Régine Krochmal, ontsnapt uit het XX-konvooi, overleden

Régine Krochmal, ontsnapt uit het XX-konvooi, overleden

maandag 14 mei 2012 20:01
Spread the love

Régine Krochmal op 92 jarige leeftijd overleden

Regine Krochmal is op 11 mei 2012 op 92 jarige leeftijd overleden, 2 dagen voor haar geliefde herdenkingsfeest in Boortmeerbeek waar nu al sinds 19 jaar de aanval op het XXste transport door drie Brusselse studenten herdacht wordt. In de week voor haar overlijden vroeg ze aan de zoon van de burgemeester om haar laatste boodschap nog publiek uit te spreken als zij er niet meer zou zijn. En zo geschiedde, de integrale boodschap is hieronder integraal te lezen.

Régine wordt op 18 mei 2012 begraven, met een afscheidsceremonie om 11h 30 in Atelier Marcel Hastir, Handelsstraat 51 te 1000 Brussel. Begraving om 14h op de begraafplaats te Elsene. Gedachtenissamenkomst om 15h 30 in het Atelier Marcel Hastir, Handelsstraat 51, 1000 Brussel.

Uit de aankonding van haar overlijden:

       “Tant qu’à moi-même et à nous tous,
      des ailes ne nous auront pas poussé
            à la place des omoplates,
           nous pouvons être certains
             de ne pas encore avoir
         suffisamment appris à aimer.
   En secret, je vous dis que moi-même,
          je n’ai toujours pas d’ailes.”
 
           Régine Krochmal, 2012:
    “L’Androgyne ? C’est la joie !”,p. 32

1ste en 2de gevangenneming in de Dossin-kazerne Mechelen

Over haar 1ste gevangenneming in Dossin in 1943, het  XXste konvooi en ontsnapping, zie Portret Regine Krochmal op de site van het XX-ste konvooi.

Na haar ontsnapping is Régine onmiddellijk opnieuw actief geworden als verpleegster in het verzet, ondermeer in de partizanercompagnie „Osterreicher Freiheit Front“. Ze werd in september 1944 een 2de maal opgepakt, in Sint-Gillis opgesloten, daarna Breendonk en vervolgens opnieuw in de Dossinkazarne, waar ze de bevrijding meemaakte.

Haar 2de aanhouding en haar zoektocht naar de spoorbeambte die haar opgevangen had bij de ontsnapping in april 1943 beschrijft Régine in haar boekje van 1992Het moet verteld worden zodat de herinnering van de moed tegenover afgrijselijkheid nooit vergeten wordt” zoals gepubliceerd op de getuigen.be site.

Samen met Robert Korten en de heemkring van Boortmeerbeek lag zij mee aan de basis van de jaarlijkse herdenkingsvieringen vanaf 1993 voor de aanval op het Xxste konvooi in Boortmeerbeek waar gans de gemeenschap en politieke verantwoordelijkheden zich achter geschaard heeft.

Laatste boodschap van Régine Krochmal zoals posthuum uitgesproken door mr. Baert jr.
 
Om gezondheidsreden is het Mevrouw Régine Krochmal niet mogelijk u persoonlijk toe te spreken. Het is me een grote eer de tekst die zij voor deze gelegenheid opstelde, voor te dragen.

Volgens de weerkunde en de astrologie is de vrolijke lente aangebroken met een pracht aan bloemen, met een adembenemende schoonheid, met een deugddoende warmte en met intense vreugde. Nochtans…

Lang geleden waren er lieden die het leven van andere mensen wilden verwoesten, zowel vrouwen en kinderen als mannen. Zonder onderscheid wilden ze hen meedogenloos onderwerpen.

Bevelen werden uitgevaardigd door monsters die hun ware identiteit en hun bestaan verborgen hielden om aan de macht te kunnen blijven. Monsters die vandaag nog steeds niet uit ons leven zijn verdwenen. Zo werden nog onlangs aan de schoolpoort  verscheidene kinderen samen met hun ouders vermoord.

Ik denk terug aan die verschrikkelijke oorlog tijdens de periode 1940 – 1945 die overheerst werd door angst, terrorisme, foltering, moord, valse informatie en onderdrukking van verworven vrijheden.

Die gruwelijke oorlog heeft het leven van miljoenen mensen vernietigd. Maar de vijand slaagde er niet in alle slachtoffers te knechten. Deze monsterlijke duivels hebben hun doelstellingen niet bereikt. Vele vrouwen, mannen en jongelingen, hebben verbeten strijd geleverd voor de vrijheid van hun bestaan.

Robert Maistriau (christen), Youra Livschitz (Jood) en Jean Franklemon (vrijzinnige) hebben de grootsheid van hun daden bewezen. Zonder wapens en zonder bloedvergieten hebben ze de rijkdom van het leven benut die in elke mens aanwezig is.

Ik ben van mening dat ieder van ons die vrede, die vreugde, dat geluk weer kan doen opbloeien zonder oorlog of moordpartijen. We moeten echter waakzaam blijven om de kern van de haat geen kans te bieden zich verder te ontplooien!

We zijn allen geboren met lege handen. En we zullen allen met lege handen terugkeren…. Zowel zij die een geloof of een levensbeschouwing  aankleven als zij die zich verbonden voelen met de natuur, met de fauna en flora. We moeten allen trachten onszelf te ontdekken en elkaar te begrijpen als gelijkwaardige en aanvullende wezens.

We kunnen allen bijdragen om van deze wereld weer een haven van vrede, vreugde en liefde te maken en zo de weg te effenen naar ons eigen geluk en dat van onze medemens.
Ik houd eraan de gemeente Boortmeerbeek te danken voor deze herdenking, evenals de heer Burgemeester en alle  medewerkers. Aan u allen hier aanwezig zou ik willen vragen vooral niet te vergeten dat de kiem tot ware heldendom zich in ieder van ons bevindt en dat wij er persoonlijk verantwoordelijk voor zijn deze te blijven koesteren.

Régine Krochmal
Brussel – Boortmeerbeek, 13 mei 2012

En ook nog een boek en een strip

Zie ook het nieuwe boek Het XXste transport naar Auschwitz, de ongelijke strijd op leven en dood, 2012, van Marc Michiels en Mark van den Wijngaert en de strip Het Konvooi, 2012 van Kid Toussaint en  José Maria Beroy.
 

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!