Allochtoon

Allochtoon

vrijdag 21 september 2012 15:14
Spread the love

Evident is het goed om een wij – zij denken achter ons te laten. (Alhoewel dit tegelijk ook betekent, in hoofde van sommigen – maar niet van allen – dat er dus geen multiculturele componenten zouden moeten bestaan in onze samenleving).

Evident is de heer Kompany, zoals de heer Di Rupo iemand voor wie het begrip allochtoon (maar ook zelfs iets als Belg van Congolese respectievelijk Italiaanse afkomst) – zeker vandaag – weinig zal gebruikt worden. Wie wil er nu immers niet met Kompany op de foto? Ik heb Vlamingen al horen ruzie maken over het feit dat de F-talige media Lukaku als een F-talige zagen, terwijl hij toch evident een Vlaming heette te zijn. Ik heb ooit gelezen dat Michael Jackson lang met die problematiek geworsteld heeft… Ik ben niet zeker dat dergelijke strijd om het wij – zij denken compleet aan de kant te schuiven, zich met dezelfde bezieling zou ontwikkelen als het om “Farid le fou” gaat of over Belkacem”…

Evident was/is het woordje allochtoon veel te ruim om de enorme etnisch-culturele pluraliteit die daaronder schuilgaat op te vangen.

Maar niettemin enkele vragen en bedenkingen:
ik ben benieuwd hoe lang de media dit consequent  volhouden; dit geldt ook voor De Morgen, en zoals Jan Blommaert hier op DWM schrijft: welk woord zal in de plaats komen?

In Molenbeek en in Brussel in het algemeen hoor ik het woordje “allochtoon” zelden of nooit… noch in de mond van “Belges de souche”, noch in de mond van “Belges de provenance turque ou marocaine”. Jan Hertogen merkt bij het artikel in DWM op dat hij het woord “allochthones” in Le Vif las… het zal wel waar zijn, maar dat gebeurt toch hoogst uitzonderlijk.

Ik kan me levendig voorstellen dat sommige academici heel tevreden zullen zijn dat ze zich voortaan academisch correct zullen kunnen voelen als ze zich mogen beperken tot “in België geboren” of “niet in België geboren”… want het was een probleem waar men niet uit geraakte, bijv. als men de houding van de politie tegenover mensen van Marokkaanse herkomst moest in tabellen brengen (en vice versa)… De cijfers bij ons zijn namelijk op nationaliteit gebaseerd resp. op land van geboorte. Maar ik ben benieuwd hoe ze de zaken voortaan zullen benoemen.

Echt waar, ook ik spreek liever niet over allochtonen, en ik deed het in alle geval beduidend minder dan sommige Vlaamse politici het vandaag nog doen in hun verkiezingsfolders, terwijl ik nu lees dat diezelfde politici altijd tegen de term zouden gekant geweest zijn. Aan het feit dat ik het minder gebruikte heb ik trouwens heel weinig verdienste, weet je…  In Brussel wordt dit woordje nu eenmaal zeer weinig gebruikt en het klinkt er nogal belachelijk als je het in de mond neemt.

Dit gezegd zijnde, denk ik dat het debat vooral laat blijken dat de samenleving in ontwikkeling is op dit punt… Wat men vroeger “de derde generatie” in de migratie noemde (- ook een term die al lang verdwenen is!), komt stilaan volop aan de bak. Dit zal ons een nieuw beeld geven van de samenleving. De verdienste van De Morgen is dat de krant ons uitnodigt om over het woordgebruik na te denken. Maar ik verwed er méér dan een pint op dat zij het ofwel zelf niet volhouden, ofwel met iets zullen komen aandraven dat niet echt veel beter klinkt. Ik vrees immers dat de grond van de kwestie sociaal-economisch is. Mag ik eindigen met een anekdote? Ruim een jaar geleden was ik eens uitgenodigd om in een Amerikaanse club te Brussel over migratie te spreken. Op het eind van mijn verhaal, vroeg een Brusselse Amerikaan mij verbouwereerd: “Maar als ik je goed begrijp, ben ik dan ook een migrant? Ik dacht dat ik een expat was.”

take down
the paywall
steun ons nu!