt tot de bankgegevens die automatisch worden aangeleverd door de banken. De banken kunnen dan met andere woorden niet langer mist spuien over het vermogen van hun klanten, hun intresten enzovoort. Bovendien is zo’n kadaster een sterk wapen tegen de fraude en de criminaliteit.

Het spook van de kapitaalvlucht

Frankrijk heeft al jaren een vermogensbelasting en daar zien we dat dit helemaal niet leidt tot het wegvloeien van kapitaal naar het buitenland. Sinds het jaar 2000 hebben drieduizend kapitaalkrachtigen Frankrijk verlaten. Dat is 0,53 procent van al wie onderworpen is aan de Franse vermogensbelasting. Met andere woorden: 99,47 procent van de belastingplichtigen blijft de vermogensbelasting betalen en blijft de schatkist op die manier spijzen.

Een bijkomend argument tegen kapitaalvlucht is dat investeringen niet gebonden zijn aan de verblijfplaats. Zo kan iemand die aan kapitaalvlucht doet, toch nog investeren in eigen land. Een rapport van de Franse senaat bevestigt dat: ‘Het argument betreffende een verlies van kapitaal voor Frankrijk is ongegrond want de investeringen van die belastingplichtigen (hun bedrijven) zijn niet gebonden aan hun verblijfplaats.’

Een vermogensbelasting is gerechtvaardigd

De cijfers hieronder voeden het inzicht dat een vermogensbelasting nodig is:

·        het gemiddelde vermogen van de 1% rijkste Belgen bedraagt 7.545.870 miljoen euro;

·        de 10% rijkste Belgen bezitten de helft van het totale Belgische vermogen;

·        de tien rijkste Belgische families beschikken samen over een vermogen van 42 miljard euro;

·        de families De Spoelberch, De Mévius en Vandamme, grootaandeelhouders van AB InBev en bezitters van het grootste vermogen van ons land, hebben een vermogen van 25,6 miljard euro. Dat is precies evenveel als het totale budget van de ziekteverzekering in 2012.

Een vermogensbelasting kan 8 miljard euro opbrengen

Er bestaan verschillende voorstellen om een vermogensbelasting in te voeren. Allemaal brengen ze vele miljarden op en het zijn alleen de superrijken die betalen. Waar wacht de regering Di Rupo nog op?

Waarom een vermogensbelasting? Omdat rechtvaardige belastingen zijn die miljarden opbrengen.

Guido Deckers

Guido Deckers is nationaal ACV-propagandist voor het thema rechtvaardige fiscaliteit

take down
the paywall
steun ons nu!