Waarom nog geen alcoholslot in auto’s?

Waarom nog geen alcoholslot in auto’s?

zaterdag 26 mei 2012 11:26
Spread the love

Ondanks de 875 doden in het verkeer (inbegrepen zij die binnen 30 dagen na het ongeval overleden zijn) in 2011, 3,8% meer dan in 2010 en de 47700 gewonden, 4,1%  meer dan in 2010, bestaat er in België nog steeds geen alcoholslot in auto’s. Met 70 verkeersdoden per miljoen inwoners presteert Vlaanderen slecht, ruim boven het Europese gemiddelde van 61. In Nederland zijn er 32 verkeersdoden per miljoen inwoners .

Alcoholslot in elke auto

Een alcoholslot is een systeem waarbij een alcoholtester gekoppeld is aan het startmechanisme van de auto. Het is pas mogelijk de auto te starten nadat met goed gevolg een alcoholtest is afgelegd.
Het federaal parlement heeft bijna unaniem al 2,5 jaar geleden een wet voor alcoholsloten gestemd, weliswaar alleen voor recidivisten.
Intussen hebben rechters slechts 3 keer een alcoholslot opgelegd. Er werd nog geen enkel alcoholslot geïnstalleerd bij gebrek aan een erkende installateur. Een alcoholslot installeren kost 1500 euro, minder dan één tand implantaat.
Een land waar rond 875 doden en 47700 gewonden vallen per jaar, is een oorlogsgebied dat  vraagt om drastische maatregelen.
Een echt preventiebeleid zou het alcoholslot moeten verplichten in alle auto’s.
Er bestaat ook een noodremsysteem zoals bij de BMW3 dat de wagen automatisch afremt of stopt om een botsing te vermijden. Een echt preventiebeleid zou dit noodremsysteem moeten verplichten in alle auto’s.

Het Europees observatorium voor de verkeersveiligheid schat dat 25% van de doden en zwaargewonden in het verkeer te wijten is aan alcohol. In België drinken de autobestuurders onder alcoholinvloed grotendeels op café, in restaurants, in discotheken, op fuiven, bij familie en vrienden en niet zoals senator Bart Tommelein (Open VLD) valselijk beweert bij de nachtwinkels.
Het is noodzakelijk om zoveel mogelijk wonderbaarlijke levens te redden. Daardoor moet de regering nog andere drastische maatregelen blijven nemen zoals snelheidsbegrenzers in de auto’s. Volgens studies sterven op de Belgische wegen 300 doden wegens overdreven snelheid, 250 door alcoholinvloed en 100 wegens het niet dragen van de veiligheidsgordel.

Schijnbeleid

De Belgische regering geeft blijk van totale onwetendheid over de menselijke natuur en houdt zich gewoon verder bezig met “sensibiliseren” met slogans zoals “gas geven of je leven””heb oog voor mekaar” en toch zijn de doden in het verkeer met 3,8% gestegen.
De Belgische regering  neemt nog steeds geen drastische maatregelen en laat jaarlijks honderden prachtige mensen sterven in het verkeer omdat ze rekening blijft houden met voor mij onbegrijpelijke en mysterieuze machtige economische belangen “The show must go on”

In Nederland wordt het alcoholslot al vanaf december 2011 toegepast. Er zijn er door de rechters al aan 1735 automobilisten opgelegd en in 203 auto’s werden alcoholsloten geïnstalleerd . 
“Het alcoholslot wordt internationaal gezien als een effectief middel om rijden onder invloed, en met name recidive, terug te dringen. De Amerikaanse staat Californië heeft in 1986 als eerste een alcoholslotprogramma ingevoerd. Intussen rijden in de Verenigde Staten, Canada en Australië al tienduizenden automobilisten die betrapt zijn op rijden onder invloed, met een alcoholslot in hun auto. In Europa zijn alcoholsloten tot nu toe alleen in Zweden op grote schaal ingevoerd, niet alleen voor mensen die veroordeeld zijn voor rijden onder invloed, maar vooral ook voor algemeen preventief gebruik in vrachtwagens, (school)bussen en taxi’s. De eerste alcoholsloten zijn in Zweden in 1999 geïnstalleerd. Begin 2009 reden er ongeveer 750 overtreders rond met een alcoholslot en waren er bijna 40.000 alcoholsloten geïnstalleerd in vrachtwagens, (school)bussen en taxi’s.
http://www.swov.nl/rapport/factsheets/nl/factsheet_alcoholslot.pdf

http://www.hln.be/hln/nl/957/Belgie/article/detail/1376556/2012/01/11/Nog-altijd-geen-installateur-voor-alcoholslot.dhtml
http://www.ademloos.be/nieuws/stijging-aantal-verkeersdoden-2011
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijden-onder-invloed-van-alcohol-en-drugs/maatregelen-rijden-onder-invl/alcoholslotprogramma-en-recidiveregeling

take down
the paywall
steun ons nu!